Translation of "También" in Finnish

0.028 sec.

Examples of using "También" in a sentence and their finnish translations:

- Yo también.
- Yo, también.

Niin minäkin.

- Yo también lo creo.
- Yo también lo pienso.
- Yo también pienso eso.
- Yo también pienso lo mismo.
- Yo también pienso así.

- Minäkin olen sitä mieltä.
- Niin minustakin.
- Niin mustakin.
- Mäki oon sitä mielt.

Yo también.

Minäkin myös.

¡Yo también!

- Niin minäkin.
- Minäkin.
- Minä myös.

- Él también habla francés.
- También habla francés.

- Hän myös puhuu ranskaa.
- Hän osaa myös puhua ranskaa.

- Yo también te quiero.
- También te amo.

- Minäkin rakastan sinua.
- Niin minäkin sinua.

- Yo también pensaba eso.
- Yo también pensaba en eso.
- Yo también pensaba igual.

- Minäkin ajattelin samaa asiaa.
- Myös minä mietin samaa asiaa.

- ¿Tú lo amas también?
- ¿También tú lo amas?

Rakastatko myös häntä?

- ¡Tú también deberías ir!
- ¡Usted también debería ir!

Menisit sinäkin!

También reciben ayuda.

Ne saavat myös apua.

¿Ellos también vienen?

Ovatko myös he tulossa?

También hablo francés.

- Minäkin puhun ranskaa.
- Minä puhun ranskaakin.

También te extrañamos.

- Mekin kaipaamme sinua.
- Meilläkin on ikävä sinua.

También habla francés.

Hän myös puhuu ranskaa.

¿Habla húngaro también?

Osaako hänkin unkaria?

¿Tú también, Brutus?

Sinäkin, Brutukseni?

¿Podemos venir también?

Voimmeko me tulla myös?

Les ayudamos también.

Autoimme heitäkin.

Yo también fui.

- Minäkin menin.
- Myös minä menin.

También soy estudiante.

Minäkin olen opiskelija.

- Deme leche también.
- Deme también un poco de leche.

- Anna minulle myös vähän maitoa.
- Anna myös minulle vähän maitoa.

Y, también, necesitamos agua.

Mutta tarvitsemme myös vettä.

Pero, también, necesitamos agua.

Mutta tarvitsemme myös vettä.

Pero también trae peligro.

Mutta se tuo myös vaaroja.

Los guepardos también cazaron.

geparditkin ovat saaneet saalista.

Pero también hay gigantes.

Mutta täällä on myös jättiläisiä.

Pero también tiene competencia.

Mutta sillä on myös kilpailijoita.

Pero también las pitones.

Mutta niin ovat pytonitkin.

Austria también tenía aliados.

Itävallallakin oli liittolaisia.

Tú también, hijo mío.

Sinä myös,minun poikani.

Yo también te quiero.

Minäkin rakastan sinua.

Yo también soy principiante.

- Minäkin olen aloittelija.
- Myös minä olen aloittelija.

Yo también quería verte.

Minkäkin halusin tavata sinut.

Tom también habla francés.

- Tom osaa puhua myös ranskaa.
- Tom osaa puhua ranskaakin.
- Tom osaa puhua lisäksi ranskaa.

Yo también quiero jugar.

Minä haluan pelata myös.

También estoy aprendiendo francés.

Minä opiskelen myös ranskaa.

Soy un turista también.

Minäkin olen turisti!

Los hombres también lloran.

Miehetkin itkevät.

Fuimos también al templo.

Menimme myös temppeliin.

¿Puedes venir tú también?

- Pääsetkö sinäkin?
- Pääsetkö sinäkin mukaan?

¿También hay cerveza extranjera?

Onko siellä myös tuontioluita?

- Tom vendrá a la fiesta también.
- Tom también viene a la fiesta.

- Tomi tulee juhliin myös.
- Tomi tulee bileisiin myös.

- Yo también te voy a extrañar.
- Yo también te echaré de menos.

Minäkin tulen kaipaamaan sinua.

- Eso casi nos pasó también a nosotros.
- Eso casi nos pasó también a nosotras.
- Eso casi nos pasa también a nosotros.
- Eso casi nos pasa también a nosotras.

Niin oli meillekin käydä.

También hay otros gigantes aquí.

Täällä on muitakin jättiläisiä.

Otros machos también lo hacen.

Muutkin ovat samalla asialla.

Su vecino también la busca.

Sen naapurikin jahtaa naarasta.

También puede causar cáncer pulmonar.

Se saattaa aiheuttaa myös keuhkosyöpää.

Esto también es una manzana.

Tämäkin on omena.

Eso también es una manzana.

Tuokin on omena.

Él también puede hablar ruso.

Hän osaa myös puhua venäjää.

Yo también quiero esa camisa.

- Minäkin haluan tuollaisen paidan.
- Minäkin haluan tuon paidan.

Me gusta este color también.

Pidän myös tästä väristä.

Estudio francés. También estudio alemán.

Opiskelen ranskaa. Opiskelen myös saksaa.

He considerado esa posibilidad también.

Olen harkinnut myös sitä mahdollisuutta.

Tom también está estudiando francés.

- Tom opiskelee myös ranskaa.
- Tom opiskelee ranskaakin.
- Tomkin opiskelee ranskaa.
- Myös Tom opiskelee ranskaa.

Yo también vivo en Boston.

- Minäkin asun Bostonissa.
- Myös minä asun Bostonissa.

Yo también tengo esa sensación.

Minullakin on sellainen tunne.

Dios también entiende el esperanto.

Jumalakin ymmärtää esperantoa.

Coge uno para mí también.

- Ota minullekin yksi.
- Ottakaa minullekin yksi.
- Ota yksi minullekin.
- Ottakaa yksi minullekin.

Tú también puedes venir conmigo.

Voit yhtä hyvin tulla mukaani.

Adriano también nació en España.

Myös Hadrianus syntyi Espanjassa.

Enseñando, un profesor también aprende.

- Opettaessaan myös opettaja oppii.
- Opettaessaan opettajakin oppii.

- La verdad es que yo también tengo sueño.
- Pues yo también tengo sueño.

Minuakin väsyttää vähäsen.

- La verdad es que yo también tengo apetito.
- Pues yo también tengo hambre.

Minullakin on vähän nälkä.

- Mi mujer también se alegrará de verte.
- Mi mujer también se alegrará de veros.
- Mi esposa también estará feliz de verle.

Vaimoni ilahtuu sinunkin näkemisestäsi.

- A ella también le gusta el chocolate.
- A ella también le encanta el chocolate.

- Hänkin tykkää suklaasta.
- Hän tykkää suklaastakin.

- A mi también me gustan los pasteles.
- A mí también me gusta el pastel.

- Minäkin tykkään kakusta.
- Myös minä tykkään kakusta.

- Tom habla español, y Betty también.
- Tom habla español, y Betty también habla español.

Tom puhuu espanjaa, kuten Bettykin.

Pero también da algo que seguir.

Sitä voi myös seurata.

También las demás criaturas del lugar.

Kaikki elävät olennot menevät varjoon.

Y Putin también quiere que Europa...

Ja Putin haluaa -

Y, aquí, hace más calor también.

Ja täällä on lämpimämpääkin.

Soy finés, pero hablo sueco también.

Olen suomalainen, mutta puhun myös ruotsia.

Él estuvo en mi casa también.

Hän oli talossanikin.

Él también estaba en mi casa.

Hän oli talossanikin.

También me di cuenta de eso.

Minäkin huomasin sen.

También las mujeres quieren tener sexo.

- Myös naiset haluavat harrastaa seksiä.
- Naisetkin haluavat seksiä.

Si Tom va, yo también iré.

- Jos Tom menee, niin menen minäkin.
- Jos sinä menet, Tom, niin menen minäkin.

Es un placer encontrarme contigo también.

Kuten myös, hauska tavata.

Mhmm. Yo también pienso que sí.

- Mm-hm. Niin minäkin uskon.
- Joo, mäkin oon sitä mieltä.
- M-hm. Niin minustakin.

Yo también fui joven hace tiempo.

Minäkin olin kerran nuori.

Eso parece una mina. Miremos allí también.

Tuolla näyttää olevan kaivos. Käydään katsomassa sitä.

Un puma macho, también a la caza.

Myös urospuuma on saalistamassa.

Pero también nos da algo que seguir.

Sitä voi myös seurata.

Y miren. La llama también se mueve.

Liekkikin lepattaa.