Translation of "Over" in Finnish

0.044 sec.

Examples of using "Over" in a sentence and their finnish translations:

- Over m'n lijk!
- Over mijn lijk!

Kuolleen ruumiini yli!

Ruziën over politiek is anders dan over privézaken.

Politiikasta riitely ei ole sama kuin yksityisasioista riitely.

Sla het over.

- Jätä se välistä.
- Jättäkää se välistä.

Geef u over!

- Luovuta!
- Antaudu!
- Antautukaa!
- Luovuttakaa!

Geef je over.

- Antaudu.
- Antautukaa.

Man over boord!

Mies yli laidan!

- We hadden het over Australië.
- We praatten over Australië.

Puhuimme Australiasta.

- Hebt ge het over mij?
- Heb je het over mij?
- Hebben jullie het over mij?

Puhutko sinä minusta?

- Waar heb je het over?
- Waar praat je over?
- Waar hebt u het over?
- Waar praten jullie over?
- Wat bedoel je daarmee?

- Mistä sinä oikein puhut?
- Mitä sä höpiset?

Waar men niet over kan spreken, moet men over zwijgen.

Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.

- Waar heb je het over?
- Waar praat je over?
- Waar praten jullie over?
- Waarover hebben jullie het?

Mistä sinä puhut?

Het gaat over kijken

vaan katsoa

Het is game over.

Peli olisi pelattu.

Smog hing over Tokio.

Savusumu leijui Tokion yllä.

Waar lacht u over?

Mitä naurat?

Vertel me over hem.

Kerro minulle hänestä.

Vertel me over Tatoeba.

Kerro minulle Tatoebasta.

De maagpijn is over.

Vatsakivut ovat poissa.

De telefoon gaat over.

Puhelin soi.

Tom gaf zich over.

Tomi antautui.

We geven ons over.

Antaudumme.

Praat je over ons?

- Puhutteko te meistä?
- Puhutko sinä meistä?

Ik geef me over.

- Luovutan.
- Antaudun.

Ze spraken over liefde.

He puhuivat rakkaudesta.

- Ik weet veel over milieuproblemen.
- Ik weet veel over ecologische problemen.

Tiedän paljon ympäristöongelmista.

- Hij heeft geklaagd over het lawaai.
- Hij klaagde over de herrie.

Hän valitti melusta.

- Hij vertelde me verhalen over India.
- Ooit vertelde hij me over Indië.

Hän kertoi aikaisemmin minulle tarinoita Intiasta.

- Laat dat maar aan mij over.
- Laat het maar aan mij over.

- Jätä se minun huolekseni.
- Minä hoidan sen!
- Anna kun minä hoidan sen!

Goede beslissing, over het vuur.

Oli hyvä päätös tehdä nuotio.

Dominantie over het zuidelijk halfrond.

valtaa eteläisen pallonpuoliskon kustannuksella.

Dit boek gaat over China.

Tämä kirja kertoo Kiinasta.

Waar gaat dit boek over?

- Mikä on kirjan aihe?
- Mistä kirja kertoo?

Vertel me iets over Tom.

- Kerro minulle jotakin Tomista.
- Kerro minulle jotain Tomista.

Ik weet niets over Japan.

En tiedä mitään Japanista.

Het is kwart over negen.

- Kello on viisitoista yli yhdeksän.
- Kello on varttia yli yhdeksän.
- Kello on 9.15.

Dit boek gaat over sterren.

Tämä kirja kertoo tähdistä.

Tom stak de straat over.

Tom ylitti kadun.

Vertel mij over uw plan.

Kerro minulle, millainen teidän suunnitelmanne on.

Wat weet jij over Brazilië?

Mitä tiedät Brasiliasta?

Vertel je vrienden over Tatoeba.

Kerro ystävillesi Tatoebasta.

Ik heb over hem gedroomd.

Minulla oli hänestä uni.

Wat weet je over Tom?

Mitä sinä tiedät Tomista?

Waar heeft iedereen het over?

- Mistä te kaikki puhutte?
- Mistä kaikki oikee puhuu?

Ze hebben het over muziek.

He puhuvat musiikista.

Ze spreekt daar nooit over.

Hän ei puhu siitä koskaan.

Het is kwart over één.

- Kello on vartin yli yksi.
- Kello on varttia yli yksi.

Vertel ons wat over jezelf.

Kerro meille vähän itsestäsi.

Waar heb je het over?

- Mistä sinä oikein puhut?
- Mistä tässä on oikein kyse?

Weet je iets over haar?

Tiedätkö sinä hänestä mitään?

Ik weet alles over hen.

- Minä tiedän heistä kaiken.
- Minä tiedän niistä kaiken.

Waar gaat dit over, Tom?

Mitä tämä nyt on, Tom?

Hij komt over tien minuten.

Hän on täällä kymmenessä minuutissa.

Tom begon over te geven.

Tomi alkoi oksentaa.

Waar gaat dat boek over?

Mistä kirja kertoo?

Waar hebben jullie over gesproken?

- Mistä te puhuitte?
- Mistä sinä puhuit?

Denk er eens over na.

Ajattele asiaa.

Over wie heb je het?

- Kenestä puhut?
- Kenestä te puhutte?
- Kenestä sinä puhut?

Hij klaagde over de herrie.

Hän valitti melusta.

Italianen praten zelden over politiek.

Italialaiset puhuvat harvoin politiikasta.

Daarom is Cocks sceptisch over verhalen... ...over groepsaanvallen zonder provocatie en uit wraak.

Siksi Cocks ei usko helpolla tarinoita - väitetyistä provosoimattomista ryhmäkostohyökkäyksistä.

- Hij zal over tien minuten terug zijn.
- Hij is over tien minuten terug.

Hän on takaisin kymmenessä minuutissa.

- Ik wil meer weten over uw land.
- Ik wil meer over jouw land weten.
- Ik wil meer over jullie land weten.

Haluan tietää enemmän maastasi.

- Over 3 uur komen we opnieuw samen.
- Over drie uur zien we elkaar weer.
- Over drie uur ontmoeten we elkaar opnieuw.

- Tapaamme uudestaan kolmen tunnin päästä.
- Me tapaamme uudestaan kolmen tunnin kuluttua.

We zongen het in bed. 'Vertel me over je straf, spreek over je mislukking.

Lauloimme sängyssä. "Kerro tuomiostasi, puhu epäonnistumisestasi.

- Hij heeft een boek geschreven over China.
- Hij heeft een boek over China geschreven.

- Hän on kirjoittanut kirjan Kiinasta.
- Hän on kirjoittanut kirjan, joka käsittelee Kiinaa.
- Hän on kirjoittanut kirjan, joka kertoo Kiinasta.

- Waar wil je met me over praten?
- Waar wilt u met me over praten?

Mistä sinä haluat puhua minulle?

Ik heb er lang over nagedacht.

Kesti kauan selvittää asia.

...touw over de rand en abseilen.

Heitän köyden reunan yli ja laskeudun alas.

Je trekt hem over je heen.

Se laitetaan kasvoille.

We gooien dit... ...over een tak.

Nyt heitämme tämän - oksan yli.

Ik vlieg over de Zwitserse Alpen.

Lennän parhaillaan Sveitsin Alppien yllä.

De dagdienst neemt het eindelijk over.

Päivävuoro voi nyt ottaa vallan.

Dit is een verhaal over sterren.

Tämä on tarina tähdistä.

Ik ben over een uur terug.

- Palaan takaisin tunnin kuluttua.
- Tulen takaisin tunnin päästä.

Tom moet over de dertig zijn.

Tomin täytyy olla yli kolmenkympin.

Een auto reed bijna over mij.

Auto ajoi melkein päälleni.

Over een uur ben ik terug.

- Palaan takaisin tunnin kuluttua.
- Tulen takaisin tunnin päästä.

De koning heerste over het eiland.

Kuningas hallitsi saarta.

Ik zal je over Japan vertellen.

Kerron sinulle Japanista.

Mary heeft gelogen over haar leeftijd.

- Mari valehti ikänsä.
- Mari valehteli iästään.

Ik maak me zorgen over hem.

Olen huolissani hänestä.

De vluchteling stak de rivier over.

Pakolainen ylitti joen.

Ik maak me zorgen over haar.

Olen huolissani hänestä.

Ik wil niks weten over Tom.

En halua tietää mitään Tomista.

Tom gleed uit over een bananenschil.

Tomi liukastui banaaninkuoreen.

Ingenieurs zijn enthousiast over zonne-energie.

- Insinöörit ovat innostuneita aurinkoenergiasta.
- Aurinkoenergia innostaa insinöörejä.

Hij is over een steen gestruikeld.

Hän kompastui kiveen.

Ik zal niemand over hen vertellen.

Minä en kerro heistä kenellekään.

Ik zal niemand over haar vertellen.

Minä en kerro hänestä kellekään.