Translation of "Eens" in Russian

0.009 sec.

Examples of using "Eens" in a sentence and their russian translations:

- Laten we eens kijken...
- Eens kijken...

Давайте посмотрим...

- Doe eens normaal!
- Doe eens volwassen!

Повзрослей!

Kijk eens.

Смотрите.

Kijk eens!

Посмотри на это.

- Probeer het eens.
- Probeer maar eens.
- Probeer het maar.
- Probeer maar.
- Probeer eens.

Попробуй.

- We zijn het eens.
- We waren het eens.

- Мы согласились.
- Мы были согласны.
- Мы договорились.

- Bel alstublieft nog eens.
- Bel alsjeblieft nog eens.

- Перезвони, пожалуйста.
- Перезвоните, пожалуйста.

- Beluister hier!
- Luister eens even!
- Luister eens goed!

- Слушайте!
- Слушай сюда!

Kijk hier eens.

Только посмотрите.

Wacht eens, kijk.

Погодите. Смотрите.

Kijk nog eens.

Посмотрите снова.

Hee, kijk eens.

Смотрите.

Kijk eens aan!

- Посмотри на это!
- Взгляни на это!
- Взгляните на это!
- Посмотрите на это!

Kijk dat eens!

Посмотрите на это.

Proef dat eens.

- Попробуй это.
- Попробуйте это.

Controleer nog eens.

- Проверь еще раз.
- Проверьте еще раз.

Raad eens wat?

Угадайте что?

Kijk eens rond.

Оглянись вокруг.

Wacht eens even.

Теперь подожди минутку.

Tot nog eens.

До свидания!

Probeer dat eens!

Попробуй это!

Kijk eens hier.

Посмотрите на это.

Er was eens ...

Жили-были...

Laat eens zien.

Дай посмотреть.

Proef dit eens.

Ты только попробуй!

Hier, proef eens.

- Вот, попробуй.
- Вот, попробуйте.

Schiet eens op.

Ну, давай быстрей.

- Bekijk eens deze foto's!
- Kijk eens naar deze foto's!

- Посмотри на эти фотографии.
- Посмотрите на эти фотографии.

- Proef maar!
- Proef maar eens!
- Proef eens.
- Proef maar.

Попробуй!

- Tom is ermee eens.
- Tom is het ermee eens.

Том согласен.

- Je kent ze niet eens.
- U kent ze niet eens.
- Jullie kennen ze niet eens.

- Ты их даже не знаешь.
- Вы их даже не знаете.
- Ты с ними даже не знаком.
- Вы с ними даже не знакомы.

- Laat dat eens zien.
- Laat dat eens aan mij zien.

Покажи-ка мне это.

Kijk dit gebied eens.

Поглядите на эту местность.

Zeg dat nog eens.

- Повтори.
- Скажи это ещё раз.
- Повторите.

Laat me eens proberen.

- Дай я попробую.
- Давай я попробую.

Doe dat nog eens.

- Переделай!
- Сделай это ещё раз!

O! Laat eens zien.

О! Покажи мне это, пожалуйста.

Loop eens wat langzamer.

- Иди медленнее.
- Иди помедленнее.

Probeer het maar eens.

- Попробуй сделай это.
- Попробуйте сделайте это.

Kijk eens naar dit.

- Посмотри на это.
- Посмотрите на это.
- Взгляни на это.
- Взгляните на это.
- Взгляни-ка на это.
- Взгляните-ка на это.

Probeer het nog eens.

- Попробуй ещё раз.
- Попробуйте ещё раз.

- Luister!
- Hoor eens!
- Luister.

Чу!

Laat me eens kijken.

- Дай мне на неё посмотреть.
- Дай мне её увидеть.

Tom is ermee eens.

- Том согласен.
- Том соглашается.

Denk nog eens na.

- Подумай ещё.
- Подумайте ещё.

Ik stem niet eens.

Я даже не голосую.

Verklaar dat maar eens.

- Поди пойми!
- Внезапно, да?

Kijk eens naar deze.

- Посмотри на эти.
- Взгляни на эти.
- Взгляните на эти.

Kijk eens hier in.

- Взгляни туда.
- Посмотри туда.
- Посмотри там.

Tom was eens gezond.

Раньше Том был здоров.

Wacht eens heel even.

- Подожди секунду.
- Подожди секундочку.
- Погодите минутку.

Ik ga maar eens.

Я пойду.

Controleer eens de bandendruk.

Проверьте давление в шинах.

Wacht eens even, Tom.

Остановись вон там, Том.

Probeer dit maar eens.

Примерьте это, чтобы посмотреть, подходит ли вам этот размер.

We zijn het eens.

Мы согласны.

- Wacht even.
- Wacht eens.

- Не клади трубку.
- Не кладите трубку.

Kijk daar eens naar.

- Взгляни на это.
- Взгляните на это.
- Взгляни-ка на это.
- Взгляните-ка на это.

Laten we eens kijken.

Посмотрим.

Probeer het nu eens.

- Теперь попробуй это.
- Теперь попробуйте это.

Proef deze koek eens.

Попробуй этот пирог, пожалуйста.