Translation of "Uniek" in Russian

0.006 sec.

Examples of using "Uniek" in a sentence and their russian translations:

- Iedere persoon is uniek.
- Ieder mens is uniek.

Каждый человек неповторим.

Iedereen is uniek.

Каждый человек уникален.

Iedere persoon is uniek.

Каждый человек уникален.

Ieder van ons is uniek.

Каждый из нас уникален.

Na veel jaren van nadenken kwam ik tot het besluit, dat de zin van het leven precies hierin ligt: de zin van het leven vinden. Ieder van ons is een uniek individu. En elk van ons draagt in zich het vermogen in zijn leven een unieke missie te vinden en te vervullen.

После многих лет размышлений я пришёл к выводу, что смысл жизни состоит именно в том, чтобы найти смысл жизни. Каждый из нас уникален, и каждый из нас обладает способностью найти и выполнить свою уникальную жизненную миссию.