Translation of "Daar" in Chinese

0.013 sec.

Examples of using "Daar" in a sentence and their chinese translations:

- Kijk daar!
- Zie daar!

看那里。

Kijk daar!

看那里。

Die daar!

那個呀!

- Ik zie je daar.
- Ontmoet me daar.

在那裡見我。

- Wie is daar?
- Wie is dat daar?

那是谁?

- Waarom was je daar?
- Waarom was u daar?
- Waarom waren jullie daar?

你為什麼在那裡?

Daar is hij.

他来了。

Is daar iemand?

有人吗?

Het is daar.

在那里。

Is alles daar?

全都在那裡嗎?

Hé, jij daar!

嘿, 是你啊!

- De jouwe is daar.
- Die van jou is daar.

你的在那儿呢。

- Er waren daar acht kiezelstenen.
- Er waren daar acht kiezels.

那里有八块小圆石。

Wat is er daar?

那是什么?

Daar gaat onze bus.

我们的车走了。

Daar is onze bus.

是我們的大巴!

Daar spreek je mee.

喂。

Daar komt de bruid!

新娘来了!

Zij ontbijt daar vaak.

她常常在那兒吃早餐。

De luchthaven is daar.

飞机场在那边。

Wat doe je daar?

你在那里做什么呢?

Hoeveel appels zijn daar?

- 几只苹果?
- 多少苹果?

Leg het boek daar.

把書放在那裡。

Ja, ik ben daar.

是, 我立刻就來。

- We kunnen daar een kerk zien.
- Daar kunnen we een kerk zien.

我们可以看到那里的教堂。

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

谁也不在那里。

Ze zijn daar eergisteren vertrokken.

前天,他们离开了那儿。

Daar is niets te vinden.

这边什么也没有。

Hij stond daar een tijdje.

他在那裏站了一會。

Papa, wat doe jij daar?

爸爸,你在干吗?

Daar zijn geen schone borden.

没有任何干净的盘子。

Hoe is het weer daar?

那里的气候怎么样?

Maar u bent niet daar.

但你不在那裡。

Hoe laat is het daar?

那边现在是几点?

Ga zeker onmiddellijk naar daar.

你必需马上去那儿。

Die van jou is daar.

你的在那儿呢。

Wat is daar precies gebeurd?

那裡究竟發生了什麼事?

Tom gaat daar morgen naartoe.

湯姆明天會去那裡。

Ik ging daar gisteren heen.

我昨天去那儿了。

- Ik ben daar tientallen keren geweest.
- Ik ben daar tientallen keren heen gegaan.

那個地方我去過數十次了。

Kijk eens naar die koalabeer daar.

- 看看那边的树熊。
- 看看那边的考拉。

Denk daar alsjeblieft niet meer aan.

請不要再想這事了。

Kijk naar het grote gebouw daar.

看那边那幢高楼。

Laten we daar een fiets huren.

讓我們租一輛自行車。

Ze is daar gisteren naartoe gegaan.

她昨天去那裡。

- Hij is hier!
- Daar is hij!

他在這兒!

- Bent u daar?
- Ben je er?

你在吗?

Ik ben daar vandaag pas achtergekomen.

我今天才知道那事。

- Kijk uit! Daar is een groot gat.
- Pas op! Er is een groot gat daar.
- Pas op! Daar is er een groot gat.

小心!在那裡有一個大洞。

Ik wil daar nog een keer heen.

我想再去那裡一次。

Daar wil ik niet nog eens heen.

我不想再次去那儿。

Wie is die vrouw die daar staat?

站在那儿的女人是谁?

Die doos daar is groter dan deze.

那箱子比这个大。

Ik heb daar geen enkel probleem mee.

对我来说,这个没问题。

Daar probeer ik niet aan te denken.

我試著不去想了。

Je hoeft daar niet heen te gaan.

你不用去那裡。

Oké. Daar ben ik het mee eens.

好。我同意。

Ik heb Tom beloofd daar te zijn.

我答应汤姆我会到那里。

- Daar houden ze van.
- Ze houden daarvan.

他们喜欢那个

Zijn vader eet daar tweemaal per week.

他爸爸一週在那裡吃兩次。

- Ik kan mij niet herinneren, hoe daar te komen.
- Ik weet niet meer hoe ik daar moet komen.

我不記得怎麼去那裡了。

- Er is geen water.
- Daar is geen water.

沒有水。

Daar is kop noch staart aan te krijgen.

这没有任何意义。

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

那超出了我的理解。

Hoelang gaat het duren om daar te komen?

到那边需要多长时间?

- Alle studenten waren daar.
- Alle studenten waren aanwezig.

所有學生都出席了。

- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

谁也不在那里。

Wat er ook gebeurt, ik ben voor jou daar.

不管发生什么,我都会在你身边的。

De vrouw die daar zit, is zijn huidige vrouw.

坐在那边的女性是他现在的妻子。

Toen de bom ontplofte, was ik daar bij toeval.

炸彈爆炸的時候,我剛好就在現場。

Hij slaagde erin om daar op tijd te zijn.

他設法及時到達那裡了。

Hij zat daar met een pijp in zijn mond.

他口里含着烟斗,坐在那儿.

Hee jij daar! Wat ben je aan het doen?

嘿,你!你在幹什麼?

Hij ging naar daar in plaats van zijn vader.

他代替他的父親去。

We komen daar maar ik denk dat het bericht

我们会成功 并且我认为

- Ik wist niet dat hij er was.
- Ik wist het niet, dat ie daar was.
- Ik wist niet dat hij daar was.

我不知道他在那裡。

Al wat je moet doen, is haar daar te ontmoeten.

你所要做的一切就是在那里跟她见面。

Willy is daar onverbiddelijk in: zij zou hem moeten gehoorzamen.

比尔坚持她必须听从他的话。

Ik was daar op tijd, maar ik zag je niet!

我準時到那裡, 但是我沒看到你!

Ze durfde op geen enkele manier terug naar daar gaan.

她沒辦法回去那裡。

Ik heb er bezwaar tegen dat ze daar alleen heen gaat.

我不同意她一个人去那儿。

- Ik ben er gisteren naartoe gegaan.
- Ik ging daar gisteren heen.

- 我昨天去那儿了。
- 昨天我去了那裡。

- Ik moet erover nadenken.
- Daar zal ik even over moeten nadenken.

我将考虑考虑。

- Zij wil daarover niet praten.
- Ze wil daar niet over praten.

她不想提了。