Translation of "Ziek" in Portuguese

0.021 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their portuguese translations:

- Was je ziek?
- Was u ziek?
- Waren jullie ziek?

Você estava doente?

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

- Vocês estão doentes!
- Você está doente!
- Você é doente!

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

- Tom adoeceu.
- Tom ficou doente.

Tom is ziek.

Tom está doente.

Ben je ziek?

Estás doente?

Ik was ziek.

Eu estava doente.

Ik ben ziek.

- Estou doente.
- Estou doente!
- Estou enfermo.
- Estou enferma.
- Eu estou enfermo.

Hij is ziek.

Ele está doente.

Is Tom ziek?

O Tom está doente?

U bent ziek!

- Você está doente!
- Você é doente!

Hij lijkt ziek.

Ele parece doente.

Ik werd ziek.

Eu fiquei doente.

Tom leek ziek.

Tom parecia doente.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

- Você parece doente.
- Você me parece doente.

- De hond lijkt ziek.
- De hond ziet er ziek uit.

O cachorro parece doente.

Tom voelde zich ziek.

Tom sentia-se doente.

Gisteren was ik ziek.

Ontem estava doente.

Voel je je ziek?

Sente-se mal?

Je bent ernstig ziek.

- Você está com uma doença muito séria.
- Você está seriamente doente.
- Você está gravemente doente.

Oh, ik was ziek.

Oh, eu estava doente.

Hij is erg ziek.

Ele está muito doente.

Mijn opa is ziek.

Meu avô está doente.

Misschien was hij ziek.

Talvez ele esteja doente.

Ik ben niet ziek.

Eu não estou doente.

Hij is niet ziek.

- Ele não está doente.
- Ele não está enfermo.

Het meisje is ziek.

A menina está doente.

Ze voelde zich ziek.

- Ela sentiu-se mal.
- Ela se sentiu mal.

Laura was ongetwijfeld ziek.

Laura devia estar doente.

De boom is ziek.

A árvore está doente.

Zijn hart is ziek.

Seu coração está doente.

- Je bent ziek, je moet rusten.
- U bent ziek. U moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

- Estás doente, tu precisas repousar.
- Você está doente e precisa repousar.

- Je bent ziek, je moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

Estás doente, tu precisas repousar.

- Ik denk dat ze ziek is.
- Ik veronderstel dat ze ziek is.

Acho que ela está doente.

Ben je ziek, blijf thuis.

Se estiver doente, fique em casa.

Sinds wanneer is zij ziek?

Desde quando ela está doente?

Zij is kennelijk ziek geweest.

Parece que ela estava doente.

Mijn broer is zeker ziek.

Meu irmão deve estar doente.

Hij is ziek sinds zondag.

Ele está doente desde domingo.

Ik voel me niet ziek.

Eu não me sinto mal.

Tom ziet er ziek uit.

Tom parece doente.

Jammer dat ze ziek is.

É uma pena que ela esteja doente.

Omdat ze zich ziek voelde.

Porque se sentia doente.

Dankzij jou werd ik ziek.

Fiquei doente por sua causa.

- Het ganse gezin lag ziek in bed.
- Het hele gezin lag ziek in bed.

Toda a família estava doente de cama.

Ze zijn gevoelig. Ze worden ziek.

São delicadas. Adoecem.

Ik denk dat Yumi ziek is.

Acho que Yumi está doente.

Ze zei dat ze ziek was.

Ela disse que estava doente.

Maria vroeg me: "ben je ziek?"

Marie me perguntou: "Você está doente?"

Zijn moeder en zus waren ziek.

A mãe e a irmã dele estavam doentes.

Men zegt, dat hij ziek is.

Diz-se que ele está doente.

De hond ziet er ziek uit.

- O cachorro parece doente.
- O cachorro parece estar com alguma doença.

Mijn broer is ziek sinds gisteren.

Meu irmão está doente desde ontem.

Ik denk dat ze ziek is.

Acho que ela está doente.

Ik denk dat hij ziek is.

Eu acho que ele está doente.

Tom zei dat hij ziek was.

Tom disse que estava doente.

Ze zeggen dat zij ziek is.

Dizem que ela está doente.

Tom was de vorige week ziek.

Tom ficou doente semana passada.

Ze is sinds vorige week ziek.

Ela está doente desde a semana passada.

- Ik ben ziek.
- Ik ben ongezond.

Estou doente!

Ik weet dat Tom ziek is.

- Eu sei que o Tom está doente.
- Sei que o Tom está doente.

Je bent ziek, je moet rusten.

Estás doente, tu precisas repousar.

Tom zei dat Mary ziek is.

Tom disse que a Mary está doente.

Ik vrees dat hij ziek is.

- Receio que ele esteja doente.
- Acho que ele está doente.

En ik werd ziek van de druk.

E eu estava a ficar doente por causa da pressão.

Daardoor kunnen klanten en medewerkers ziek worden.

ao invés de ir a clientes e colegas de trabalho doentes.

Ik wist niet dat ze ziek was.

Eu não sabia que ela estava mal.

Ik bleef thuis omdat ik ziek was.

Fiquei em casa porque estava doente.

Ik ben bang om ziek te worden.

Receio ficar doente.

Hij vertelde me dat zij ziek was.

- Ele me disse que ela estava doente.
- Ele me disse que estava doente.