Translation of "Wil" in Chinese

0.023 sec.

Examples of using "Wil" in a sentence and their chinese translations:

- Wil je weg?
- Wil je gaan?

你要走了吗?

- Hij wil geld.
- Zij wil geld.

他要钱。

- Wil je fruitsap?
- Wil je een vruchtensap?

你想要杯果汁吗?

- Wil je het weten?
- Wil je weten?

你想知道嗎?

- Ik wil wat sinaasappelsap.
- Ik wil sinaasappelsap.

我想要一點柳橙汁。

- Ik wil u terugzien.
- Ik wil je weer zien.
- Ik wil u weer zien.
- Ik wil jullie weer zien.
- Ik wil je terugzien.

我希望再次見到你。

- Ik wil daarheen gaan.
- Ik wil daarnaartoe gaan.

我想去那裡。

- Ik wil jullie niet.
- Ik wil je niet.

我不想要你。

- Ik wil je mening.
- Ik wil jullie mening.

我想要聽聽你的意見。

- Ik wil koffie.
- Ik wil een kop koffie.

我要一杯咖啡。

- Wil je iets drinken?
- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

Ik wil geld.

我想钱。

Ik wil zingen.

我想唱歌。

Ik wil slapen.

我想睡觉。

Wat wil je?

- 你想要什么?
- 你想要什麼?

Ik wil vermageren.

我要减肥。

Ik wil leven.

我想活着。

Wil je meekomen?

- 你想一起去吗?
- 你想不想一起去?

Ik wil afvallen.

- 我想减肥。
- 我要减肥。

Ik wil dansen.

我想跳舞。

Ik wil blijven.

我想要留下。

Wil je wijn?

你要酒吗?

Ik wil sterven.

我想死

Ik wil spelen.

我想去玩。

Ik wil meer.

我想要更多。

Iedereen wil geld.

每个人都想要钱。

Ik wil rijden.

我想開車。

Ik wil kopen.

我要买了。

Niemand wil het.

这个没人要。

Zij wil dansen.

她想跳舞。

Wil je eten?

- 你想吃吗?
- 你想吃東西嗎?

Ik wil jou.

我想要你。

Ik wil eten.

我想吃

Ik wil lezen.

我想读。

Wil je proeven?

你想尝一口吗?

Wil je weten?

你想知道嗎?

Iedereen wil lang leven maar niemand wil oud worden.

谁都想活得长久,但没人想变老。

- Wie wil er chocolademelk?
- Wie wil er warme chocolade?

哪位要热巧克力?

- Ik wil naar huis.
- Ik wil naar huis gaan.

- 我要回家。
- 我想回家。

- Ik wil Zuid-Korea bezoeken.
- Ik wil Korea bezoeken.

我想访问韩国。

- Ik wil graag leren dansen.
- Ik wil leren dansen.

我想學跳舞。

- Hij wil naar Amerika.
- Hij wil naar Amerika gaan.

他想去美國。

Ik wil geen stumper zijn, ik wil cool zijn!!

我不想变得悲惨,我想要潇洒!!

- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

- Ik wil u niet helpen.
- Ik wil jullie niet helpen.
- Ik wil je niet helpen.

我不想帮你。

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

我不想回去。

- Ik wil dat je gaat.
- Ik wil dat u gaat.
- Ik wil dat jullie gaan.

我要你去。

- Wil je met me dansen?
- Wil je met mij dansen?

你愿意和我跳舞吗?

- Ik wil met hem spreken.
- Ik wil met hem praten.

我想跟他說話。

- Ik wil deze film zien.
- Ik wil die film zien.

我想看這部電影。

- Ik wil een wagen huren.
- Ik wil een auto huren.

我想要租車。

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

你为什么想成为护士呢?

- Wil je dit shirt hebben?
- Wil je dit overhemd hebben?

你想要這件襯衫嗎?

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet praten.

她不想提了。

Hij wil het geld.

他要钱。

Ik wil geen geld.

我不要钱。

Ik wil een gitaar.

我想要一把吉他。

Ik wil hier blijven.

我想待在这儿。

Wat wil je eten?

你想吃什么?

Wil je iets eten?

你想吃什么东西吗?

Ik wil wiskunde studeren.

我想学数学。

Hij wil haar kussen.

他想亲她。

Wat wil je doen?

- 你想做什麼?
- 你要做什么?

Hij wil ons weerzien.

他想再見到我們。

Ik wil ingenieur worden.

- 我想成為一位工程師。
- 我想要成為一位工程師。

Ik wil die tas.

我想要那個袋子。

Ik wil niet eten.

我不想吃。

Ik wil lenteschoonmaak houden.

春天,我想要彻底打扫房子。

Ik wil leren dansen.

我想學跳舞。

Ik wil je zoenen.

- 我想親吻你。
- 我想親吻妳。

Ik wil niet teruggaan.

我不想回去。

Mary wil lerares worden.

瑪麗想成為一名教師。

Wil je nog blijven?

你想再待下去嗎?

Ik wil het niet.

我不要.

Ik wil iets eten.

我想吃點東西。

Ik wil een snoepje.

我想要一颗糖。

Ik wil veel meer.

我要多很多。

Ik wil leren zwemmen.

我想学习如何游泳。

Ik wil ijs eten.

我想吃冰淇凌。