Translation of "Tegen" in Turkish

0.115 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their turkish translations:

- Tom liegt tegen je.
- Tom liegt tegen u.
- Tom liegt tegen jullie.

Tom size yalan söylüyor.

- Je loog tegen me.
- U loog tegen me.
- Jullie logen tegen me.

Bana yalan söyledin.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

Benimle konuşma!

...tegen die bendes...

örgütlenmeye başlamıştı.

Niemand stemde tegen.

Hiç kimse ona karşı oy kullanmadı.

Hou ze tegen.

Onları durdur.

Het viel tegen.

O, hayal kırıklığına uğratıcıydı.

- Ik lieg constant tegen hen.
- Ik lieg altijd tegen hen.
- Tegen hen lieg ik altijd.
- Tegen hen lieg ik constant.

Ben onlara her zaman yalan söylerim.

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

Seninle konuşmuyorum. Maymunla konuşuyorum.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

Benimle konuşuyor musun?

- Praat je tegen je hond?
- Praat u tegen uw hond?
- Praten jullie tegen jullie hond?

Köpeğinle konuşur musun?

- Waarom loog je tegen mij?
- Waarom loog u tegen mij?
- Waarom logen jullie tegen mij?

Neden bana yalan söyledin?

- Je liegt altijd tegen me.
- U liegt altijd tegen me.
- Jullie liegen altijd tegen me.

- Bana her zaman yalan söylüyorsun.
- Bana yalan söyleyip duruyorsun.

- Ik ben vriendelijk tegen haar.
- Tegen haar ben ik vriendelijk.

Ben onunla samimiyim.

- Je liegt tegen me, hè?
- Jullie liegen tegen me, hè?

Bana yalan söylüyorsun, değil mi?

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

Arkadaşlarına selam söyle.

En verrijzen tegen tegenspoed,

ve zorluklara karşı gelmiş.

tegen Willem de Veroveraar.

Hastings Savaşı'nda savaştılar .

Hij loog tegen ons.

O bize yalan söyledi.

Zeg hallo tegen Jimmy.

Jimmy'ye selam söyle.

Tom is tegen roken.

Tom sigara içmeye karşı.

Tom loog tegen Mary.

Tom, Mary'ye yalan söyledi.

Hij loog tegen me.

O, bana yalan söyledi.

Ik ben tegen oorlog.

Savaşa karşıyım.

Hij was tegen monopolies.

- O, tekellere karşıydı.
- Tekellere karşıydı.

Zeg nee tegen drugs.

İlaçlara hayır deyiniz.

Hou hem niet tegen.

- Onu durdurmayın.
- Ona engel olma.

Spreekt ge tegen mij?

Benimle konuşuyor musun?

Schreeuw niet tegen me.

Bana bağırma.

We zijn tegen oorlog.

Biz savaşa karşıyız.

Je loog tegen me.

Bana yalan söyledin.

Ik loog tegen je.

- Sana yalan söyledim.
- Size yalan söyledim.

Zij hebben tegen gestemd.

Onlar buna karşı oy kullandı.

Alles liep hem tegen.

Her şey onun için yanlış gitti.

Iedereen is tegen mij.

Herkes bana karşı.

Ik praat tegen mezelf.

Kendi kendime konuşuyorum.

Ze liegen tegen ons.

Onlar bize yalan söylüyor.

Oostenrijk speelde tegen Australië.

Avusturya, Avustralya'ya karşı oynadı.

Niemand houdt je tegen.

- Seni durduran yok.
- Kimse seni durdurmuyor.

Lach eens tegen hem.

Ona bir gülümseme ver.

Lach eens tegen haar.

Ona bir gülümse.

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

Irk ayrımcılığına karşı mücadele etti.

- Tegen dan was het donker.
- Tegen die tijd was het donker.

O zamana kadar karanlıktı.

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

Araba duvara çarptı.

Ze is niet aardig tegen hem. Eigenlijk is ze aardig tegen niemand.

O, ona karşı kibar değildir. Aslında, o kimseye karşı kibar değildir.

- Ik spreek Spaans tegen mijn kat.
- Tegen mijn kat spreek ik Spaans.

Kedimle İspanyolca konuşuyorum.

Hij zei tegen zijn troepen:

Askerlerine şöyle dedi:

Ik protesteer tegen mijn veroordeling.

Mahkumiyetimi protesto ediyorum.

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Dişiyi buldu. Ama ne pahasına?

Heeft ze beveiliging tegen diefstal,

soygunculuğa karşı koruma altında

Judy is aardig tegen iedereen.

Judy herkese karşı naziktir.

Ik kan er niet tegen.

Ona katlanamıyorum.

Ik vocht tegen de slaap.

Uykuya karşı mücadele ettim.

Ik reed tegen een boom.

Bir ağaca çarptım.

Praat je tegen je planten?

Bitkilerinle konuşur musun?

Ik ben tegen het huwelijk.

Ben evliliğe karşıyım.

Ze keerden zich tegen Duitsland.

Onlar Almanya'ya karşı çıktı.

Tegen wie heb je het?

Kimle konuşuyorsun?

Ze zei iets tegen hem.

O ona bir şey söyledi.

Ze is vriendelijk tegen hem.

O ona karşı naziktir.

Ik ben tegen zessen opgestaan.

- Ben yaklaşık altıda kalktım.
- Yaklaşık saat altıda uyandım.

Ze hebben tegen je gelogen.

Onlar size yalan söylediler.

Moord is tegen de wet.

Cinayet yasalara aykırı.

Hij leunde tegen een muur.

- O, duvara dayandı.
- O, duvara yaslandı.

Hij is aardig tegen haar.

O, ona karşı naziktir.

Hij was tegen het plan.

- O plana karşı çıktı.
- Plana karşı çıktı.

- Stop haar!
- Hou haar tegen!

Onu durdurun!

Spreek niet zo tegen mij!

Benimle öyle konuşma!

Zeg niets tegen mijn vriendje.

Erkek arkadaşıma söyleme.

Ze was aardig tegen iedereen.

O herkese karşı kibardı.

Vertel het niet tegen Tom.

Tom'a söyleme.

Tom loog vaak tegen Mary.

Tom Mary'ye sık sık yalan söyledi.

Tom praat vaak tegen zichzelf.

Tom sık sık kendi kendine konuşur.

Tom is aardig tegen me.

Tom bana karşı kibar.

Laat me tegen Tom spreken.

Tom'la konuşayım.

We beschermden onszelf tegen gevaar.

Tehlikeye karşı kendimizi koruduk.

Praat niet zo tegen hem.

Onunla öyle konuşma.

Tom fluistert iets tegen Mary.

Tom Mary'ye bir şey fısıldıyor.

Ik moest tegen iedereen liegen.

Herkese yalan söylemek zorunda kaldım.

Je verklaringen spreken elkaar tegen.

İfadelerin birbiriyle çelişiyor.

Tom heeft tegen ons gelogen.

Tom bize yalan söyledi.

Tom loog tegen de politieagenten.

Tom polislere yalan söyledi.

Ik botste tegen haar op.

Ona çarptım.

Wat zeg ik tegen hem?

Ona ne söylerim?