Translation of "Nietwaar" in English

0.012 sec.

Examples of using "Nietwaar" in a sentence and their english translations:

- Geweldig, hè?
- Verbazingwekkend, nietwaar?
- Fantastisch, nietwaar?

Astounding, isn't it?

Fantastisch, nietwaar?

That's fantastic, isn't it?

- Je viert Kerstmis, nietwaar?
- U viert Kerstmis, nietwaar?
- Jullie vieren Kerstmis, nietwaar?

You celebrate Christmas, don't you?

Mooi weer, nietwaar?

Beautiful weather, isn't it?

Je liegt, nietwaar?

You're lying, aren't you?

- Jij houdt van pindakaas, nietwaar?
- U houdt van pindakaas, nietwaar?
- Jullie houden van pindakaas, nietwaar?

You like peanut butter, don't you?

- Je komt uit Boston, nietwaar?
- U komt uit Boston, nietwaar?
- Jullie komen uit Boston, nietwaar?

You're from Boston, aren't you?

- Je houdt van appels, nietwaar?
- U houdt van appels, nietwaar?
- Jullie houden van appels, nietwaar?

You like apples, don't you?

- Je hebt spaghetti gemaakt, nietwaar?
- Jullie hebben spaghetti gemaakt, nietwaar?

You made spaghetti, didn't you?

- Ze zijn nogal onaangenaam, nietwaar?
- Zij zijn nogal onaangenaam, nietwaar?

They're quite disagreeable, aren't they?

- Je bent een slager, nietwaar?
- U bent een slager, nietwaar?

You're a butcher, aren't you?

- U hoopte te winnen, nietwaar?
- Jullie hoopten te winnen, nietwaar?

You were hoping to win, weren't you?

Bill gaat winnen, nietwaar?

Bill will win, won't he?

- Ironisch, toch?
- Ironisch, nietwaar?

Ironic, isn't it?

Keiko is vriendelijk, nietwaar?

Keiko is kind, isn't she?

Je mijdt me, nietwaar?

You're avoiding me, aren't you?

U bent Tom, nietwaar?

You must be Tom.

U kunt het, nietwaar?

You can do it, can't you?

Je speelt piano, nietwaar?

You play the piano, don't you?

Tom is sterk, nietwaar?

Tom is strong, isn't he?

Tom is oplettend, nietwaar?

Tom is observant, isn't he?

Tom komt hier, nietwaar?

Tom is coming here, isn't he?

Tom is hier, nietwaar?

- Tom is here, isn't he?
- Tom's here, right?
- Tom's here, isn't he?
- Tom is here, right?

Kerst komt eraan, nietwaar?

Christmas is soon, isn't it?

Tom golft nog, nietwaar?

Tom still plays golf, doesn't he?

Dat is goed, nietwaar?

That's good, isn't it?

Je kan dansen, nietwaar?

You can dance, can't you?

Je herkent haar, nietwaar?

You recognize her, don't you?

Jij verstopt iets, nietwaar?

- You must be hiding something.
- You're hiding something, aren't you?

Het was donker, nietwaar?

It was dark, wasn't it?

Jij haat spinnen, nietwaar?

You hate spiders, don't you?

Je mist hem, nietwaar?

You miss him, don't you?

Je bent moe, nietwaar?

- You are tired, aren't you?
- You're tired, aren't you?

Je was jaloers, nietwaar?

You were jealous, weren't you?

Je meent het, nietwaar?

You mean it, don't you?

Tom is beneden, nietwaar?

Tom is downstairs, isn't he?

Tom is hypermobiel, nietwaar?

Tom is double-jointed, isn't he?

Tom verwacht dat, nietwaar?

Tom is expecting that, isn't he?

Jullie zijn slagers, nietwaar?

You're butchers, aren't you?

- U zat in de taxi, nietwaar?
- Jullie zaten in de taxi, nietwaar?

You were in the taxi, weren't you?

Ziet iedereen dat? Gaaf, nietwaar?

Everybody see that? Cool, isn't it?

Je houdt van regen, nietwaar?

You like rain, don't you?

Engels is heel moeilijk, nietwaar?

English is pretty hard, isn't it?

Vandaag ben je druk, nietwaar?

You're busy today, aren't you?

Ge woont in Tokio, nietwaar?

You live in Tokyo, don't you?

Tom is erg ongezellig nietwaar?

Tom is very unsociable, isn't he?

Het is niet mogelijk, nietwaar?

- It's not possible, is it?
- It isn't possible, is it?

Tom is behoorlijk scherpzinnig, nietwaar?

Tom is quite sharp, isn't he?

Dat was het plan, nietwaar?

That was the plan, wasn't it?

Dat zou ironisch zijn, nietwaar?

That would be ironic, wouldn't it?

Hij is geen buschauffeur, nietwaar?

- He's not a bus driver, is he?
- He isn't a bus driver, is he?

Dit was jouw idee, nietwaar?

This was your idea, wasn't it?

Jij houdt van pizza, nietwaar?

You like pizza, don't you?

Jane speelde geen tennis, nietwaar?

Jane didn't play tennis, did she?

Jongens zijn allemaal stom, nietwaar.

Boys are all morons, eh...

Ge hebt een hond, nietwaar?

- You keep a dog, don't you?
- You have a dog, don't you?

Tom praat relatief snel, nietwaar?

Tom talks relatively fast, doesn't he?

Dit is heerlijke spaghetti, nietwaar?

This is delicious spaghetti, isn't it?

Mary is nogal oud, nietwaar?

Mary is quite old, isn't she?

Tom is een slager, nietwaar?

Tom is a butcher, isn't he?

Tom draagt een hoed, nietwaar?

Tom is wearing a hat, isn't he?

Tom is een vrachtwagenchauffeur, nietwaar?

Tom is a truck driver, isn't he?

Tom werkt met Maria, nietwaar?

Tom is working with Mary, isn't he?

Het is hier warm, nietwaar?

It's hot in here, isn't it?

Tom is altijd vriendelijk, nietwaar?

Tom is always friendly, isn't he?

Mary is erg religieus, nietwaar?

Mary is very religious, isn't she?