Translation of "Houden" in German

0.037 sec.

Examples of using "Houden" in a sentence and their german translations:

- Daar houden ze van.
- Ze houden daarvan.

- Sie mögen das.
- Die lieben das.

- Kan ik dit houden?
- Mag ik dit houden?

Kann ich das behalten?

- Ze houden van ons.
- Zij houden van ons.

Sie lieben uns.

- Wij houden van koffie.
- We houden van koffie.

Wir lieben Kaffee.

- We houden van ze.
- We houden van hen.

Wir lieben sie.

Ze houden daarvan.

Sie mögen das.

- Wij houden van sneeuw.
- We houden van de sneeuw.

Wir mögen Schnee.

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

Sie lieben einander sehr.

- Ze houden van dat lied.
- Ze houden van dit lied.

Sie lieben dieses Lied.

Gokkers houden van risico's.

Spieler genießen es, Risiken einzugehen.

Houden ze van elkaar?

Lieben sie sich?

Zij houden van appels.

Sie mögen Äpfel.

Konijnen houden van wortels.

- Kaninchen mögen Karotten.
- Kaninchen essen gern Karotten.
- Kaninchen lieben Karotten.

Zij houden van koffie.

Sie mögen Kaffee.

We houden van picknicks.

Wir mögen Essen im Freien sehr.

- Rechts houden.
- Blijf rechts.

- Bleib auf der rechten Seite.
- Bleibt auf der rechten Seite.
- Bleiben Sie auf der rechten Seite.

Ze houden het geheim.

Sie halten es geheim.

Laten we koffiepauze houden.

- Lasst uns eine Kaffeepause machen.
- Lass uns eine Kaffeepause machen.

Kinderen houden van gummibeertjes.

Kinder mögen Gummibärchen.

Vrouwen houden van geschenken.

Frauen lieben Geschenke.

Laten we het houden.

Belassen wir's dabei.

Houden zij van wijn?

Mögen sie Wein?

Houden jullie van baseball?

Mögt ihr Baseball?

Ze houden van elkaar.

Sie lieben einander.

We houden van wiskunde.

Mathematik fasziniert mich.

Ze houden van Tom.

Sie lieben Tom.

Eekhoorns houden van noten.

Eichhörnchen fressen gerne Nüsse.

Houden jullie van Tom?

- Mögen Sie Tom?
- Mögt ihr Tom?

We houden van elkaar.

Wir lieben uns.

Wij houden van kinderen.

Wir mögen Kinder.

We houden van muziek.

Wir mögen Musik.

Mensen houden van vrijheid.

- Das Volk liebt die Freiheit.
- Die Menschen lieben die Freiheit.

Ze houden van dansen.

- Sie tanzen gern.
- Sie mögen es, zu tanzen.

Zij houden van fruit.

Sie mögen Obst.

Nijlpaarden houden van water.

- Hippopotami lieben das Wasser.
- Flusspferde lieben Wasser.

Ze houden van me.

- Sie lieben mich.
- Die lieben mich.

Laten we contact houden.

Bleiben wir miteinander in Verbindung!

Katten houden van dozen.

Katzen mögen Kartons.

Houden zij van sinaasappels?

Mögen sie Orangen?

Mensen houden van honden.

Menschen lieben Hunde.

We houden van koffie.

- Wir mögen Kaffee.
- Wir lieben Kaffee.

Houden jullie van tennis?

Mögt ihr Tennis?

Kinderen houden van Halloween.

Kinder lieben Halloween.

Kinderen houden van ijs.

Kinder mögen Eis.

Houden jullie van dansen?

Tanzt ihr gerne?

Mieren houden van suiker.

Ameisen fressen gerne Zucker.

Beren houden van honing.

Bären mögen Honig.

Wij houden van pizza.

Wir mögen Pizza.

Houden jullie van koffie?

Mögt ihr Kaffee?

Nederlanders houden van windmolens.

Die Niederländer sind Windmühlenfreunde.

- We houden erg van elkaar.
- We houden heel veel van elkaar.

Wir lieben uns sehr.

- Tom zal wel van Boston houden.
- Tom zal van Boston houden.

Tom wird Boston lieben.

- Je moet je kamer schoon houden.
- U moet uw kamer schoon houden.

- Du musst dein Zimmer sauber halten.
- Sie müssen Ihr Zimmer sauber halten.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

Den einen gefällt klassische, den anderen Unterhaltungsmusik.

- Je had het geheim moeten houden.
- Jullie hadden het geheim moeten houden.

Du hättest es geheim halten sollen.

Dus we houden van zinnen. Maar van talen houden we nog meer.

Deswegen lieben wir Sätze. Aber Sprachen lieben wir noch mehr.

Moet ik een toespraak houden?

Muss ich eine Rede halten?

Hij moet van je houden.

Er muss dich lieben.

Laat het ons kort houden.

Machen wir's kurz.

Je mag het boek houden.

Du darfst das Buch behalten.

Ze houden erg van elkaar.

Sie lieben einander sehr.

We houden niet van geweld.

Wir mögen keine Gewalt.

Jullie houden van elkaar, niet?

Ihr liebt einander doch, oder?

Laten we het daarbij houden!

Lassen Sie es dabei bewenden!

Katten houden niet van honden.

Katzen mögen keine Hunde.

Veel mensen houden van Fado.

Es gibt viele Leute, die Fado lieben.

Mijn kinderen houden van dieren.

Meine Kinder lieben Tiere.