Translation of "Lerares" in Chinese

0.003 sec.

Examples of using "Lerares" in a sentence and their chinese translations:

Ze is lerares.

她是女教师。

Ik ben lerares.

我是個老師。

Mary wil lerares worden.

瑪麗想成為一名教師。

Is juffrouw Smith lerares Engels?

史密斯小姐是英語老師嗎?

Is mevrouw Smith lerares Engels?

史密斯小姐是英語老師嗎?

Ze is een heel goede lerares.

她是个非常好的老师。

- Ik was leraar.
- Ik was lerares.

我当过老师。

Zijn vrouw is onze lerares Italiaans.

他的夫人是我们的意大利语老师。

Mijn zus werkt als lerares Engels.

我姊姊是個英語教師。

Tom wist dat Mary lerares was.

汤姆知道了玛丽是一名老师。

Maria antwoordt op de vraag van de lerares.

玛丽正在回答老师的问题。

- Ben ik een goede leraar?
- Ben ik een goede lerares?

我是一個好老師嗎?