Translation of "Dankbaar" in Russian

0.006 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their russian translations:

Wees dankbaar.

- Будь благодарен.
- Будь благодарна.
- Будьте благодарны.

Ik zou dankbaar zijn.

Я была бы признательна.

We zijn zo dankbaar.

- Мы так благодарны.
- Мы так признательны.

Jullie zouden dankbaar moeten zijn.

Тебе бы следовало быть благодарным.

Ik zou erg dankbaar zijn.

Я был бы очень благодарен.

- Ik ben erg dankbaar voor je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

- Весьма благодарен вам за помощь.
- Я очень признателен тебе за помощь.
- Я очень признателен Вам за помощь.

Je buren zullen je dankbaar zijn.

Ваши соседи скажут вам за это спасибо.

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

я считаю это ужасно неблагодарным.

En ik ben jullie zo dankbaar.

Я очень вам благодарна.

Ik ben dankbaar voor mijn vrienden.

Я благодарен своим друзьям.

We zijn dankbaar voor je hulp.

- Мы благодарны вам за содействие.
- Мы благодарны тебе за помощь.
- Мы благодарны вам за помощь.
- Мы благодарны тебе за содействие.

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging.

- Спасибо за приглашение.
- Спасибо, что Вы пригласили меня.

Ik ben het ziekenhuispersoneel erg dankbaar.

Я очень благодарен персоналу больницы.

Ik ben dankbaar voor je geduld.

Я благодарна тебе за терпение.

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

я невероятно благодарна за то, что мне дарована жизнь,

Ik dacht dat Tom dankbaar zou zijn.

Я думал, что Том будет благодарен.

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

- Я очень благодарен вам за помощь.
- Я очень благодарен тебе за помощь.

Ik ben je dankbaar voor je hulp.

- Я благодарен тебе за помощь.
- Я благодарен вам за помощь.

Wees mild in voorspoed en dankbaar in tegenspoed.

Будь щедрым, когда процветаешь, и благодарным, когда бедствуешь.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

и как он благодарен ей за терпение.

Ik zou dankbaar zijn als je dat voor me zou willen doen.

Я был бы тебе признателен, если бы ты сделал это для меня.