Translation of "Pensaba" in Finnish

0.013 sec.

Examples of using "Pensaba" in a sentence and their finnish translations:

- Yo también pensaba eso.
- Yo también pensaba en eso.
- Yo también pensaba igual.

- Minäkin ajattelin samaa asiaa.
- Myös minä mietin samaa asiaa.

Pensaba que venías hoy.

Luulin sinun tulevan tänään.

Pensaba que eras Tom.

Luulin, että olet Tomi.

Pensaba que hoy era lunes.

Luulin, että tänään on maanantai.

Pensaba que él estaba enojado.

- Luulin, että hän oli vihainen.
- Luulin, että hän on vihainen.

No pensaba que nos ayudaría.

En uskonut, että hän auttaisi meitä.

Pensaba que el juego había terminado.

Ajattelin pelin menneen ohi.

Pensaba que Tom era tu hermano.

Luulin Tomin olevan veljesi.

Tom no pensaba que era divertido.

Tomin mielestä se ei ollut hauskaa.

Pensaba que podría ser una posibilidad.

- Luulin että se olisi vaihtoehto.
- Ajattelin, että se saattaisi olla mahdollisuus.

Yo pensaba que él era un doctor.

Luulin, että hän on lääkäri.

Hay menos tiempo de lo que pensaba.

Aikaa on vähemmän kuin kuvittelin.

Pensaba como un pulpo. Y fue muy agotador.

ajattelin mustekalan tavoin. Se vaati veronsa.

Pensaba que mi primer beso sería más romántico.

Kuvittelin ensimmäisen suudelmani olevan romanttisempi.

Pensaba que la obra había salido muy bien.

Ajattelin että peli sujui oikein hyvin.

Tom me preguntó qué pensaba que iba a suceder.

Tom kysyi minulta mitä minä luulin, että tapahtuu.

Pensaba que Tom había dicho que era un perro.

Luulin, että Tom sanoi sen olevan koira.

- Pensé que eras criado en Los Ángeles.
- Pensaba que habías crecido en Los Ángeles.
- Pensaba que os habíais criado en Los Ángeles.

Luulin, että vartuit Los Angelesissa.

Yo pensaba que la pena de muerte debía ser abolida.

Ajattelin että kuolemanrangaistus pitäisi poistaa.

Mucha gente pensaba que él era demasiado joven para ser presidente.

Monien mielestä hän on liian nuori ollakseen presidentti.

Se pensaba que la mujer de extraña apariencia era una bruja.

Oudon näköistä naista luultiin noidaksi.

Tom no tuvo una oportunidad para decirle a Mary lo que pensaba.

Tomilla ei ollut tilaisuutta kertoa Marylle mitä hän ajatteli.

En mi opinión era un buen libro, pero Jim pensaba otra cosa.

Mielestäni se oli hyvä kirja, mutta Jimillä oli toinen käsitys.

- Se creía que las ballenas eran peces.
- Se pensaba que las ballenas eran peces.

Valaita luultiin kaloiksi.

Cuando tenía diez años pensaba que mi vida sería buena onda cuando tuviera dieciséis años.

Kymmenvuotiaana ajattelin, että kuusitoistavuotiaana elämäni olisi siistiä.

- Tom pensaba que el profesor le había mandado demasiados deberes para hacer en un día.
- Tom pensaba que el profesor se había pasado con los deberes que le había mandado hacer en un solo día.

Tom ajatteli että opettaja oli antanut hänelle aivan liikaa kotitehtäviä yhdelle päivälle.

Tom se preguntaba por qué mucha gente en América pensaba que el béisbol era más interesante que el fútbol.

Tom kummasteli, minkä vuoksi Amerikassa niin monet ihmiset ovat kiinnostuneempia baseballista kuin jalkapallosta.

- Él pensaba que yo estaba muy cansado.
- Él pensó que yo estaba muy cansado.
- Él pensó que yo estaba exhausto.

Hän luuli, että olin todella väsynyt.

- Tom dijo que pensó que sabía cuál era el problema.
- Tom dijo que pensaba que sabía cuál era el problema.

Tom sanoi, että hän luuli tietävänsä, mikä oli ongelma.

Cuando era pequeño, pensaba que si moría el mundo simplemente desaparecería. ¡Qué ilusión infantil! Es sólo que no podía aceptar que el mundo pudiera seguir existiendo sin mí.

Kun olin lapsi, luulin, että jos kuolisin, maailma vain katoaisi. Miten lapsellinen harhaluulo! En vain voinut hyväksyä sitä, että maailma voisi jatkaa olemassa oloaan ilman minua.