Translation of "Lijkt" in Spanish

0.014 sec.

Examples of using "Lijkt" in a sentence and their spanish translations:

- Het lijkt redelijk.
- Het lijkt verstandig.

- Parece razonable.
- Eso suena razonable.

- Het lijkt makkelijk.
- Het lijkt eenvoudig.

Parece fácil.

- Tom lijkt depressief.
- Tom lijkt gedeprimeerd.

Tomás parece deprimido.

- U lijkt verward.
- Hij lijkt verward.
- U lijkt in de war.
- Hij lijkt in de war.

Parece confundido.

- Hij lijkt verward.
- Hij lijkt in de war.

Parece confundido.

Lijkt dit vergezocht?

¿Parece exagerado?

Dat lijkt absurd.

Parece absurdo.

Tom lijkt gelukkig.

Tom parece feliz.

Je lijkt afwezig.

Pareces ausente.

Hij lijkt aardig.

Él parece amable.

Het lijkt waardeloos.

Parece no tener ningún valor.

Hij lijkt gelukkig.

Parece feliz.

Tom lijkt aardig.

Tom parece copado.

Dit lijkt riskant.

Esto parece arriesgado.

Je lijkt gelukkig.

Te ves feliz.

Tom lijkt intelligent.

Tom parece inteligente.

Hij lijkt ziek.

Él se ve enfermo.

Je lijkt onzeker.

Pareces inseguro.

Dit lijkt erop.

Éste es parecido a aquel.

Je lijkt verbaasd.

- Pareces sorprendido.
- Pareces sorprendida.

Het lijkt geweldig.

- Parece fantástico.
- Parece genial.
- Suena estupendamente.

- Je lijkt net op hem.
- Je lijkt op hem.

Luces igual que él.

- Je lijkt afstandelijk.
- U lijkt afstandelijk.
- Jullie lijken afstandelijk.

Te siento distante.

- U lijkt in de war.
- Zij lijkt in de war.

Parece confundida.

- Je lijkt druk bezig.
- Je lijkt het druk te hebben.

- Pareces ocupado.
- Pareces ocupada.

Hij lijkt op mij.

Se parece a mí".

Dat lijkt me berenpoep.

Para mí, parecen heces de oso.

Je lijkt wel gek.

Debes estar loco.

Je lijkt van streek.

Pareces molesto.

Deze brug lijkt stevig.

Este puente se ve firme.

Hij lijkt mij eerlijk.

Me parece que él es sincero.

Dat lijkt me interessant!

¡Me parece interesante!

Tom lijkt erg bezorgd.

Tom parece muy preocupado.

Zijn verhaal lijkt vreemd.

Su historia parece extraña.

Dat lijkt me onmogelijk.

Eso, en verdad, no parece posible.

Deze brug lijkt veilig.

- Este puente parece resistente.
- Este puente parece seguro.

Tom lijkt erg blij.

Tom parece ser muy feliz.

Tom lijkt zeer gemotiveerd.

Tom parece muy motivado.

Het lijkt wel sneeuw.

Parece nieve.

- Hij lijkt eerlijk te zijn.
- Het lijkt dat hij eerlijk is.

Él parece ser honesto.

- Hij lijkt precies op zijn broer.
- Hij lijkt sprekend op zijn broer.

- Él es idéntico a su hermano mayor.
- Él se ve igual a su hermano.

De immunotherapie lijkt te werken

Los medicamentos de inmunoterapia parece que están funcionando,

Dus het lijkt een tegenstelling

Entonces parece un poco contradictorio,

Hij lijkt eerlijk te zijn.

Él parece ser honesto.

Nancy lijkt op mijn zus.

Nancy se parece a mi hermana.

Het lijkt op een ei.

Parece un huevo.

Ze lijkt gelukkig te zijn.

Ella parece estar feliz.

Hij lijkt op zijn vader.

- Él se parece a su papá.
- Se parece a su padre.
- Él se parece a su padre.

Hij lijkt ons te kennen.

Él parece conocernos.

Je lijkt net op hem.

Te pareces mucho a él.

Hij lijkt op zijn moeder.

Se parece a su madre.

Dat lijkt defect te zijn.

Parece que se debe a un defecto.

Zij lijkt in de war.

Parece confundida.

Die persoon lijkt op mij.

Esa persona es como yo.

Hij lijkt op zijn grootvader.

- Él se parece a su abuelo.
- Se parece a su abuelo.

Maar die mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk.

Pero la posibilidad parece poco probable.

Dat toiletpapier lijkt wel schuurpapier.

Este papel higiénico parece lija.

Iedereen lijkt zich te vermaken.

Todo el mundo parece estar pasándoselo bien.

Je lijkt op Harry Potter.

Te parecés a Harry Potter.

Het lijkt niet zo groot.

No parece tan grande.

Tom lijkt op zijn moeder.

Tom se parece a su mamá.

Doe wat je goed lijkt.

Haz lo que quieras.

Tom lijkt zich te vervelen.

- Tom se ve aburrido.
- Tom parece estar aburrido.

De oude man lijkt bedroefd.

El anciano parece triste.

Tom lijkt me normaal genoeg.

Tom me parece bastante normal.

- Lijkt me leuk!
- Klinkt leuk!

¡Suena divertido!

- Het lijkt op sneeuw.
- Het lijkt wel sneeuw.
- Het ziet eruit als sneeuw.

Parece nieve.

Het lijkt wel een metafoor, niet?

Un especie de metáfora, ¿no?

Deze thermos... ...lijkt me te houden.

Este termo... ...parece resistir.

Het lijkt wel een oude mijnketting.

Parece una vieja cadena de mina.

Ja, dat lijkt op een vliegtuigwrak.

Sí, parecen restos de una avioneta.

Want een kleinere schotel lijkt vol,

porque en el plato más pequeño se ve lleno

Het lijkt wel een andere planeet.

Es como estar en otro planeta.

Het meisje lijkt op haar moeder.

La niña se parece a su madre.

Mijn vriendje lijkt serieus te zijn.

Mi novio parece serio.

Het lijkt buiten warm te zijn.

Se ve caluroso afuera.