Translation of "Ziek" in French

0.020 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their french translations:

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

- Vous êtes malade !
- Tu es malade!
- Vous êtes malade!

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

Tom est tombé malade.

- Jouw broer is ziek.
- Uw broer is ziek.
- Jullie broer is ziek.

- Ton frère est malade.
- Votre frère est malade.

- Ze werd plotseling ziek.
- Ze werd ineens ziek.
- Ze werd opeens ziek.

Elle tomba malade soudainement.

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

- Il était peut-être malade.
- Peut-être était-il souffrant.

- Voelt gij u ziek?
- Voel je je ziek?

- Te sens-tu malade ?
- Vous sentez-vous malade ?
- Est-ce que vous vous sentez malade ?

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

Hier, j'étais malade.

- Mijn grootmoeder is ziek.
- Mijn oma is ziek.

Ma grand-mère est malade.

- Je bent heel ziek.
- U bent erg ziek.

- Vous êtes très malade.
- Tu es gravement malade.
- Tu es très malade.

Hij lijkt ziek.

- Il a l'air d'être malade.
- Il a l'air malade.

Tom is ziek.

Tom est malade.

Hij is ziek.

Il est malade.

Ben je ziek?

- Es-tu malade ?
- Tu es malade ?

Ik was ziek.

- J'ai été malade.
- J'étais malade.

Ik ben ziek.

Je suis malade.

Iedereen is ziek.

Tout le monde est malade.

Is Tom ziek?

- Est-ce que Tom est malade ?
- Tom est-il malade ?

U bent ziek!

Vous êtes malade !

Je bent ziek!

Vous êtes malades.

Ik werd ziek.

- Je suis devenu malade.
- Je suis devenue malade.

Sami werd ziek.

- Sami est tombé malade.
- Sami devenait malade.

Zij is ziek.

Elle est malade.

- Tom wordt snel ziek.
- Tom is nogal vaak ziek.

Tom tombe malade plutôt souvent.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

- Tu as l'air malade.
- Vous avez l'air malade.

- De hond lijkt ziek.
- De hond ziet er ziek uit.

Le chien a l'air malade.

- Jammer dat ze ziek is.
- Spijtig dat ze ziek is.

C'est dommage qu'elle soit malade.

Gisteren was ik ziek.

Hier, j'étais malade.

Tom voelde zich ziek.

Tom se sentit mal à l'aise.

Mijn grootmoeder is ziek.

Ma grand-mère est malade.

Voel je je ziek?

Te sens-tu malade ?

Je bent ernstig ziek.

- Tu es un grand malade.
- Vous êtes un grand malade.

Hij is erg ziek.

Il est très malade.

Oh, ik was ziek.

Oh, j'étais malade.

Ze werd heel ziek.

Elle est tombée gravement malade.

Haar hart is ziek.

Son cœur est malade.

Hij is niet ziek.

Il n'est pas malade.

Hij beschouwt zichzelf ziek.

Il se croit malade.

Ze zijn niet ziek.

- Ils ne sont pas malades.
- Elles ne sont pas malades.

Hij was niet ziek.

Il n'était pas malade.

Wij waren niet ziek.

Nous n'étions pas malades.

Ze waren niet ziek.

- Ils n'étaient pas malades.
- Elles n'étaient pas malades.

Ik ben niet ziek.

Je ne suis pas malade.

Ik ben erg ziek.

Je suis si malade.

De boom is ziek.

L'arbre est malade.

Ze voelde zich ziek.

Elle se sentit malade.

Hij zou ziek zijn.

Il serait malade.

Zij is erg ziek.

Elle est très malade.

Je bent ziek, niet?

Tu es malade, n'est-ce pas ?

Zijn hart is ziek.

Son cœur est malade.

Laura was ongetwijfeld ziek.

Laura devait être malade.