Translation of "Giet" in Russian

0.010 sec.

Examples of using "Giet" in a sentence and their russian translations:

- Het hoost.
- Het giet.

Льёт как из ведра.

Giet de olie uit.

Слей масло.

Het regent dat het giet.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

Je giet olie op het vuur.

Ты подливаешь масла в огонь.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- Льёт как из ведра.
- Идёт сильный дождь.
- Дождь льёт как из ведра.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

Льёт как из ведра.

Giet geen heet water in het glas, of het zal barsten.

Не наливай горячую воду в стакан, иначе он треснет.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- De regen valt met bakken uit de hemel.

- Льёт как из ведра.
- Дождь льёт как из ведра.
- Льёт, как из ведра.

Het regent dat het giet! Op straat zijn overal plassen, en het water stroomt van de daken.

Дождь как из ведра! На улице повсюду лужи, и с крыш льётся вода.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- De regen valt met bakken uit de hemel.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.

- Льёт как из ведра.
- Дождь льёт как из ведра.