Translation of "Iedere" in Russian

0.024 sec.

Examples of using "Iedere" in a sentence and their russian translations:

- Leer je iedere dag?
- Leren jullie iedere dag?
- Leert u iedere dag?

Ты учишься каждый день?

Vraag iedere vrouw.

- Спросите у любой женщины.
- Спроси у любой женщины.

- Ze speelt iedere dag tennis.
- Iedere dag speelt ze tennis.

Она играет в теннис каждый день.

Ik loop iedere dag.

Я хожу пешком каждый день.

Ren je iedere dag?

Вы бегаете каждый день?

Studeer je iedere dag?

Ты учишься каждый день?

Iedere persoon is uniek.

Каждый человек уникален.

Ik zwem iedere dag.

Я плаваю каждый день.

Ik kom iedere dag.

Я прихожу каждый день.

Leer je iedere dag?

- Ты учишься каждый день?
- Ты каждый день занимаешься?

- Studeert u elke dag?
- Leer je iedere dag?
- Leert u iedere dag?

- Ты учишься каждый день?
- Ты каждый день занимаешься?
- Вы каждый день занимаетесь?

Het werkt iedere keer, niet?

Работает каждый раз как в первый!

Kijkt hij iedere dag tv?

Он каждый день смотрит телевизор?

Ik doe iedere morgen boodschappen.

- Каждое утро иду за покупками.
- Каждое утро я хожу за покупками.

Ik kijk iedere dag televisie.

Я смотрю телевизор каждый день.

Ik ga iedere dag zwemmen.

Я буду плавать каждый день.

Iedere kleur heeft een betekenis.

У каждого цвета есть значение.

Ik ben iedere avond thuis.

- Я каждый вечер дома.
- Я дома каждый вечер.

Spreken jullie iedere dag Frans?

Вы каждый день говорите на французском?

Doet u dit iedere dag?

- Ты это каждый день делаешь?
- Вы это каждый день делаете?
- Ты делаешь это каждый день?

Iedere toeschouwer koopt een kaartje.

Каждый зритель покупает билет.

Dat doen we iedere maandag.

Мы делаем это каждый понедельник.

Tom scheert zich iedere morgen.

Том бреется каждое утро.

Doe je iedere dag boodschappen?

- Вы каждый день ходите по магазинам?
- Ты каждый день ходишь по магазинам?

Ik moet iedere mogelijkheid overwegen.

Я должен рассмотреть все варианты.

Iedere kamer heeft een bed.

В каждой комнате есть отдельная кровать.

Iedere morgen leest hij de krant.

Каждое утро он читает газету.

Hij drinkt iedere dag veel melk.

Он пьет много молока каждый день.

Moet je er iedere dag naartoe?

Вам надо ходить туда каждый день?

Poets je tanden na iedere maaltijd.

Чисти зубы после каждого приёма пищи.

Ik was mijn gezicht iedere ochtend.

Я умываюсь каждое утро.

Hij drinkt zichzelf iedere avond bewusteloos.

Он каждый вечер напивается до потери сознания.

Ik neem iedere dag een douche.

Я принимаю душ каждый день.

Je kunt niet iedere keer winnen.

Нельзя же каждый раз выигрывать.

Ik rijd iedere dag naar Tokio.

Я каждый день езжу на машине в Токио.

Ons vuilnis wordt iedere maandag afgehaald.

Они забирают наш мусор каждый понедельник.

Je leert iedere dag iets nieuws.

Каждый день учишься чему-то новому.

Mijn vader gaat iedere morgen wandelen.

Каждое утро мой отец идёт на прогулку.

De trein gaat iedere dertig minuten.

- Поезд ходит раз в полчаса.
- Электричка ходит раз в полчаса.

Niet iedere student heeft een woordenboek.

Не у каждого студента есть словарь.

Ik poets mijn tanden iedere dag.

Я чищу зубы каждый день.

- Iedere avond zong een nachtegaal liedjes voor ons.
- Iedere nacht zong een nachtegaal liedjes voor ons.

Пел нам каждый вечер песни соловей.

En we willen iedere dag gelukkig zijn.

и мы хотим быть счастливыми каждый день.

Dat iedere dag een goede dag is,

чтобы каждый день у вас был хороший день,

iedere ambtenaar -- raad eens -- werkt voor ons.

любое должностное лицо работает на нас.

Hij krijgt zijn broeken iedere dag gestreken.

Ему гладят брюки каждый день.

Ze drinkt iedere ochtend een fles melk.

Каждое утро она выпивает бутылку молока.

Ik ga iedere dag naar de kerk.

Я хожу в церковь каждый день.

Vader schrijft iedere dag in zijn dagboek.

Мой отец ежедневно ведёт дневник.

Ik studeer iedere dag een uur Engels.

Учу английский по часу в день.

Hoe lang speel je iedere dag tennis?

Как долго ты играешь в теннис каждый день?

Mijn vader maakt iedere dag een wandeling.

Отец гуляет каждый день.

Tom en Ken spelen iedere middag tennis.

Том с Кеном каждый вечер играют в теннис.

Ik steek de spoorweg iedere morgen over.

- Я каждое утро перехожу железнодорожные пути.
- Я каждое утро перехожу через железнодорожные пути.

Ik ga iedere dag naar het werk.

Я хожу на работу каждый день.

Iedere tien minuten gaat er een bus.

Автобус отправляется каждые десять минут.

Vader houdt zijn dagboek iedere dag bij.

Отец каждый день ведёт дневник.

Ik steek de sporen iedere morgen over.

Я каждое утро перехожу через рельсы.

Ik draag niet iedere dag een das.

- Я не каждый день хожу в галстуке.
- Я не каждый день ношу галстук.
- Я не каждый день в галстуке.

U gaat iedere morgen de inkopen doen.

Вы будете делать покупки каждое утро.

- Ik zwem elke dag.
- Ik zwem iedere dag.

Я плаваю каждый день.

De kinderen spelen iedere dag in het park.

Дети играют в парке каждый день.

Iedere kamer is met een groot bureau uitgerust.

В каждой комнате стоят большие письменные столы.

Tom staat iedere morgen om zes uur op.

Том встаёт каждое утро в шесть.

Iedere avond zong een nachtegaal liedjes voor ons.

Пел нам каждый вечер песни соловей.

- Iedere persoon is uniek.
- Ieder mens is uniek.

Каждый человек неповторим.

Iedere dag weeg ik mezelf op een weegschaal.

Я каждый день взвешиваюсь на весах.

Iedere keer als het regent, lekt het dak.

Каждый раз в дождь крыша течёт.

Iedere deur in het huis is op slot.

- Каждая дверь в доме заперта.
- Все двери в доме заперты.