Translation of "Misselijk" in Portuguese

0.002 sec.

Examples of using "Misselijk" in a sentence and their portuguese translations:

Ik voel me misselijk.

Eu me sinto enjoado.

Ik voelde me misselijk.

Eu estava sentindo náuseas.

Ben je ooit misselijk geweest in een trein?

Você já teve enjoo num trem?

Ik voel me misselijk als ik 's morgens opsta.

Sinto-me mal quando me levanto de manhã.

- Ik voel me erg ziek.
- Ik voel me erg misselijk.

- Sinto-me muito doente.
- Me sinto muito mal.
- Eu me sinto muito mal.