Translation of "Ophouden" in Turkish

0.004 sec.

Examples of using "Ophouden" in a sentence and their turkish translations:

Het regende zonder ophouden.

Aralıksız yağmur yağdı.

Wanneer zal dat ophouden?

- Ne zaman bitecek?
- O ne zaman bitecek?

Het regent zonder ophouden.

Aralıksız yağıyor.

Ophouden met dat egoïsme!

Bencilliği bırak!

- Je moet ophouden tegen jezelf te liegen.
- U moet ophouden tegen uzelf te liegen.

Kendine yalan söylemekten vazgeçmelisin.

Kun je alstublieft ophouden met zingen?

Lütfen şarkı söylemeyi durdurur musunuz?

- Laat ons ophouden.
- Laten we stoppen.

Hadi çıkalım.

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

Durma.

Kunnen jullie alsjeblief ophouden met bekvechten?

Lütfen kavga etmeyi keser misiniz?

Het regende de ganse dag zonder ophouden.

Tüm gün sürekli yağmur yağdı.

Me moeten ermee ophouden onszelf te bedriegen.

Kendimizi kandırmaya devam edemeyiz.

- Het regent ononderbroken.
- Het regent zonder ophouden.

Kesintisiz yağmur yağıyor.

Ik kon niet ophouden ernaar te staren.

Ben ona bakmayı durduramadım.

Ze zei dat ik moest ophouden met roken.

O, sigarayı bırakmam gerektiğini söyledi.

- Je moet onmiddellijk ophouden!
- Stop daar onmiddellijk mee!

Onu derhal durdurun.

- Eerst moet je ophouden met roken.
- Eerst moet u ophouden met roken.
- Om te beginnen moet je stoppen met roken.

Öncelikle sigarayı bırakmalısınız.

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

Her zaman yağmur yağıyor.

Wanneer zal je ophouden met ons uit te schelden?

Bizi eleştirerek yerin dibine sokmaktan ne zaman vazgeçeceksin?

Hij werkte zonder ophouden van 's morgens tot 's avonds.

Sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyordu.

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

Çalınan parayı düşünmemek elimde değil.

De arts stelde voor dat hij zou ophouden met roken.

Doktor ona sigarayı bırakmasını önerdi.

Ik kan niet ophouden eraan te denken wat ze mij aangedaan hebben.

Onların bana yaptıklarını düşünmeden edemiyorum.

- Ik weet dat je hen niet kan stoppen.
- Ik weet dat je hen niet kan ophouden.

Onları durduramayacağını biliyorum.