Translation of "Ziek" in Chinese

0.020 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their chinese translations:

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

你有病!

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

我昨天生病了。

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

他可能病了。

Hij lijkt ziek.

他看起來似乎生病了。

Hij is ziek.

他生病了。

Ik ben ziek.

- 我生病了。
- 我病了。

U bent ziek!

你有病!

Is Tom ziek?

汤姆是不是身体不太好?

Ik werd ziek.

我病了。

Gisteren was ik ziek.

- 我昨天病了。
- 我昨天有病了。

Hij is erg ziek.

他很生病。

Ik ben niet ziek.

我没生病。

Harry werd zwaar ziek.

哈利病重。

Ik voel me ziek.

- 我感觉不舒服。
- 我身体不适。

- Je bent ziek, je moet rusten.
- U bent ziek. U moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

你病了,该休息了。

Hij kan niet ziek zijn.

他不可能生病了。

Mevrouw! Ik voel me ziek.

太太! 我生病了。

- Het ganse gezin lag ziek in bed.
- Het hele gezin lag ziek in bed.

全家都病倒了。

Ik denk dat Yumi ziek is.

我想由美生病了。

Zij deed alsof ze ziek was.

她假裝生病了。

- Ik ben ziek.
- Ik ben ongezond.

我生病了。

Ze zei dat ze ziek was.

她说她病了。

Tom zei dat hij ziek was.

湯姆說他病了。

Ik ben degene die ziek is.

我就是那个生病的人。

Ik wist niet dat ze ziek was.

我不知道她病了。

Hij werkte te hard en werd ziek.

他工作得太多,病倒了。

Hij vertelde me dat zij ziek was.

他告诉我她生病了。

Zorg dat het kind niet ziek wordt.

確保這個孩子不生病。

Omdat hij ziek is, kan hij niet komen.

因為他生病了,所以他不能來。

Ik kan niet komen want ik ben ziek.

我因為生病而去不了。

Ze is er niet omdat ze ziek is.

她不在是因为病了。

- Ik voel me niet goed.
- Ik voel me ziek.

我感觉不舒服。

- Ik voel me erg ziek.
- Ik voel me erg misselijk.

我覺得我病得很厲害。

Het virus is er nog steeds en kan u en anderen ziek maken.

该病毒仍然存在,能够使你和其他人病了。

Als mensen ziek zijn, zullen ze zich bang en bezorgd voelen. Ze voelen dat ze de geest kunnen zien.

人生了病就會憂愁害怕,憂愁害怕就會有看見鬼出現的感覺。