Translation of "Nietwaar" in Russian

0.018 sec.

Examples of using "Nietwaar" in a sentence and their russian translations:

Fantastisch, nietwaar?

Это невероятно, правда?

Vreemd, nietwaar?

Любопытно, да?

Mooi weer, nietwaar?

Чудесная погода, не так ли?

Je liegt, nietwaar?

Ты врёшь, да?

- Je komt uit Boston, nietwaar?
- U komt uit Boston, nietwaar?
- Jullie komen uit Boston, nietwaar?

- Ты из Бостона, да?
- Вы из Бостона, да?
- Ты ведь из Бостона?
- Вы ведь из Бостона?
- Ты же из Бостона?
- Вы же из Бостона?

- U hoopte te winnen, nietwaar?
- Jullie hoopten te winnen, nietwaar?

- Вы ведь надеялись выиграть?
- Вы ведь надеялись победить?

- Ironisch, toch?
- Ironisch, nietwaar?

Иронично, да?

Je mijdt me, nietwaar?

Ты меня избегаешь, не так ли?

U bent Tom, nietwaar?

Ты, наверное, Том?

U kunt het, nietwaar?

Ты же можешь это сделать, да?

Tom is sterk, nietwaar?

Том ведь сильный?

Tom is hier, nietwaar?

Том здесь, да?

Kerst komt eraan, nietwaar?

Скоро наступит Рождество, правда?

Dat is goed, nietwaar?

- Это ведь хорошо?
- Это же хорошо?

Je kan dansen, nietwaar?

Ты же умеешь танцевать, да?

Je herkent haar, nietwaar?

- Ты узнаёшь её, не так ли?
- Вы узнаёте её, не так ли?
- Ты ведь её узнаешь?
- Вы ведь её узнаёте?

Jij verstopt iets, nietwaar?

Ты, похоже, что-то скрываешь.

Het was donker, nietwaar?

- Было темно, не так ли?
- Было темно, не правда ли?

Je mist hem, nietwaar?

Ты по нему скучаешь, да?

Je was jaloers, nietwaar?

- Ты ведь был ревнивым?
- Ты ревновал, да?
- Ты ревновала, да?
- Вы ревновали, да?

Je meent het, nietwaar?

Ты что, серьёзно?

Tom golft nog, nietwaar?

Том всё ещё играет в гольф, не так ли?

Ziet iedereen dat? Gaaf, nietwaar?

Все это видят? Здорово, правда?

Je houdt van regen, nietwaar?

Ты ведь любишь дождь?

Het is niet mogelijk, nietwaar?

Это невозможно, да?

Hij is geen buschauffeur, nietwaar?

Он не водитель автобуса, да?

Engels is heel moeilijk, nietwaar?

Английский довольно трудный, не так ли?

Dit was jouw idee, nietwaar?

- Это ведь была твоя идея?
- Это ведь была ваша идея?

Jane speelde geen tennis, nietwaar?

Джейн не играла в теннис, не так ли?

Ge woont in Tokio, nietwaar?

Ты живешь в Токио, не так ли?

Jongens zijn allemaal stom, nietwaar.

Парни все дураки.

Ge verstaat het wel, nietwaar?

Ты же понимаешь, а?

Ge hebt een hond, nietwaar?

У тебя есть собака, ведь так?

Tom is een slager, nietwaar?

Том ведь мясник?

Het is hier warm, nietwaar?

Жарко тут, да?

Tom praat relatief snel, nietwaar?

Том говорит сравнительно быстро.

Hij vertrekt morgen naar Peru, nietwaar?

Он отправится в Перу завтра, правда?

U bent de nieuwe chef, nietwaar?

Ты новый начальник, не так ли?

Kort gezegd, ge haat mij, nietwaar?

Короче говоря, ты меня ненавидишь, не так ли?

Ge houdt van klassieke muziek, nietwaar?

- Вы любите классическую музыку, не так ли?
- Тебе нравится классическая музыка, да?

Het is een zeer goede krant, nietwaar?

Хорошая газета, правда?

Jullie willen een Franse film zien, nietwaar?

Вы хотите посмотреть французский фильм, верно?

Nou, de nacht is erg lang, nietwaar?

Ну ладно, ночь очень длинная, не так ли?

Morgen hebben we huiswerk voor Engels, nietwaar?

На завтра по английскому что-нибудь задавали?

Ik ben paranoïde aan het doen, nietwaar?

- Я параноик, не так ли?
- У меня что, паранойя?

De Kerstman is eigenlijk gewoon jouw vader, nietwaar?

А Дед Мороз — это на самом деле папа, да?

Je hebt met opzet een fout gemaakt, nietwaar?

- Ты специально сделала ошибку, ведь так?
- Ты ведь специально сделал ошибку, да?

- Jij bent Tom, niet?
- Jij bent Tom, nietwaar?

Ты ведь Том, да?

Je bent afgevallen, nietwaar? Eet je wel voldoende?

Ты что-то похудел слегка, нет? Питаешься-то как следует?

Je geeft het niet zo gemakkelijk op, nietwaar?

- Ты не слишком легко сдаешься, да?
- Ты легко не сдаёшься, не так ли?
- Ты не сдаёшься слишком быстро, не так ли?

- Hij is alleen, nietwaar?
- Hij is alleen, niet?

- Он один, да?
- Он что, один?

- Ge kunt toch dansen, ja?
- Je kan dansen, nietwaar?

- Ты же умеешь танцевать, да?
- Вы ведь умеете танцевать?

Het Esperantowoord "Koran" is niet van Arabische afkomst, nietwaar?

Слово из эсперанто «Koran» не из арабского, не так ли?

Je wilt niet meer betalen dan strikt noodzakelijk, nietwaar?

Ты ведь не хочешь платить больше, чем требуется?

En zie je? Het voelt, alsof het ergens op kan slaan, nietwaar?

И чувствуете? Начинает казаться, что в этом может быть смысл, не так ли?

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

- Ты устал, не правда ли?
- Устал, да?