Translation of "Oesters" in Polish

0.002 sec.

Examples of using "Oesters" in a sentence and their polish translations:

Tom eet oesters.

Tom je ostrygi.

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

Czy możesz jeść surowe ostrygi?

Eet de oesters niet.

Nie jedz ostryg.

Ik hou van oesters.

Lubię ostrygi.

Ik betreur het eten van die oesters.

Żałuję, że zjadłem tamte ostrygi.