Translation of "Vanavond" in Russian

0.075 sec.

Examples of using "Vanavond" in a sentence and their russian translations:

Tot vanavond.

...до сих пор.

Niet vanavond.

Не сегодня вечером.

Tot vanavond!

До вечера!

- Ben je vanavond vrij?
- Bent u vanavond vrij?
- Zijn jullie vanavond vrij?

- Вы вечером свободны?
- Ты свободен сегодня вечером?
- Ты этим вечером свободен?
- Ты сегодня вечером свободен?
- Вы сегодня вечером свободны?
- Ты сегодня вечером свободна?

- Ik zie ze vanavond.
- Ik zie hen vanavond.

Я увижу их сегодня вечером.

- Vanavond ben ik vrij.
- Ik ben vanavond vrij.

Сегодня вечером я свободен.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

Сегодня вечером будет дождь.

- Het regent pijpestelen vanavond.
- Het regent pijpenstelen vanavond.

Этой ночью льёт как из ведра.

Maar vanavond niet.

Но не сегодня.

Bel me vanavond.

- Позвоните мне сегодня вечером.
- Позвоните мне вечером.

Komt hij vanavond?

Он вечером придёт?

Ik begin vanavond.

- Я начинаю этим вечером.
- Я начну сегодня вечером.
- Я начинаю сегодня вечером.

Ik vertrek vanavond.

- Я уезжаю этим вечером.
- Я уезжаю сегодня вечером.

- Wat gaat u vanavond doen?
- Wat gaan jullie vanavond doen?
- Wat ga je vanavond doen?

- Что Вы делаете сегодня вечером?
- Что будете делать сегодня вечером?

- Ik zal hem vanavond bellen.
- Ik zal haar vanavond bellen.

- Я позвоню ему сегодня вечером.
- Я позвоню ему этим вечером.
- Я позвоню ей сегодня вечером.
- Я ему сегодня вечером позвоню.
- Я ей сегодня вечером позвоню.
- Я ему вечером позвоню.
- Я ей вечером позвоню.

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

Вы можете прийти на ужин сегодня вечером?

Tot vanavond dan. Doei!

Ну, до вечера. Пока!

We kunnen vanavond beginnen.

Мы можем начать сегодня вечером.

Wat eten we vanavond?

- Что сегодня на ужин?
- Что будем есть сегодня вечером?

Vanavond wordt het frisser.

К вечеру похолодает.

Blijft ge thuis vanavond?

Ты сегодня вечером дома останешься?

Is zij vrij vanavond?

Она сегодня вечером свободна?

Is hij vrij vanavond?

Он сегодня вечером свободен?

Ik drink vanavond niet.

Сегодня вечером я не буду пить.

Vanavond heb ik tijd.

Сегодня вечером у меня есть время.

Misschien regent het vanavond.

Возможно, сегодня пойдёт дождь.

Vanavond gaan we dansen.

Сегодня вечером мы идем танцевать.

Ga je uit vanavond?

- Ты сегодня вечером куда-нибудь идёшь?
- Ты вечером идёшь куда-нибудь?

Het kan vanavond sneeuwen.

- Сегодня вечером может пойти снег.
- Вечером может быть снег.

Ik zie Tom vanavond.

- Я увижу Тома этой ночью.
- Я увижу Тома сегодня вечером.
- Мы с Томом сегодня вечером увидимся.

Vanavond verwachten wij gasten.

Сегодня вечером мы ждём гостей.

Zal het vanavond sneeuwen?

Сегодня вечером будет снег?

Ik ga vanavond tennissen.

Сегодня вечером я пойду играть в теннис.

Ik zie haar vanavond.

- Я увижу её сегодня вечером.
- Я её сегодня вечером увижу.
- Я её вечером увижу.

Ik ben vanavond vrij.

- Сегодня вечером я свободен.
- Вечером я свободен.
- Вечером я свободна.
- Я вечером свободен.
- Я вечером свободна.

Het wordt koud vanavond.

Вечером будет холодно.

- Hopelijk regent het vanavond niet.
- Hopelijk zal het vanavond niet regenen.

- Будем надеяться, сегодня вечером дождя не будет.
- Будем надеяться, вечером дождя не будет.

Ik bel je vanavond op.

Я тебе вечером позвоню.

Ik zal hem vanavond bellen.

- Я позвоню ему этим вечером.
- Я позвоню ему сегодня ночью.
- Я ему сегодня вечером позвоню.
- Я ему вечером позвоню.

Ik wil vanavond pizza eten.

Сегодня вечером я хочу съесть пиццу.

We kunnen het vanavond bezorgen.

Мы можем доставить это сегодня вечером.

Wat vind je van vanavond?

Как насчёт сегодняшнего вечера?

Waar zullen we vanavond eten?

Где мы сегодня поужинаем?

Ik wilde je vanavond zien.

Я хотел увидеть тебя сегодня вечером.

Wat gaat u vanavond doen?

Что Вы делаете сегодня вечером?

Waarschijnlijk zal het vanavond sneeuwen.

Сегодня вечером, наверно, пойдёт снег.

Ik moet het vanavond teruggeven.

- Мне надо его вечером вернуть.
- Мне надо это вечером вернуть.
- Мне надо её вечером вернуть.

Ik zal haar vanavond bellen.

- Я позвоню ей сегодня вечером.
- Я ей сегодня вечером позвоню.
- Я ей вечером позвоню.

Het was vanavond aardedonker buiten.

Сегодня ночью на улице тьма кромешная.

We hebben vanavond tijd genoeg.

У нас достаточно времени сегодня вечером.

Raad eens wie komt vanavond.

Угадай, кто придёт сегодня вечером.

Kunt u vanavond komen dineren?

Вы можете прийти сегодня на ужин?

Ik ben zeer droevig vanavond.

Сегодня вечером мне очень грустно.

- Vanavond heb ik tijd.
- Ik ben deze nacht vrij.
- Ik ben vanavond vrij.

- Сегодня вечером я свободен.
- Вечером я свободен.
- Вечером я свободна.
- Я вечером свободен.
- Я вечером свободна.

- Ik ben deze nacht vrij.
- Vanavond ben ik vrij.
- Ik ben vanavond vrij.

Сегодня вечером я свободен.

- Mijn vader komt vanavond op tv.
- Mijn vader komt vanavond op de televisie.

Моего отца сегодня вечером покажут по телевизору.

- Zoudt ge vanavond naar het theater willen gaan?
- Willen jullie vanavond naar het theater?

Ты бы хотел пойти в театр сегодня вечером?

En dan kunnen we vanavond eten.

Тогда мы поедим сегодня.