Translation of "Waarom" in Chinese

0.036 sec.

Examples of using "Waarom" in a sentence and their chinese translations:

Waarom?

- 为什么?
- 为什么?
- 原因是什麼?
- 為何?

- Waarom miauw je?
- Waarom miauwt u?
- Waarom miauwen jullie?

你幹嘛學貓叫?

- Waarom stotter je?
- Waarom stottert u?
- Waarom stotteren jullie?

你為什麼在結巴。

- Waarom werk je?
- Waarom werkt u?
- Waarom werken jullie?

你为什么工作?

- Waarom loog je?
- Waarom loog u?
- Waarom logen jullie?
- Waarom heb je gelogen?
- Waarom heeft u gelogen?

你为什么说谎?

- Waarom huilde je?
- Waarom huilde u?
- Waarom huilden jullie?
- Waarom heb je gehuild?
- Waarom heeft u gehuild?
- Waarom hebben jullie gehuild?

- 你为什么哭?
- 你為什麼哭?

- Waarom huilde u?
- Waarom heb je gehuild?
- Waarom heeft u gehuild?

你为什么哭了?

- Waarom vraag je dat?
- Waarom vraagt u dat?
- Waarom vraag je?

你問這個幹什麼?

Waarom niet?

为什么不?

Waarom ik?

为什么是我?

- Waarom?
- Waarvoor?

- 为什么?
- 为什么?

- Waarom ben je hier?
- Waarom ben je er?
- Waarom bent u hier?
- Waarom zijn jullie hier?

你為什麼在這?

- Waarom werk jij hier?
- Waarom werk je hier?
- Waarom werkt u hier?
- Waarom werken jullie hier?

你為什麼在這兒工作?

- Waarom zijt ge weggelopen?
- Waarom zijn jullie weggelopen?
- Waarom bent u weggelopen?
- Waarom ben je weggelopen?

你為什麼逃走?

- Waarom vraag je dat?
- Waarom vraag je?

你問這個幹什麼?

- Waarom huilde je?
- Waarom heb je gehuild?

你为什么哭?

- Waarom ben je boos?
- Waarom bent u boos?
- Waarom zijn jullie boos?

- 你为什么生气?
- 生什麼氣呀?

- Waarom was je daar?
- Waarom was u daar?
- Waarom waren jullie daar?

你為什麼在那裡?

- Waarom ben je thuis?
- Waarom bent u thuis?
- Waarom zijn jullie thuis?

你为什么在家?

- Waarom ben je aan het huilen?
- Waarom huil je?
- Waarom huilt u?

你為什麼哭?

- Waarom is hij kwaad?
- Waarom is hij boos?

- 为什么他生气?
- 他为啥生气?

- Waarom kwam je niet?
- Waarom kwamen jullie niet?

你怎麼沒有來?

- Waarom zijt ge weggelopen?
- Waarom ben je weggelopen?

你為什麼逃走?

Waarom huil je?

- 你为什么哭?
- 你為什麼哭?

Waarom lieg je?

爲什麽騙人呢?

Waarom studeer je?

你为什么学习?

Tuurlijk, waarom niet?

当然,为什么不?

Niemand weet waarom.

沒人知道為什麼。

Waarom lach je?

- 在笑什么呢?
- 你笑什么呢?

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

你為什麼不能來?

- Waarom kwam ze niet?
- Waarom is ze niet gekomen?

她为什么没来?

- Waarom heb je dit gedaan?
- Waarom deed je dat?

你為什麼要那樣做呢?

- Waarom huil ik?
- Waarom ben ik aan het huilen?

为什么我在哭?

- Waarom ben je gestopt?
- Waarom heb je ontslag genomen?

你為什麼辭職?

- Waarom deed ik dat?
- Waarom heb ik dat gedaan?

为什么我做了这样一件事。

- Waarom heb jij twee auto's?
- Waarom hebt u twee auto's?
- Waarom heb jullie twee auto's?

他為什麼有兩輛車?

- Waarom ben jij zo slim?
- Waarom ben je zo slim?
- Waarom zijn jullie zo slim?

为什么你的脑袋那么聪明呢?

- Waarom heb je het nodig?
- Waarom heeft u het nodig?
- Waarom hebben jullie het nodig?

你為什麼需要它?

- Waarom heb ik dat gedaan?
- Waarom heb ik dit gedaan?

为什么我做了这样一件事。

- Waarom ben jij zo slim?
- Waarom ben je zo slim?

为什么你的脑袋那么聪明呢?

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

你为什么想成为护士呢?

Dus dat is waarom!

原来如此!

Waarom is hij hier?

为什么他在这儿?

Waarom ben je wakker?

你为什么醒着?

Waarom zeg je niks?

為什麼你不說話?

Waarom zijn ze boos?

他们为什么在生气?

Waarom zeg je dat?

你為什麼那樣說?

Waarom ben je alleen?

你为什么一个人?

Waarom is hij weggelopen?

他為什麼逃跑?

Waarom verstopt hij zich?

他为什么在躲藏?

Waarom plegen mensen zelfmoord?

为什么人们会自杀?

Waarom zijn we hier?

我们怎么会在这里?

Waarom zou ze liegen?

她為甚麼要說謊?

Waarom haat je me?

你恨我為什麼?

Waarom ben je gebleven?

你为什么留下?

We willen weten waarom.

我们要知道为什么。

Waarom weet jij dat?

- 你怎么知道?
- 你为什么会知道?

Waarom zou ik liegen?

我為什麼會說謊?

Waarom is sneeuw wit?

为什么雪是白色的呢?

Waarom ben je thuis?

你为什么在家?

Waarom was je laat?

你为什么迟到?

Waarom vraag je dat?

你問這個幹什麼?

Waarom denkt ge dat?

您为什么那么想?

Waarom schilder je bloemen?

你為什麼在畫花?

Waarom kwam je niet?

你怎麼沒有來?

Waarom ben je boos?

生什麼氣呀?

Waarom bekvechten jullie altijd?

您为什么老打架?

- Waarom volgde je mijn advies niet?
- Waarom volgde u mijn advies niet?
- Waarom volgden jullie mijn advies niet?

你為什麼不聽我的忠告?

- Waarom gaan mensen naar de cinema?
- Waarom gaan mensen naar de bioscoop?

为什么人们去电影院?

- Waarom ben je zo vroeg opgestaan?
- Waarom zijn jullie zo vroeg opgestaan?

你為什麼這麼早起?

- Waarom wees je zijn aanbod af?
- Waarom heb je zijn offerte afgewezen?

你為什麼拒绝了他的提議?

- Waarom ben je naar Japan gekomen?
- Waarom zijt ge naar Japan gekomen?

你为什么来了日本?

- Waarom is Tom altijd zo humeurig?
- Waarom is Tom altijd zo mopperig?

汤姆脾气为什么总这么坏?