Translation of "Moeten" in Portuguese

0.068 sec.

Examples of using "Moeten" in a sentence and their portuguese translations:

- Wij moeten bezuinigen.
- Wij moeten besparen.

Temos de fazer economias.

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

É melhor irmos embora.

- Je had moeten stoppen.
- U had moeten stoppen.
- Jullie hadden moeten stoppen.

Você deveria ter parado.

- We moeten opnieuw beginnen.
- We moeten weer beginnen.

- Nós devemos recomeçar.
- Devemos recomeçar.

- Hij zou moeten komen.
- Zij zou moeten komen.

- Ele deveria vir.
- Ela deveria vir.

- Alle mensen moeten sterven.
- Alle mannen moeten sterven.

Todos os homens devem morrer.

Indringers moeten oppassen.

Os intrusos devem ter cautela.

We moeten opschieten.

Temos de ser rápidos.

Jullie moeten wachten.

- Você terá que esperar.
- Vocês terão que esperar.

Kinderen moeten spelen.

- As crianças precisam brincar.
- As crianças precisam jogar.

We moeten praten.

É necessário que falemos.

We moeten beslissen.

- Temos que tomar uma decisão.
- Temos de tomar uma decisão.

We moeten handelen.

Nós precisamos agir.

We moeten gaan.

- Temos que ir.
- Temos de ir.
- Nós temos que ir.
- Nós temos de ir.

We moeten winnen.

- Temos de vencer.
- Temos que vencer.

- We moeten rustig blijven.
- We moeten de rust bewaren.

Precisamos manter a calma.

- Misschien moeten we praten.
- Misschien zouden we moeten praten.

Talvez devêssemos conversar.

- Je zou ontslag moeten nemen.
- U zou ontslag moeten nemen.
- Jullie zouden ontslag moeten nemen.

É melhor você pedir demissão.

- Je zou voorzichtig moeten zijn.
- Jullie zouden voorzichtig moeten zijn.
- U zou voorzichtig moeten zijn.

Você deveria tomar cuidado.

- We moeten ons aan de wet houden.
- We moeten de wet respecteren.
- We moeten de wet naleven.

- Devemos cumprir a lei.
- Nós devemos obedecer à lei.

Wat moeten we doen?

O que vamos fazer agora?

Dus we moeten opschieten.

e temos de ser rápidos.

We moeten hard werken.

Precisamos trabalhar duro.

We moeten vroeg vertrekken.

Precisamos ir embora cedo.

Zij moeten dood zijn.

- Eles devem estar mortos.
- Elas devem estar mortas.

We moeten ze waarschuwen.

- Precisamos avisá-los.
- Precisamos avisá-las.

Wij moeten Tom helpen.

Precisamos ajudar Tom.

Je zou moeten eten.

Você deveria comer.

We moeten het doen!

Temos de fazê-lo!

We zouden moeten studeren.

Nós deveríamos estudar.

U zult moeten rijden.

- Você terá que dirigir.
- Você terá de dirigir.

We moeten hier weg.

É melhor irmos embora.

We moeten hen vertrouwen.

- Temos de confiar neles.
- Temos de confiar nelas.

Wij moeten onmiddellijk vertrekken.

Precisamos sair imediatamente.

Jullie zullen moeten gaan.

- Vocês vão ter de ir.
- Vocês terão que ir.
- Você vai ter que ir.
- Você vai ter de ir.
- Você terá que partir.
- Você terá que ir.

We moeten rustig blijven.

- Precisamos manter a calma.
- Nós precisamos manter a calma.

Jongens, we moeten praten.

- Pessoal, precisamos conversar.
- Pessoal, nós precisamos conversar.

Tom zou moeten beginnen.

Tom deveria começar.

We moeten snel handelen.

Devíamos agir rápido.

We moeten meteen beginnen.

Nós temos que começar de uma vez.

Alle mensen moeten sterven.

Todos os homens devem morrer.

Ze moeten vroeg opstaan.

Elas precisam de se levantar cedo.

We moeten blijven werken.

Temos que continuar trabalhando.

We zouden moeten helpen.

Nós deveríamos ajudar.

Wat moeten zij doen?

- O que eles devem fazer?
- O que elas devem fazer?

We moeten nu gaan.

- Nós temos que ir agora.
- Temos que ir agora.

Jullie zouden hier moeten staan en wij moeten voor jullie applaudisseren.

Vocês deviam estar aqui no palanque. E nós, a aplaudir-vos.

- Ik had me niet moeten afmelden.
- Ik had niet moeten uitloggen.

Eu não devia ter me deslogado.

Dus jij denkt dat we moeten stoppen en een vuur moeten maken?

Então acha melhor parar e acender a fogueira?

- Je zou het uit moeten doen.
- Je zou het af moeten doen.

Você deveria tirá-lo.

- Je zou dat nu moeten doen.
- Dat zou je nu moeten doen.

Você deveria fazer isso agora mesmo.

- We moeten de regels volgen.
- We moeten ons aan de regels houden.

Precisamos obedecer às regras.

- Je had het geheim moeten houden.
- Jullie hadden het geheim moeten houden.

Você deveria ter mantido isto em segredo.

- Ge hadt naar mij moeten luisteren.
- Je had naar mij moeten luisteren.

- Você deveria ter me escutado.
- Você deveria ter-me escutado.
- Tu deverias ter ouvido meu conselho.
- Deveríeis ter-me escutado.
- Vocês deveriam ter ouvido meu conselho.
- O senhor deveria ter-me escutado.
- A senhora deveria ter ouvido o meu conselho.
- Os senhores deveriam ter ouvido o meu conselho.
- As senhoras deveriam ter-me escutado.

moeten we de waarheid weten.

temos que saber a verdade.

"We moeten van alles regelen.

"Devemos fazer os preparativos.

Oké, we moeten gaan. Hé.

Certo, temos de ir!

We moeten onze opties afwegen.

Temos de avaliar as nossas opções.

We moeten opschieten en besluiten.

Tente decidir depressa.

We moeten te voet verder.

Parece que vamos continuar a pé.

We moeten onze richting bepalen.

E temos de perceber em que direção estamos.

We moeten de antistoffen vinden...

Lembre-se que temos de encontrar o antídoto

Hoe moeten we hem vangen?

Qual será a melhor estratégia para tentar capturá-la?

We moeten de helikopter inschakelen.

Temos de chamar o helicóptero.

Ze moeten het blijven proberen.

Têm de continuar a tentar.

En republieken moeten anders zijn.

E as repúblicas têm de ser diferentes.

We moeten nieuwe rivieren creëren...

Temos de criar novos rios

Dus we moeten voorzichtig zijn.

Temos de prosseguir com cautela.

Politieke zaken moeten onafhankelijk zijn.

Os assuntos políticos devem ser totalmente independentes.

Als werknemers moeten kiezen tussen...

Quando trabalhadores precisam escolher entre

Ze moeten onmiddellijk hier komen.

Eles devem vir aqui imediatamente.

Zal ik hem moeten opensnijden

eu vou ter que cortá-lo aberto

We hadden thuis moeten blijven.

Devíamos ter ficado em casa.

We moeten op hem wachten.

Temos que esperá-lo.

Wat zou ik moeten kopen?

O que eu deveria comprar?

Moeten we de bus nemen?

Nós temos que pegar o ônibus?

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

- Crianças deveriam obedecer a seus pais.
- As crianças devem obedecer aos seus pais.

Deze potloden moeten geslepen worden.

Estes lápis precisam ser apontados.

We moeten ons plan veranderen.

Temos de mudar nosso plano.