Translation of "Vertrekken" in Portuguese

0.020 sec.

Examples of using "Vertrekken" in a sentence and their portuguese translations:

- Jullie mogen vertrekken.
- Zij mogen vertrekken.

Vocês podem ir embora.

Jullie mogen vertrekken.

- Podem ir.
- Vocês podem ir embora.

Ik zal vertrekken.

- Eu vou embora.
- Vou embora.

Ik moet onmiddellijk vertrekken.

Agora tenho de ir.

We moeten vroeg vertrekken.

Precisamos ir embora cedo.

Ga je morgen vertrekken?

Você vai sair amanhã?

We vertrekken morgen namiddag.

- Partiremos amanhã à tarde.
- Partimos amanhã à tarde.
- Vamos embora amanhã à tarde.

Wij moeten onmiddellijk vertrekken.

Precisamos sair imediatamente.

Ze kan morgen vertrekken.

Ela pode partir amanhã.

Tom kan morgen vertrekken.

Tom pode partir amanhã.

We zouden graag vertrekken.

Nós gostaríamos de partir.

Laten we morgenochtend vertrekken.

Vamos embora amanhã de manhã.

Tom zal morgen vertrekken.

Tom vai sair amanhã.

We zullen spoedig vertrekken.

Nós partiremos em breve.

Je moet nu niet vertrekken.

- Você não deve partir agora.
- Você não deve ir agora.

De trein zal binnenkort vertrekken.

- O trem partirá já, já.
- O trem partirá logo.

Jullie kunnen nog niet vertrekken.

Vocês não podem ir embora agora.

Mag ik vandaag vroeg vertrekken?

Posso sair mais cedo hoje?

Het is tijd om te vertrekken.

É hora de ir.

Ik ben klaar om te vertrekken.

Estou pronto para ir.

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

É melhor irmos embora.

Takuya zei me direct te vertrekken.

Takuya me disse para partir imediatamente.

Zeg hem dat hij moet vertrekken.

Diga a ele que saia.

We zijn klaar om te vertrekken.

Estamos prontos para sair.

- Je moet gaan.
- Je moet vertrekken.

- Você deve ir.
- Tu deves partir.

We zullen vertrekken voordat jullie aankomen.

Partiremos antes que vocês cheguem.

- Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.
- Laat ze me bellen voordat ze vertrekken.

Diga-lhes para me ligarem antes de saírem.

Waarvandaan vertrekken de bussen naar het vliegveld?

- De onde partirão os ônibus do aeroporto?
- De onde partem os ônibus do aeroporto?

Ik kan niet wachten om te vertrekken.

Mal posso esperar para ir embora.

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

Nós iremos assim que parar de chover.

Het vliegtuig zal over één uur vertrekken.

O avião irá decolar daqui a uma hora.

Binnen hoeveel tijd zal die bus vertrekken?

Daqui a quanto tempo este ônibus sairá?

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

Perdão, devo partir.

- We vertrekken zonder hem.
- We gaan zonder hem.

- Nós vamos embora sem ele.
- Partiremos sem ele.

Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.

Diga-lhes para me ligarem antes de saírem.

Ik stel voor dat we op vrijdag vertrekken.

Eu sugiro que a gente saia na sexta.

Normaal gesproken vertrekken otterpups als hun moeders opnieuw bevallen.

Normalmente, as crias de lontra partem quando a progenitora dá novamente à luz.

We zijn gekomen met regen maar vertrekken in de zon.

Fomos com chuva mas voltamos com sol.

We zijn het erover eens dat we vroeg moeten vertrekken.

Todos concordamos que devemos partir cedo.

We zijn het allemaal eens dat we vroeg moeten vertrekken.

Todos concordamos que devemos partir cedo.

Ik hoop dat het weer opklaart voordat we moeten vertrekken.

Espero que o tempo limpe antes de termos que partir.

Waarom vertrekken als je het beste territorium van de stad hebt?

Porquê partir quando têm o melhor território da cidade?

Maar ze trotseren elke nacht hetzelfde gevaar... ...tot de haaien vertrekken.

Mas enfrentarão o mesmo perigo, noite após noite, até os tubarões partirem.

Ik ben van plan om volgende week naar Europa te vertrekken.

Estou planejando partir para a Europa na semana que vem.

Ze gaf hem zijn jasje, opende vervolgens de deur en vroeg hem te vertrekken.

Ela lhe entregou sua jaqueta e então abriu a porta e pediu que ele saísse.

- Ik ga.
- Ik ben van plan te gaan.
- Ik sta op het punt te vertrekken.

Eu irei.

- Ik denk dat ik beter kan gaan.
- Ik denk dat het tijd is voor mij om te vertrekken.

- Eu acho que é hora de eu ir.
- Eu acho que é tempo de eu sair.

- Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.
- Het is net opgehouden met regenen, dus laten we gaan.
- Het stopte net met regenen, dus laten we gaan.

Acaba de parar a chuva, então vamos.

- De fatale beslissing om te vertrekken, om adieu te zeggen, bleef in de handen, of de stembiljetten, van maar 37 % van de bevolking.
- De fatale beslissing om dag te zeggen, om adieu te zeggen, lag in de handen, of de stembiljetten, van maar 37 % van het volk.

A fatídica decisão de se despedir, dizer adeus, ficou nas mãos, ou nos votos, de apenas 37% da população.