Translation of "Houden" in English

0.052 sec.

Examples of using "Houden" in a sentence and their english translations:

Rechts houden.

Keep to the right.

- Daar houden ze van.
- Ze houden daarvan.

They love that.

- Kan ik dit houden?
- Mag ik dit houden?

Can I keep this?

- Ze houden van ons.
- Zij houden van ons.

They love us.

- Wij houden van koffie.
- We houden van koffie.

We like coffee.

- We houden van ze.
- We houden van hen.

We love them.

Consumenten houden ervan,

Consumers are excited about this,

- Wij houden van sneeuw.
- We houden van de sneeuw.

- We like snow.
- We like the snow.

- Zij houden van het dansen.
- Ze houden van dansen.

They like to dance.

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

They are deeply in love.

- Ze houden van dat lied.
- Ze houden van dit lied.

They love this song.

Amerikanen houden van American football zoals Japanners van honkbal houden.

Americans like football in the same way that Japanese like baseball.

Gokkers houden van risico's.

Gamblers enjoy taking risks.

- Rechts houden.
- Blijf rechts.

- Keep to the right.
- Stay right.

Houden ze van elkaar?

Do they love each other?

Zij houden van appels.

They like apples.

Konijnen houden van wortels.

- Rabbits like to eat carrots.
- Rabbits like carrots.

Ik wil lenteschoonmaak houden.

I want to do spring cleaning.

Zij houden van koffie.

They love coffee.

We houden van picknicks.

- We adore picnics.
- We love picnics.

Laten we koffiepauze houden.

- Let's take a break for coffee.
- Let's take a coffee break.

Ze houden van zingen.

They like to sing.

Wij houden van bomen.

We love trees.

Kom me gezelschap houden.

Come and keep me company.

Vrouwen houden van geschenken.

Women love presents.

Laten we het houden.

Let's keep it.

Houden zij van wijn?

Do they like wine?

Kinderen houden van gummiberen.

Children like gummy bears.

Wij houden van voetbal.

We love football.

Houden jullie van baseball?

Are you fond of baseball?

Ze houden van elkaar.

They love each other.

We houden van wiskunde.

We love math.

Ze houden van Tom.

They love Tom.

Eekhoorns houden van noten.

Squirrels like nuts.

We houden van muziek.

We like music.

Zij houden van muziek.

They love music.

We houden van bonen.

We like beans.

Houden jullie van Tom?

Do you guys like Tom?

We houden van elkaar.

We love each other.

Wij houden van kinderen.

We like children.

Mensen houden van vrijheid.

People love freedom.

Ze houden van dansen.

They like to dance.

Zij houden van sneeuw.

They like snow.

Zij houden van fruit.

They like fruit.

Ze houden van muziek.

They love music.

Houden jullie van paarden?

- Do you like horses?
- Do you guys like horses?

Katten houden van kattenkruid.

Cats like catnip.

Nijlpaarden houden van water.

Hippopotamuses love water.

Europeanen houden van wijn.

Europeans love wine.

Ze houden van me.

They love me.

Zij houden van jazz.

They like jazz.

Zij houden van zeevruchten.

They like seafood.

Laten we contact houden.

Let's keep in touch with each other.

Muggen houden van mij.

Mosquitos love me.

Katten houden van dozen.

Cats like boxes.

Houden zij van sinaasappels?

Do they like oranges?

Mensen houden van honden.

People love dogs.

We houden van koffie.

- We love coffee.
- We like coffee.

Kinderen houden van Halloween.

Children love Halloween.