Translation of "Fresco" in Polish

0.024 sec.

Examples of using "Fresco" in a sentence and their polish translations:

Necesitamos aire fresco.

Potrzebujemy świeżego powietrza.

Es mucho más fresco,

Jest wtedy chłodniej,

- Está frío.
- Está fresco.

Jest chłodno.

El pan está fresco.

Chleb jest świeży.

Quiero comer pescado fresco.

Miałbym ochotę na świeżą rybę.

El pan no es fresco.

Chleb nie jest świeży.

Vaya, está mucho más fresco aquí.

Tutaj jest znacznie chłodniej.

Es lo más fresco que conseguirán.

Świeższej nie uświadczycie.

Tom salió a tomar aire fresco.

Tom wyszedł na zewnątrz, żeby złapać oddech.

Pescado fresco, gran comida para un superviviente.

Świeża ryba to naprawdę wspaniałe jedzenie dla rozbitka.

Y ya se siente mucho más fresco.

Od razu można poczuć, że jest tu dużo chłodniej.

Aire fresco y sol en la cara.

Świeże powietrze i światło słońca na twarzy.

Que irradia calor y lo mantiene fresco.

Wypromieniowują ciepło i schładzają jego organizm.

Sí, este lodo está fresco. Nos servirá.

Błoto tak naprawdę jest miłe i chłodne.

Por la mañana el aire es fresco.

Rano powietrze jest chłodne.

Abra la ventana y tendrá aire fresco.

Otwórz okno i będziesz miał świeże powietrze.

Ya puedo sentirlo. Ya me siento más fresco.

Czuję, że już jest chłodniej.

Deje entrar algo de aire fresco, por favor.

Proszę wpuścić trochę świeżego powietrza.

Sería bueno para la medicina, ya que está más fresco. 

byłoby to dobre dla leku, bo tam jest dużo chłodniej.

Sería bueno para la medicina, ya que está más fresco.

byłoby to dobre dla leku, bo tam jest dużo chłodniej.

John está seguro, el aire fresco es una cosa buena.

John jest przekonany, że świeże powietrze to dobra rzecz.

- Está un poco fresco hoy.
- Hace un poco de frío hoy.

Trochę dzisiaj zimno.

De verdad necesito ir afuera y tomar un poco de aire fresco.

Naprawdę muszę wyjść na zewnątrz i złapać trochę świeżego powietrza.

Y como está agradable y fresco en este cañón, no se evapora rápidamente.

A ponieważ jest miło i chłodno w dole tego kanionu, nie wyparowuje szybko.

Lleno de pasto fresco que no crece bajo el espeso dosel del bosque,

Pochłaniają świeżą trawę, której próżno szukać w gęstym podszyciu.

Podemos acampar en la cueva. Sería bueno para la medicina, ya que está más fresco.

Gdybyśmy zostali w jaskini, byłoby to dobre dla leku, bo tam jest dużo chłodniej.

Podemos acampar en la cueva. Sería bueno para la medicina, ya que está más fresco. 

Gdybyśmy zostali w jaskini, byłoby to dobre dla leku, bo tam jest dużo chłodniej.

Pero el sonido de la caza viaja a través del aire fresco de la noche.

Ale spokojna noc daleko niesie odgłos polowania.

Viajar lejos de día, para la recién nacida, es agotador. Deben cubrir la mayor distancia posible mientras está fresco.

Całodniowe podróże są wyczerpujące dla słoniątka. Muszą dotrzeć jak najdalej, kiedy jest jeszcze chłodno.

- Intenté fingir que no me importaba.
- Traté de fingir que no me importaba.
- Intenté fingir que me la traía al fresco.
- Traté de fingir que me la traía al fresco.
- Intenté fingir que me traía sin cuidado.
- Traté de fingir que me traía sin cuidado.

- Próbowałam udawać, że nic mnie to nie obchodziło.
- Próbowałam udawać, że wszystko mi jedno.