Translation of "Kijken" in Russian

0.024 sec.

Examples of using "Kijken" in a sentence and their russian translations:

- Kom eens kijken!
- Kom kijken!

Иди посмотри!

- Laten we eens kijken...
- Eens kijken...

Давайте посмотрим...

We kijken.

Мы наблюдаем.

- Je kan tv kijken.
- U kunt tv kijken.
- Jullie kunnen tv kijken

- Вы можете смотреть телевидение.
- Вы можете посмотреть телевизор.
- Ты можешь посмотреть телевизор.

Kom maar kijken.

Подойдите и посмотрите сюда.

Ik zal kijken.

Я посмотрю.

Kijken jullie tv?

Вы смотрите телевизор?

- Je bent aan het kijken.
- Jullie zijn aan het kijken.
- U bent aan het kijken.

- Ты наблюдаешь.
- Вы наблюдаете.

- Bent u aan het kijken?
- is hij aan het kijken?
- is zij aan het kijken?

- Она смотрит?
- Он смотрит?

Even kijken. Ja, klopt.

Так. Да, верно.

Het gaat over kijken

а о том, как смотреть

Kijken wat eronder zit.

Посмотрим, что под этим.

Laten we gaan kijken.

Пошли, посмотрим.

Laat me even kijken.

- Дай посмотреть.
- Дай мне взглянуть.
- Позвольте мне взглянуть.
- Дай-ка мне взглянуть.

Laten we tv kijken.

- Давай посмотрим телевизор.
- Давай телевизор посмотрим.

Ik zal ernaar kijken.

Я присмотрю за этим.

Laat me eens kijken.

- Дай мне на неё посмотреть.
- Дай мне её увидеть.

Ik wil tv kijken.

Я хочу посмотреть телевизор.

Wil je ernaar kijken?

- Хочешь на это посмотреть?
- Хочешь на него посмотреть?
- Хотите на это посмотреть?
- Хотите на него посмотреть?
- Хочешь на неё посмотреть?
- Хотите на неё посмотреть?

- Niet kijken!
- Kijk niet.

- Не смотрите.
- Не смотри.

We kijken een film.

Мы смотрим фильм.

- Blijf zoeken.
- Blijf kijken.

- Продолжай смотреть.
- Продолжайте смотреть.
- Смотри дальше.
- Смотрите дальше.

Laten we eens kijken.

Посмотрим.

Waar kijken jullie naar?

На что это вы смотрите, ребята?

Je kan tv kijken.

Ты можешь посмотреть телевизор.

Jullie kunnen tv kijken

Вы можете посмотреть телевизор.

Tv-kijken is leuk.

Телевизор смотреть интересно.

U kunt tv kijken.

Вы можете посмотреть телевизор.

Misschien de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Интересно, стоит ли это проверять. Пошли, поглядим.

- Kijk je televisie?
- Kijkt u tv?
- Kijken jullie tv?
- Kijken jullie televisie?

Вы смотрите телевизор?

Ik hou van tv-kijken.

Я люблю смотреть телевизор.

Ze kijken naar een toneelstuk.

Они смотрят спектакль.

Wij kijken alle dagen tv.

Мы каждый день смотрим телевизор.

We willen deze films kijken.

Мы хотим посмотреть эти фильмы.

Zij zijn aan het kijken.

Они наблюдают.

Ik zou graag tv kijken.

- Я бы хотел посмотреть телевизор.
- Я хотел бы посмотреть телевизор.

Zijn jullie aan het kijken?

Вы смотрите?

Ben je aan het kijken?

Ты смотришь?

Iedereen is aan het kijken.

Все смотрят.

Ik probeerde niet te kijken.

- Я пытался не смотреть.
- Я пыталась не смотреть.
- Я старалась не смотреть.
- Я старался не смотреть.

Is ze aan het kijken?

Она смотрит?

Wilt u een film kijken?

- Хочешь кино посмотреть?
- Хотите посмотреть кино?
- Хотите фильм посмотреть?
- Хочешь фильм посмотреть?

Laten we geen tv kijken.

Давай не будем смотреть телевизор.

Ik wil niet tv kijken.

- Не хочу смотреть телевизор.
- Я не хочу смотреть телевизор.

Naar waar moet ik kijken?

Куда мне смотреть?

Ik ga een horrorfilm kijken.

Я собираюсь посмотреть фильм ужасов.

Ga kijken wie het is.

Иди посмотри, кто это.

Ik heb niet durven kijken.

Я не посмел смотреть.

Ze kijken elkaar liefdevol aan.

Они смотрят друг на друга влюблёнными глазами.

- Tom en Maria kijken tv.
- Tom en Maria zijn tv aan het kijken.

Том и Мэри смотрят телевизор.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze televisie aan het kijken zijn.
- Omdat ze tv aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

Потому что они смотрят телевизор.

Misschien is het de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Может, стоит это проверить. Пошли, поглядим.

- Tom durfde niet naar Maria te kijken.
- Tom durfde Maria niet aan te kijken.

Том не осмеливался посмотреть на Мэри.

Laten we er even naar kijken.

Что ж, давайте посмотрим.

We kijken naar allerlei culturele troep.

Мы смотрим всякую ерунду, связанную с культурой, так?

Als we naar het dierenrijk kijken

Если посмотреть на царство животных,

We kijken eens naar de gegevens,

Обратимся к данным

...en kijken hoe dat weekdier reageert.

а затем наблюдает за реакцией моллюска.

Eens kijken waar deze heen leidt.

Посмотрим, куда это ведет.

Probeer niet naar beneden te kijken.

Старайтесь не смотреть вниз.

Ik zag hem naar mij kijken.

Я видел, что он на меня смотрит.

Kun jij over seks heen kijken?

Значима ли для вас сексуальная ориентация?