Translation of "Zij" in Portuguese

0.008 sec.

Examples of using "Zij" in a sentence and their portuguese translations:

Zij?

Ela?

Zij weten wie zij is.

- Eles sabem quem é ela.
- Elas sabem quem é ela.

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

- Elas são médicas.
- Eles são médicos.

- Zij is onhandig.
- Zij is onbeholpen.

Ela é estranha.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

- Eles são cantores.
- São cantoras.

- Zij is gek.
- Zij is gestoord.

Ela está pirada.

- Begrijpt zij Italiaans?
- Verstaat zij Italiaans?

Ela entende italiano?

Zij rent.

Ela corre.

Zij wonnen.

- Eles ganharam.
- Elas ganharam.
- Elas venceram.
- Eles venceram.

Zij sliep.

Ela dormiu.

Zij werkte.

Ela estava trabalhando.

Zij zijn.

- Eles são.
- Eles estão.
- Elas são.
- Elas estão.

Zij roken.

Eles fumam.

Zij zoenden.

Eles se beijaram.

Bestaat zij?

Ela existe?

Rookt zij?

Ela fuma?

Zij wacht.

- Ela espera.
- Ela está esperando.

Zij rennen.

- Eles estão correndo.
- Elas estão correndo.
- Eles correm.
- Elas correm.

- Zij?
- Haar?

Ela?

- Zij is onze docent.
- Zij is onze lerares.
- Zij is onze juf.
- Zij is onze leraar.

Ela é nossa professora.

- Zij blikken vis in.
- Zij kunnen vissen.

- Eles sabem pescar.
- Eles enlatam pescado.

- Zij waren aan het eten.
- Zij aten.

Elas estavam comendo.

- Zij hebben het mis.
- Zij zitten ernaast.

Eles estão errados.

- Zij hielpen Tom.
- Zij hebben Tom geholpen.

- Eles ajudaram Tom.
- Elas ajudaram Tom.

- Zij is zangeres.
- Zij is een zanger.

Ela é uma cantora.

"Vrede zij u." "Vrede zij u ook."

"Que a paz esteja com você." "A paz esteja com você também."

- Is zij uw moeder?
- Is zij jouw moeder?
- Is zij jullie moeder?

- Ela é sua mãe?
- Ela é tua mãe?

- Zij is erg talentvol.
- Zij is heel bekwaam.

Ela é muito talentosa.

- Zij heeft je nodig.
- Zij heeft u nodig.

- Ela precisa de você.
- Ela precisa de ti.

Zij plukte bloemen.

Ela colheu flores.

Komen zij ook?

Eles também vêm?

Wie is zij?

Quem é ela?

Zij is gelukkig.

- Ele é feliz.
- Ela está feliz.
- Ela é feliz.

Zij werd rood.

Ela corou.

Is zij getrouwd?

Ela é casada?

Zij zijn leraren.

- Eles são professores.
- Elas são professoras.

Zij zijn gelukkig.

- Eles são felizes.
- Eles estão felizes.
- Elas estão felizes.

Zij zijn christenen.

Eles são cristãos.

Zij verraadde u.

Ela te traiu.

Zij keken tv.

Eles estavam assistindo televisão.

Wat ziet zij?

O que ela vê?

Zij zijn binnen.

- Eles estão dentro.
- Elas estão dentro.

Zij zijn Russisch.

Eles são russos.

Zij zijn zangers.

Eles são cantores.

Zij speelt piano.

Ela toca piano.

Zij spreken Spaans.

- Elas falam espanhol.
- Eles falam espanhol.

Zij wil dansen.

Ela quer dançar.

Zij is mooi.

Ela é bela.

Zij is zangeres.

Ela é uma cantora.

Kan zij fietsen?

Ela sabe andar de bicicleta?

Zij is Japanse.

Ela é japonesa.

Zijn zij Amerikaans?

- Eles são americanos?
- Elas são estadunidenses?
- Eles são estadunidenses?

Zij spreekt Russisch.

- Ela pode falar russo.
- Ela sabe falar russo.

Zij zijn dokters.

Elas são médicas.

Is zij tevreden?

Ela está satisfeita?

Zij rookt niet.

Ela não fuma.

Zij hebben water.

- Eles têm água.
- Elas têm água.

Zij hebben wijn.

Eles têm vinho.

Wat wil zij?

O que ela quer?

Zij haat countrymuziek.

Ela odeia música country.

Zij eet fruit.

Ela está comendo frutas.

Zij willen helpen.

- Eles querem ajudar.
- Elas querem ajudar.

Zij werd kwaad.

Ela ficou brava.

Zij zijn verraders.

Eles são traidores.

Zij zijn buitenlanders.

- Eles são estrangeiros.
- Elas são estrangeiras.

Zij zijn alleen.

- Eles estão sozinhos.
- Elas estão sozinhas.

Zij gaan akkoord.

- Eles concordam.
- Elas concordam.
- Concordam.

Zij kunnen zwemmen.

Eles sabem nadar.

Zij spreekt Frans.

Ela fala francês.

Zij zijn buren.

Eles são vizinhos.

Zij zijn sterk.

- Eles são fortes.
- Elas são fortes.
- Eles estão fortes.
- Elas estão fortes.
- São fortes.
- Estão fortes.

Zij kunnen vissen.

Elas sabem pescar.

Zij heeft huisarrest.

Ela está proibida de sair.

Zij zien Dan.

Eles veem Dan.

Zij verkoopt bloemen.

Ela vende flores.

Zij eet brood.

Ela comeu o pão.