Translation of "Gezondheid" in English

0.023 sec.

Examples of using "Gezondheid" in a sentence and their english translations:

- Op uw gezondheid!
- Proost!
- Gezondheid!
- Op je gezondheid!
- Proost! Gezondheid!

Cheers!

Gezondheid.

Health.

Gezondheid!

- Bless you!
- Bless you.

- Op uw gezondheid!
- Op je gezondheid!

Here's to your health!

- Proost!
- Gezondheid!

- Bottoms up!
- Bless you!
- Cheers!

Gezondheid is alles.

Health means everything.

Op uw gezondheid!

Here's to your health!

- Bedankt!
- Proost!
- Gezondheid!

Cheers!

Op je gezondheid!

To your health!

- Roken schaadt de gezondheid.
- Roken is slecht voor de gezondheid.

- Smoking is harmful to health.
- Smoking is harmful to your health.
- Smoking is dangerous to health.

gezondheid beter dan ziekte,

health is better than sickness,

Roken schaadt de gezondheid.

Smoking is harmful to your health.

Roken schaadt onze gezondheid.

Smoking affects our health.

Zijn gezondheid is labiel.

His health is failing.

Je gezondheid is belangrijker.

Your health is more important.

"Hatsjoe!" "Gezondheid!" "Dank je."

- "Achoo." "Bless you." "Thanks."
- "Achoo!" "Bless you!" "Thanks."

Roken schaadt uw gezondheid.

Smoking is bad for your health.

Zijn gezondheid ging achteruit.

- His health has declined.
- Her health has declined.
- Your health has declined.

- Gezondheid is onmisbaar voor het welbevinden.
- Gezondheid is onmisbaar voor het geluk.

Health is essential to happiness.

- Bingedrinken brengt je gezondheid in gevaar.
- Comazuipen is slecht voor je gezondheid.

Binge drinking is harmful for your health.

gezondheid is de echte rijkdom.

The real wealth is health.

En sociale criteria voor gezondheid,

and we have social determinants of health,

Tussen welzijn, gezondheid en plezier.

between well-being, health and pleasure.

Niets is beter dan gezondheid.

Nothing is better than health.

Niets is belangrijker dan gezondheid.

Nothing is more important than health.

Ik sukkel met mijn gezondheid.

I am in poor state of health.

Hij is in goede gezondheid.

He is in good health.

Gezondheid is belangrijker dan goud.

Health is more important than gold.

- Ze is bezorgd om haar gezondheid.
- Hij maakt zich zorgen om zijn gezondheid.

She is worried about her health.

- Verse vruchten zijn goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor je gezondheid.

Fresh fruit is good for your health.

- Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
- Ik maak me zorgen om je gezondheid.

I am concerned for your health.

- Verse vruchten zijn goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.

Fresh fruit is good for your health.

- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor je gezondheid.

Fresh fruit is good for your health.

Om onze gezondheid beter te beschermen

to better protect our health

We moeten op onze gezondheid letten.

We must be careful of our health.

Gezondheid is meer waard dan goud.

Health is worth more than gold.

Gezondheid is onmisbaar voor het geluk.

Health is essential to happiness.

Lopen is goed voor je gezondheid.

Running is good for your health.

Roken is verschrikkelijk voor uw gezondheid.

Smoking is terrible for your health.

Drank is slecht voor de gezondheid.

Drinking is bad for your health.

Bingedrinken brengt je gezondheid in gevaar.

Binge drinking is harmful for your health.

Gezondheid is onmisbaar voor het welbevinden.

Health is essential to happiness.

Hardlopen is goed voor de gezondheid.

Running is good for the health.

Sporten zijn goed voor je gezondheid.

Sports are good for your health.

Roken is schadelijk voor de gezondheid.

Smoking is harmful to one's health.

Roken is schadelijk voor je gezondheid.

Smoking is harmful for your health.

Ze is bezorgd om haar gezondheid.

- She is worried about her health.
- She's worried about her health.

Knoflook is goed voor de gezondheid.

Garlic is good for one's health.

We zijn bezorgd over haar gezondheid

- We are anxious about her health.
- We're anxious about her health.

Roken is gevaarlijk voor de gezondheid.

Smoking is dangerous to health.

Sport is goed voor uw gezondheid.

Sport is good for your health.

Geld brengt noch gezondheid noch geluk.

Money cannot buy health, nor happiness.