Translation of "Situaties" in Arabic

0.011 sec.

Examples of using "Situaties" in a sentence and their arabic translations:

Situaties worden extremer:

سيكون هناك المزيد من التطرف:

Weet welke situaties rood zijn.

تعرّفْ على الأشياء الخطيرة لديك.

Al de verwevenheid van verwante situaties.

جميع الترابط في الظروف ذات الصلة.

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

واجهنا صعوبات شديدة ضد نظام تمكين الحياة

Dit overkomt je nu al heel lang in sociale situaties.

منذ مدة طويلة وهذا يحدث لك في المواقف الاجتماعية.

"Ik weet het, onze situaties verschillen," schreef hij in zijn brief,

لقد كتب إليّ: "أعرف بأن ما نحن فيه مختلف"،

Is door mezelf in situaties te plaatsen waarin ik kwetsbaar moet zijn.

هي من خلال القيام بتجارب تجبرني لأكون هشًا.