Translation of "Wil" in Chinese

0.026 sec.

Examples of using "Wil" in a sentence and their chinese translations:

- Hij wil geld.
- Zij wil geld.

他要钱。

- Wil je weg?
- Wil je gaan?

你要走了吗?

- Wil je fruitsap?
- Wil je een vruchtensap?

您想要果汁嗎?

- Wil je het weten?
- Wil je weten?

你想知道嗎?

- Ik wil wat sinaasappelsap.
- Ik wil sinaasappelsap.

我想要一點柳橙汁。

- Ik wil u terugzien.
- Ik wil je weer zien.
- Ik wil u weer zien.
- Ik wil jullie weer zien.
- Ik wil je terugzien.

我希望再次見到你。

- Ik wil je mening.
- Ik wil jullie mening.

我想要聽聽你的意見。

- Ik wil daarheen gaan.
- Ik wil daarnaartoe gaan.

我想去那裡。

- Ik wil jullie niet.
- Ik wil je niet.

我不想要你。

- Ik wil koffie.
- Ik wil een kop koffie.

我要一杯咖啡。

- Wil je iets drinken?
- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

Ik wil dansen.

我想跳舞。

Ik wil leven.

我想活着。

Ik wil afvallen.

- 我想减肥。
- 我要减肥。

Ik wil blijven.

我想要留下。

Wil je wijn?

你要酒吗?

Ik wil sterven.

我想死

Ik wil spelen.

我想去玩。

Wat wil je?

你想要什么?

Ik wil slapen.

- 我想睡觉。
- 我要睡覺

Ik wil rijden.

我想開車。

Ik wil kopen.

我要买了。

Ik wil jou.

我想要你。

Ik wil meer.

我想要更多。

Zij wil dansen.

她想跳舞。

Niemand wil het.

这个没人要。

Iedereen wil geld.

每个人都想要钱。

Ik wil zingen.

我想唱歌。

Ik wil geld.

我想钱。

Wil je eten?

- 你想吃吗?
- 你想吃東西嗎?

Ik wil eten.

我想吃

Wil je meekomen?

- 你想一起去吗?
- 你想不想一起去?

Ik wil vermageren.

我要减肥。

Ik wil lezen.

我想读。

Wil je proeven?

你想尝一口吗?

Wil je weten?

你想知道嗎?

Iedereen wil lang leven maar niemand wil oud worden.

谁都想活得长久,但没人想变老。

- Ik wil graag leren dansen.
- Ik wil leren dansen.

我想學跳舞。

Ik wil geen stumper zijn, ik wil cool zijn!!

我不想变得悲惨,我想要潇洒!!

- Hij wil naar Amerika.
- Hij wil naar Amerika gaan.

他想去美國。

- Wie wil er chocolademelk?
- Wie wil er warme chocolade?

哪位要热巧克力?

- Ik wil Zuid-Korea bezoeken.
- Ik wil Korea bezoeken.

我想访问韩国。

- Ik wil naar huis.
- Ik wil naar huis gaan.

- 我要回家。
- 我想回家。

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

我不想回去。

- Ik wil dat je gaat.
- Ik wil dat u gaat.
- Ik wil dat jullie gaan.

我要你去。

- Ik wil u niet helpen.
- Ik wil jullie niet helpen.
- Ik wil je niet helpen.

我不想帮你。

- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

你为什么想成为护士呢?

- Ik wil met hem spreken.
- Ik wil met hem praten.

我想跟他說話。

- Wil je dit shirt hebben?
- Wil je dit overhemd hebben?

你想要這件襯衫嗎?

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet praten.

她不想提了。

- Ik wil deze film zien.
- Ik wil die film zien.

我想看這部電影。

- Wil je met me dansen?
- Wil je met mij dansen?

你愿意和我跳舞吗?

- Ik wil een wagen huren.
- Ik wil een auto huren.

我想要租車。

Wat wil je worden?

- 您想成为什么?
- 你想成为什么?

Ik wil iets zoets.

我要一些甜的東西。

Wat wil je doen?

- 你想做什麼?
- 你想怎樣?

Ik wil veel meer.

我要多很多。

Henry wil je zien.

亨利想要見你。

Tom wil piloot worden.

Tom 想成為一個飛機師。

Ik wil ook rundvlees.

"我也要牛肉。"

Ik wil dokter worden.

我想做醫生。

Ik wil hier blijven.

我想待在这儿。

Ik wil leren dansen.

我想學跳舞。

Ik wil lenteschoonmaak houden.

春天,我想要彻底打扫房子。

Ik wil iets eten.

我想吃點東西。

Ik wil een boek.

- 我想要本书。
- 我要一本書。

Ik wil een snoepje.

我想要一颗糖。

Ik wil leren zwemmen.

我想学习如何游泳。

Maar ik wil niet.

但是,我不要。

Ik wil ijs eten.

我想吃冰淇凌。

Wat wil je eten?

你想吃什么?

Ik wil het niet.

我不要.

Wil je nog blijven?

你想再待下去嗎?

Mary wil lerares worden.

瑪麗想成為一名教師。

Ik wil naar Lviv...

我想去利沃夫……

Ik wil naar huis.

我想家。

Ik wil niet gaan.

我不想去。

Ik wil een vriendin.

我想找女朋友。

Wie wil me zien?

谁想见我?

Wie wil er chocolademelk?

- 哪位要热巧克力?
- 谁要热巧克力?

Ik wil Korea bezoeken.

我想访问韩国。