Translation of "Pijpenstelen" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Pijpenstelen" in a sentence and their russian translations:

Het regende pijpenstelen.

Дождь хлынул как из ведра.

Het regent pijpenstelen.

- Льёт как из ведра.
- Ливмя льёт.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

Льёт как из ведра.

- Het regent pijpestelen vanavond.
- Het regent pijpenstelen vanavond.

Этой ночью льёт как из ведра.

Wij willen gaan wandelen maar het regent pijpenstelen.

- Мы хотим пойти погулять, но дождь льёт как из ведра.
- Мы хотим пойти прогуляться, но дождь льёт как из ведра.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- De regen valt met bakken uit de hemel.

- Льёт как из ведра.
- Дождь льёт как из ведра.
- Льёт, как из ведра.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- Льёт как из ведра.
- Идёт сильный дождь.
- Дождь льёт как из ведра.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- De regen valt met bakken uit de hemel.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.

- Льёт как из ведра.
- Дождь льёт как из ведра.