Translation of "Stemde" in Spanish

0.002 sec.

Examples of using "Stemde" in a sentence and their spanish translations:

Tom stemde in.

Tom aprobó.

Niemand stemde tegen.

- Nadie votó en contra.
- Ninguno votó en contra.

- Tom stemde.
- Tom heeft gestemd.

Tomás votó.

- Tom was ermee eens.
- Tom stemde in.

- Tom convino aquiescente.
- Tom estuvo de acuerdo.

De hele oppositie stemde gisteren tegen het wetsontwerp van de regering.

Toda la oposición votó ayer en contra del proyecto de ley del gobierno.

Zij stemde ermee in om de helft van de huur te betalen.

Ella estuvo de acuerdo con pagar la mitad del alquiler.