Translation of "Houden" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Houden" in a sentence and their hungarian translations:

- Ze houden van ons.
- Zij houden van ons.

- Szeretnek bennünket.
- Szeretnek minket.

- Wij houden van koffie.
- We houden van koffie.

Szeretjük a kávét.

- Ze houden van dat lied.
- Ze houden van dit lied.

Szeretik ezt a dalt.

Zij houden van appels.

Szeretik az almát.

We houden van picknicks.

Szeretjük a piknikeket.

Laten we koffiepauze houden.

Tartsunk kávészünetet!

Vrouwen houden van geschenken.

A nők szeretik az ajándékokat.

Houden zij van wijn?

Szeretik a bort?

Ze houden van elkaar.

Szeretik egymást.

Eekhoorns houden van noten.

A mókusok szeretik a diót.

Zij houden van muziek.

Szeretik a zenét.

Konijnen houden van wortels.

A nyulak imádják a répát.

Wij houden van kinderen.

Szeretjük a gyerekeket.

We houden van muziek.

Szeretjük a zenét.

We houden van elkaar.

Szeretjük egymást.

Ze houden van muziek.

Szeretik a zenét.

Houden jullie van paarden?

- Szeretitek a lovakat?
- Szereted a lovakat?

Nijlpaarden houden van water.

A vízilovak szeretik a vizet.

Katten houden van dozen.

A macskák jól elvannak a dobozokkal.

Houden zij van sinaasappels?

Szeretik a narancsot?

Mensen houden van honden.

Az emberek szeretik a kutyákat.

Zij houden van koffie.

Szeretik a kávét.

Kinderen houden van ijs.

A gyerekek szeretik a fagyit.

Houden jullie van dansen?

Szerettek táncolni?

Beren houden van honing.

A medvék szeretik a mézet.

Wij houden van pizza.

Szeretjük a pizzát.

Kinderen houden van chocolade.

A gyerekek szeretik a csokoládét.

- We houden erg van elkaar.
- We houden heel veel van elkaar.

Nagyon szeretjük egymást.

- Je moet je kamer schoon houden.
- U moet uw kamer schoon houden.

Tisztán kell tartanod a szobádat.

Je mag het boek houden.

Megtarthatod a könyvet.

Kinderen houden van tv-kijken.

A gyerekek szeretnek tévét nézni.

Katten houden niet van honden.

A macskák nem szeretik a kutyákat.

Kinderen houden veel van koeken.

A gyerekek szeretik a süteményt.

Katten houden niet van water.

A macskák nem szeretik a vizet.

Ouders houden van hun kinderen.

A szülők szeretik gyerekeiket.

Sommige mensen houden van gevaar.

Egyesek szeretik a veszélyt.

We houden van ons land.

Szeretjük a hazánkat.

Wij houden van onze school.

Nagyon szeretjük az iskolánkat.

Houden jullie van witte wijn?

Ti srácok szeretitek a fehérbort?

We houden niet van regen.

Nem szeretjük az esőt.

Mijn ouders houden van me.

A szüleim szeretnek engem.

Alle meisjes houden van Tom.

Az összes lány szereti Tomit.

Je moet je mond houden.

Csukd be a szád!

- Sommige mensen houden van sport, andere niet.
- Sommige mensen houden van sport, anderen niet.

Néhány ember szereti a sportot, mások nem.

- We moeten ons budget in evenwicht houden.
- We moeten onze begroting in evenwicht houden.

Egyensúlyba kell hoznunk a költségvetésünket.

En onze kinderen van ons houden.

elérhetjük-e ezzel, hogy gyermekeink szeressenek.

Ze kunnen zichzelf niet rechtop houden.

Nem tudják a súlyukat megtartani,

Het is niet vol te houden.

Fönntarthatatlan.

Ik zal altijd van je houden.

Mindig szeretni foglak.

Blijf mij op de hoogte houden.

Kérlek, számolj be mindenről!

Niet alle kinderen houden van appels.

Nem minden gyerek szereti az almát.

De meeste Amerikanen houden van hamburgers.

A legtöbb amerikai szereti a hamburgert.

Al mijn vrienden houden van voetbal.

- Minden barátom szereti a futballt.
- Minden barátom kedveli a futballt.

Je had je mond moeten houden.

Igazán tarthattad volna a szád!

Ze houden ons voor de gek.

Bolondnak néznek minket.

Laten we het vandaag hierbij houden.

- Fejezzük be mára.
- Mára legyen ennyi elég.

Al mijn vrienden houden van computerspelletjes.

Minden barátom kedveli a számítógépes játékokat.

Veel mensen houden van Aziatisch eten.

Sokan szeretik az ázsiai ételeket.

Je moet er rekening mee houden.

- Ezzel számolnod kell.
- Ezt számításba kell venned!
- Ezt figyelembe kell venned!

- Kun je zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunt u zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunnen jullie zilver en tin uit elkaar houden?

Ön meg tudja-e különböztetni az ezüstöt a bádogtól?

- Zij had haar mond moeten houden.
- Zij had beter gezwegen.
- Zij had haar kop moeten houden.

Tartania kellett volna a száját.

Ik iets tegen het licht kan houden,

valamit a fény felé tarthatok,

Als ik me daarmee ga bezig houden,

Szóval, ha ezzel akarok foglalkozni,

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

Legyőzöm őket valaha?

Ze houden zorgvuldig bij wat ze vangen,

Gondosan fontolóra veszik a fogást,

Net als zij houden ze geen winterslaap.

Az egérhez hasonlóan ők sem alszanak téli álmot.

...die warmte uitstralen en hem koel houden.

amelyek a meleget kibocsátva hűtik a testét.

Hij probeert op te houden met roken.

Próbál leszokni a dohányzásról.

Mensen moeten zich aan de regels houden.

Az emberek tartsák be a szabályokat.

Hij zal voor altijd van haar houden.

Mindig szeretni fogja.

Jonge Japanners houden van rock en jazz.

A japán fiatalok szeretik a rockot és a jazzt.

Je moet rekening houden met zijn leeftijd.

- Számolnod kell az életkorával.
- Számításba kell venned a korát.

De volgende zaterdag houden we een barbecue.

Jövő szombaton grillezünk.

Over het algemeen houden kinderen van zoetigheid.

A gyerekek általában szeretik az édességet.

Tom en Maria's kinderen houden van aardbeien.

Tom és Marie gyerekei szeretik az epret.

Vrouwen houden ook van me zonder sixpack.

Engem kockahas nélkül is szeretnek a nők.

Ge moet u enkele dagen stil houden.

- Csöndben kell lenned néhány napig.
- Hallgatnod kell néhány napot.

De meeste studenten houden niet van geschiedenis.

A legtöbb diák utálja a történelmet.

We mochten haar niet houden in onze woonplaats,

Olyan városban éltünk, ahol tilos volt disznót tartani,

Om ieders communicatie in de gaten te houden.

kommunikációnk figyeléséhez.