Translation of "Gezondheid" in Polish

0.012 sec.

Examples of using "Gezondheid" in a sentence and their polish translations:

Gezondheid!

Na zdrowie!

- Op uw gezondheid!
- Op je gezondheid!

Na zdrowie!

Op uw gezondheid!

Na zdrowie!

- Bedankt!
- Proost!
- Gezondheid!

- Na zdrowie!
- Twoje zdrowie!

Op je gezondheid!

Na zdrowie!

- Roken schaadt de gezondheid.
- Roken is slecht voor de gezondheid.

Palenie szkodzi zdrowiu.

gezondheid beter dan ziekte,

zdrowie jest lepsze niż choroba

Niets vervangt de gezondheid.

Nic nie może zastąpić zdrowia.

Om onze gezondheid beter te beschermen

by lepiej chronić zdrowie

We moeten op onze gezondheid letten.

Musimy uważać na nasze zdrowie.

Drank is slecht voor de gezondheid.

Picie szkodzi zdrowiu.

We zijn bezorgd over haar gezondheid

Martwimy się o jej zdrowie.

Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.

Niepokoję się o twoje zdrowie.

Nog een heel belangrijk gevolg voor de gezondheid

Kolejnym ważnym skutkiem hałasu

Tegenwoordig spreekt de Minister van Gezondheid van Noorwegen

Obecnie norweski minister zdrowia

Onderwijs betekent betere gezondheid voor vrouwen en hun kinderen,

Edukacja oznacza lepsze zdrowie kobiet i ich dzieci,

Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.

On pragnie sukcesu, nawet kosztem własnego zdrowia.

- Zwemmen is gezond.
- Zwemmen is goed voor je gezondheid.

Pływanie jest dobre dla zdrowia.

Hoe is je gezondheid? Ik wilde jou hetzelfde vragen. -Nou...

Jak zdrowie? Miałem pytać o to samo.

Ze was erg bezorgd om de gezondheid van haar man.

Bardzo się martwiła o zdrowie swojego męża.

Ik ging naar het ziekenhuis om naar zijn gezondheid te vragen.

Poszedłem do szpitala, aby dowiedzieć się o jego zdrowie.