Translation of "Probeer" in Russian

0.047 sec.

Examples of using "Probeer" in a sentence and their russian translations:

- Probeer het eens.
- Probeer maar eens.
- Probeer het maar.
- Probeer maar.
- Probeer eens.

Попробуй.

- Probeer het!
- Probeer het.

Попробуй.

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.

- Попробуй ещё раз.
- Попробуйте ещё раз.

Probeer dit.

- Попробуй это.
- Попробуйте это.
- Попробуй вот это.

Probeer wat.

Попробуй.

Probeer het!

- Попробуй это.
- Попробуй!

Probeer opnieuw.

- Попробуй ещё раз!
- Попробуйте ещё раз!

- Probeer het zelf.
- Probeer het zelf maar.

- Попробуй сделать это сам!
- Попробуй сделать это сама!
- Попробуй сделать это самостоятельно!

- Probeer niet te huilen.
- Probeer niet te wenen.

Постарайся не плакать.

- Probeer je het werkelijk?
- Probeer je het überhaupt?

- Ты хотя бы пытаешься?
- Вы хотя бы пытаетесь?

Ik probeer het.

Я пробую.

Probeer wat kaviaar.

- Попробуй икры.
- Попробуйте икры.

Probeer dat eens!

Попробуй это!

- Probeer!
- Proef maar!

Попробуйте!

Probeer het opnieuw.

Попробуй ещё.

Probeer te kalmeren.

Попробуй успокоиться.

Probeer het zelf.

Попробуйте сами!

- Probeer het nog eens.
- Probeer het nog een keer.

Попробуй ещё раз.

- Ik probeer gewoon te overleven.
- Ik probeer alleen te overleven.

Я просто пытаюсь выжить.

Kom op, probeer dit.

Давай проверим!

Probeer eens deze saus.

- Попробуй этот соус.
- Попробуйте этот соус.

Probeer dit snoepje eens.

- Попробуй эту конфету.
- Попробуйте эту конфету.

Probeer het nog eens.

- Попробуй ещё раз.
- Попробуйте ещё раз.

Probeer haar te vinden.

- Попробуй её найти.
- Постарайся её найти.

Ik probeer te vertalen.

Я пытаюсь перевести.

Probeer het nu eens.

- Теперь попробуй это.
- Теперь попробуйте это.

Ik probeer te oefenen.

Я пытаюсь практиковаться.

Probeer jezelf te beheersen.

- Старайтесь себя контролировать.
- Старайтесь держать себя в руках.
- Старайся держать себя в руках.
- Старайся себя контролировать.

Probeer dit maar eens.

Примерьте это, чтобы посмотреть, подходит ли вам этот размер.

Ik probeer te werken.

Я пытаюсь работать.

Probeer wakker te blijven.

Старайтесь не уснуть.

Probeer jezelf te kalmeren!

Постарайся успокоиться.

Probeer het maar eens.

- Попробуй сделай это.
- Попробуйте сделайте это.

Ik probeer te slapen.

Я пытаюсь уснуть.

Probeer het te eten.

- Попробуй его съесть.
- Попробуйте его съесть.
- Попробуй её съесть.
- Попробуйте её съесть.

- Ik probeer gezond voedsel te eten.
- Ik probeer gezond te eten.

- Я стараюсь есть здоровую пищу.
- Я стараюсь питаться здоровой пищей.

- Ik probeer mijn best.
- Ik probeer m'n best.
- Ik doe m'n best.

Я стараюсь изо всех сил.

Probeer het stil te houden.

- Постарайся не сильно шуметь.
- Постарайся удержать еду в себе.

Ik probeer Frans te leren.

- Я пытаюсь выучить французский язык.
- Я пытаюсь выучить французский.

Ik probeer je te begrijpen.

- Я пытаюсь тебя понять.
- Я пытаюсь вас понять.

Ik probeer Engels te leren.

- Я пытаюсь выучить английский.
- Я стараюсь научиться английскому.

Probeer je me te beledigen?

Ты пытаешься меня оскорбить?

Ik probeer hem te vinden.

Я пытаюсь его найти.

Ik probeer haar te vinden.

Я пытаюсь её найти.

Ga maar, probeer het nu.

- Иди, попробуй сейчас.
- Давай, попробуй сейчас.
- Давай, примерь теперь.

Ik probeer ze te helpen.

Я пытаюсь им помочь.

Wat probeer je te zeggen?

- Ты хочешь на что-то намекнуть?
- На что ты намекаешь?
- К чему ты клонишь?

- Doe je best.
- Probeer harder.

Больше старайся.

Ik probeer positief te blijven.

Стараюсь сохранять позитивное настроение.

Kom op. Probeer het eens.

Давай же. Попробуй.

Ik probeer niet te wenen.

Я стараюсь не плакать.

Ik probeer na te denken.

Я пытаюсь думать.

- Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer geen twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer niet om twee dingen tegelijk te doen.

- Не пытайся сделать два дела за один раз.
- Не пытайся делать два дела одновременно.

- Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer geen twee dingen tegelijk te doen.

Не пытайся делать два дела одновременно.

Wat probeer ik je te vertellen?

Что же я пытаюсь вам донести здесь?

Ik probeer een reddingsvest te maken.

Попытаюсь сделать из него спасательный жилет.

Probeer niet naar beneden te kijken.

Старайтесь не смотреть вниз.

- Probeer!
- Proef maar!
- Proef maar eens!

- Попробуйте!
- Попробуй!

Waarom probeer je weg te lopen?

Почему ты пытаешься убежать?

Probeer het goede voorbeeld te geven.

Постарайтесь служить хорошим примером.

Probeer niet van onderwerp te veranderen.

- Не пытайтесь сменить тему.
- Не пытайтесь уйти от темы.
- Не пытайся сменить тему.
- Не пытайся уйти от темы.

Wat probeer je precies te zeggen?

- Что именно ты пытаешься сказать?
- Что именно вы пытаетесь сказать?

Probeer een beetje Engels te leren.

Попробуйте подучить английский.

Ik probeer deze deur te openen.

Я пытаюсь открыть эту дверь.

Probeer morgen op tijd te zijn.

- Постарайся завтра не опаздывать.
- Постарайтесь завтра не опаздывать.
- Постарайся завтра быть вовремя.
- Постарайтесь завтра быть вовремя.

Ik probeer haar hart te veroveren.

Я пытаюсь завоевать её сердце.

Waarom probeer je het niet gewoon?

- Почему бы тебе просто не попробовать?
- Почему бы вам просто не попробовать?

...en probeer dan naar beneden te komen.

а потом попробую придумать способ для спуска.

Probeer je naar je leeftijd te gedragen.

Веди себя в соответствии с возрастом!

Daar probeer ik niet aan te denken.

Я стараюсь не думать об этом.

Ik probeer op de hoogte te blijven.

Я пытаюсь оставаться в курсе.

Ik probeer het probleem op te lossen.

- Я пытаюсь решить проблему.
- Я пытаюсь решить задачу.

Probeer je indruk op mij te maken?

- Вы пытаетесь произвести на меня впечатление?
- Пытаешься произвести на меня впечатление?

Probeer je me nu boos te maken?

Вы пытаетесь разозлить меня?

Ik probeer mijn evenwicht terug te vinden.

- Я попытаюсь восстановить равновесие.
- Я попытаюсь вновь обрести равновесие.

Ik probeer me geen zorgen te maken.

- Я стараюсь не волноваться.
- Я пытаюсь не волноваться.

Ik probeer ze alleen maar te vinden.

Я просто пытаюсь их найти.

Ik probeer hem alleen maar te vinden.

Я просто пытаюсь его найти.

Ik probeer haar alleen maar te vinden.

Я просто пытаюсь её найти.

Probeer vanaf vandaag op tijd te komen.

Впредь постарайся приходить вовремя.

Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.

- Не пытайся делать два дела одновременно.
- Не пытайтесь делать два дела одновременно.

Ik probeer dat probleem op te lossen.

Я пытаюсь решить эту проблему.