Translation of "Gezondheid" in Hungarian

0.065 sec.

Examples of using "Gezondheid" in a sentence and their hungarian translations:

Gezondheid!

Egészségedre!

- Proost!
- Gezondheid!

Egészségedre!

Gezondheid is alles.

Az egészség minden.

- Bedankt!
- Proost!
- Gezondheid!

- Egészségére!
- Egészségünkre!
- Egészségedre!

- Roken schaadt de gezondheid.
- Roken is slecht voor de gezondheid.

A dohányzás árt az egészségnek.

gezondheid beter dan ziekte,

az egészség a betegségnél,

Niets vervangt de gezondheid.

A jó egészséget semmi se helyettesíti.

Zijn gezondheid is labiel.

Egészsége gyenge lábon áll.

"Hatsjoe!" "Gezondheid!" "Dank je."

- Hapci! - Egészségedre! - Kösz!

Je gezondheid is belangrijker.

Az egészséged fontosabb.

- Proost!
- Op je gezondheid!

Egészségedre.

Roken schaadt de gezondheid.

A dohányzás káros az egészségre.

En sociale criteria voor gezondheid,

az egészség szociális meghatározói,

Niets is belangrijker dan gezondheid.

- Az egészségnél semmi sem fontosabb.
- Nincs fontosabb, mint az egészség.

Gezondheid is belangrijker dan goud.

Az egészség fontosabb az aranynál.

- Verse vruchten zijn goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor je gezondheid.

A friss gyümölcs jót tesz az egészségednek.

- Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
- Ik maak me zorgen om je gezondheid.

Aggódom az egészséged miatt.

- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor je gezondheid.

A friss gyümölcs jót tesz az egészségednek.

Om onze gezondheid beter te beschermen

hogy megóvjuk egészségünket,

Gezondheid is meer waard dan goud.

- Az egészség drágább az aranynál.
- Az egészség többet ér, mint az arany.

Drank is slecht voor de gezondheid.

Az ivás nem tesz jót az egészségednek.

Ze is bezorgd om haar gezondheid.

Aggódik az egészsége miatt.

Geld brengt noch gezondheid noch geluk.

- Pénzzel nem lehet venni sem egészséget, sem boldogságot.
- Pénzen nem tudod megvenni sem az egészséget, sem a boldogságot.

Hardlopen is goed voor de gezondheid.

A futás jó hatással van az egészségre.

- Een goede gezondheid gaat boven alles.
- Een goede gezondheid is belangrijker dan al de rest.

Az egészség mindennél fontosabb.

Of over een regime voor jouw gezondheid,

vagy betegségünk kezeléséről,

Vroeg opstaan is goed voor de gezondheid.

A korán kelés jót tesz az egészségnek.

Ik maak me zorgen om je gezondheid.

Aggódom az egészséged miatt.

Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.

A mozgás hiánya egészségügyi problémákhoz vezethet.

Het klimaat had invloed op zijn gezondheid.

A klíma hatással van a közérzetére és a szervezetére.

Roken is niet goed voor de gezondheid.

A dohányzás árt az egészségnek.

De jongen verkeerde duidelijk in slechte gezondheid.

A fiú kétségkívül rossz állapotban volt.

Nog een heel belangrijk gevolg voor de gezondheid

A zaj másik nagyon fontos egészségügyi hatása,

Tegenwoordig spreekt de Minister van Gezondheid van Noorwegen

Ma Norvégia egészségügyi minisztere

Want het kan je mentale gezondheid echt verbeteren.

mert valóban jobbá tehetik vele lelki egészségüket!

Een goede eetlust is een teken van gezondheid.

A jó étvágy az egészség jele.

Onderwijs betekent betere gezondheid voor vrouwen en hun kinderen,

Az oktatás jobb egészséget jelent a nők és gyermekeik számára,

Lopen we meer risico op een zwakke mentale gezondheid.

enélkül nagyobb a kedvezőtlen lelki egészség kockázata.

Een goede gezondheid is belangrijker dan al de rest.

A jó egészség minden másnál fontosabb.

- Zwemmen is gezond.
- Zwemmen is goed voor je gezondheid.

Az úszás egészséges.

- Hij heeft moeten stoppen met roken om zijn gezondheid te beschermen.
- Hij moest stoppen met roken om zijn gezondheid te beschermen.

Abba kellett hagynia a dohányzást, hogy védje az egészségét.

En dat je ophoudt te geloven in stralende, perfecte gezondheid

Ne higgyük, hogy létezik az egészség gyönyörű, tökéletes állapota,

Hoe is je gezondheid? Ik wilde jou hetzelfde vragen. -Nou...

Egészséges vagy? - Én is ezt akartam kérdezni. - Nos...

Hij ging met pensioen wegens het verlies van zijn gezondheid.

Egészsége elvesztése miatt lett nyugdíjas.

Dat je je gezondheid niet langer ziet als een binaire grootheid,

hogy az egészséget ne binárisnak tekintsük:

Laten we het glas heffen op de gezondheid van onze grootvader!

Emeljük poharunkat nagyapánk egészségére!

Wat gezondheid betreft is Tokio geen goede plaats om te wonen.

Egészség szempontjából Tokió nem nagyon jó lakóhely.

Elke dag aan sport doen is onmisbaar voor een goede gezondheid.

A jó egészség érdekében nélkülözhetetlen a mindennapi sportolás.

- Aardappelvlokken zijn niet gezond voor je.
- Chips zijn niet goed voor je gezondheid.

A burgonyaszirom nem használ az egészségednek.