Translation of "Ziek" in Spanish

0.021 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their spanish translations:

- Was je ziek?
- Was u ziek?
- Waren jullie ziek?

¿Estabas enfermo?

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

- ¡Estás enfermo!
- ¡Estáis enfermos!
- Estás enfermo.

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

Tom se enfermó.

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

- Estuve enfermo ayer.
- Ayer estaba enfermo.
- Ayer estaba enferma.

Tom is ziek.

Tom está enfermo.

Hij is ziek.

Él está enfermo.

Ben je ziek?

- ¿Estás enferma?
- ¿Estás enfermo?

Ik was ziek.

Yo estaba enferma.

Ik ben ziek.

- Estoy enfermo.
- Estoy enferma.

Iedereen is ziek.

Todos están enfermos.

Is Tom ziek?

¿Tom está enfermo?

Je bent ziek!

Estás enfermo.

Hij lijkt ziek.

Él se ve enfermo.

Ik werd ziek.

- Me enfermé.
- Me puse enfermo.
- Me puse malo.

Zij is ziek.

Está enferma.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

Pareces enfermo.

- De hond lijkt ziek.
- De hond ziet er ziek uit.

El perro parece enfermo.

- Jammer dat ze ziek is.
- Spijtig dat ze ziek is.

Es una pena que esté enferma.

Gisteren was ik ziek.

Ayer estaba enfermo.

Tom voelde zich ziek.

Tom se sentía enfermo.

Mijn grootmoeder is ziek.

Mi abuela está enferma.

Voel je je ziek?

¿Te sientes mal?

Je bent ernstig ziek.

Estás gravemente enfermo.

Hij is erg ziek.

- Él está muy enfermo.
- Está muy enfermo.

Oh, ik was ziek.

- Oh, estaba enfermo.
- Oh, estaba enferma.

Mijn opa is ziek.

Mi abuelo está enfermo.

Ze werd heel ziek.

Ella se puso gravemente enferma.

Haar hart is ziek.

Su corazón está enfermo.

Misschien was hij ziek.

Tal vez él estaba enfermo.

Hij is niet ziek.

No está enfermo.

Hij beschouwt zichzelf ziek.

Él se considera enfermo.

Ik ben erg ziek.

Estoy muy enfermo.

Hij was niet ziek.

Él no estaba enfermo.

Wij waren niet ziek.

No estábamos enfermos.

Tom is erg ziek.

Tom está muy enfermo.

Voelt gij u ziek?

¿Os sentís mal?

Ik ben niet ziek.

- No estoy enferma.
- No estoy enfermo.
- Yo no estoy enfermo.

Ben ik echt ziek?

¿De verdad estoy enferma?

U bent erg ziek.

Él está muy enfermo.

Harry werd zwaar ziek.

Harry cayó gravemente enfermo.

Jouw hart is ziek.

Tu corazón está enfermo.

Zijn hart is ziek.

Su corazón está enfermo.