Translation of "Ziek" in Russian

0.017 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their russian translations:

- Was je ziek?
- Was u ziek?
- Waren jullie ziek?

- Ты был болен?
- Ты была больна?
- Вы были больны?
- Ты болел?
- Ты болела?
- Вы болели?

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

- Ты мерзкий!
- Ты заболел!
- Ты больной!
- Ты болен!

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

Том заболел.

- Jouw broer is ziek.
- Uw broer is ziek.
- Jullie broer is ziek.

- Твой брат болен.
- Ваш брат болен.

- Ze werd plotseling ziek.
- Ze werd ineens ziek.
- Ze werd opeens ziek.

Она внезапно заболела.

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

Вчера я был болен.

- Mijn grootmoeder is ziek.
- Mijn oma is ziek.

- Моя бабушка больна.
- Моя бабушка нездорова.
- Моя бабушка болеет.

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

- Может быть, он был болен.
- Может быть, он болел.

- Je bent heel ziek.
- U bent erg ziek.

- Ты очень болен.
- Вы очень больны.
- Ты очень больна.

Tom is ziek.

- Том болен.
- Том болеет.

Hij is ziek.

Он болен.

Ben je ziek?

- Ты болеешь?
- Ты болен?
- Ты больна?

Ik was ziek.

- Я болел.
- Я болела.
- Я был болен.
- Я была больна.

Ik ben ziek.

- Я болен.
- Я болею.
- Я больна.

Iedereen is ziek.

Все больны.

Is Tom ziek?

- Том болен?
- Том болеет?

U bent ziek!

Вы больны!

Je bent ziek!

- Ты болен.
- Ты больна.
- Вы больны.

Hij lijkt ziek.

- Он выглядит больным.
- Он, кажется, болен.

Ik werd ziek.

Я заболел.

- Tom wordt snel ziek.
- Tom is nogal vaak ziek.

Том довольно часто болеет.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

- Ты выглядишь больным.
- Ты выглядишь больной.
- У тебя больной вид.

- Jammer dat ze ziek is.
- Spijtig dat ze ziek is.

Жаль, что она больна.

Gisteren was ik ziek.

Вчера я был болен.

Tom voelde zich ziek.

Том почувствовал себя больным.

Mijn grootmoeder is ziek.

Моя бабушка больна.

Voel je je ziek?

Ты плохо себя чувствуешь?

Je bent ernstig ziek.

Вы тяжело больны.

Hij is erg ziek.

Он очень болен.

Oh, ik was ziek.

- О, я болел.
- О, я был болен.
- О, я была больна.
- О, я болела.

Misschien was hij ziek.

- Может быть, он был болен.
- Может быть, он болел.

Jouw hart is ziek.

- У тебя больное сердце.
- У Вас больное сердце.

Ze zijn niet ziek.

- Они не болеют.
- Они не больны.

Hij was niet ziek.

- Он не был болен.
- Он не болел.

Wij waren niet ziek.

- Мы не были больны.
- Мы не болели.

Ze waren niet ziek.

- Они не были больны.
- Они не болели.

Ik ben niet ziek.

- Я не болен.
- Я не больна.
- Я не болею.

Tom is erg ziek.

Том очень болен.

Hij is niet ziek.

Он не болен.

De boom is ziek.

- Дерево больное.
- Дерево болеет.

Je bent ziek, niet?

- Вы больны, не так ли?
- Ты болен, не так ли?

Ze voelde zich ziek.

Она почувствовала себя больной.

Het meisje is ziek.

Девочка больна.

Zij is erg ziek.

Она очень больна.

Ben ik echt ziek?

Я правда больна?

Ze werd heel ziek.

Она серьёзно заболела.

Mijn kinderen zijn ziek.

- Мои дети больны.
- Мои дети болеют.
- У меня дети больны.
- У меня дети болеют.

Ik werd niet ziek.

Я не заболел.

Je bent heel ziek.

- Ты серьёзно болен.
- Ты серьёзно больна.

Jouw broer is ziek.

Твой брат болен.