Translation of "Opvallend" in German

0.008 sec.

Examples of using "Opvallend" in a sentence and their german translations:

De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Die jüngsten Fortschritte in der Medizin sind bemerkenswert.

Hij ontleent zijn naam aan een opvallend vertoon aan agressie.

Er hat seinen Namen wegen der offenen Darstellung von Aggression.

- De nieuwste vorderingen van de geneeskunde zijn merkwaardig.
- De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Die jüngsten Fortschritte in der Medizin sind bemerkenswert.