Translation of "Haar" in Chinese

0.039 sec.

Examples of using "Haar" in a sentence and their chinese translations:

Ze borstelt haar haar.

她在梳头发。

Haar haar is heel kort.

她的头发很短。

- Vertrouw je haar?
- Vertrouwt u haar?
- Vertrouwen jullie haar?

你相信她嗎?

- Dump haar.
- Stuur haar weg.
- Poeier haar af.
- Zorg dat je van haar afkomt.

把她干掉了。

Haar haar is lang en prachtig.

她的頭髮長而美麗。

Ik heb haar haar woordenboek teruggegeven.

我把她的字典還給她了。

Vergeet haar.

你就把她忘了吧。

Dood haar!

殺了他們

- Val haar niet lastig.
- Stoor haar niet.

别去打扰她。

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

她的言讲非常好听。

- Haar vader is Japanner.
- Haar vader is Japans.

- 她父亲是日本人。
- 她老爸是日本人。
- 她爸是日本人。
- 她爹是日本人。
- 她老爹是日本人。
- 她父親是日本人。

- Frans is haar moedertaal.
- Haar moedertaal is Frans.

她的母语是法语。

- Ik hou van haar.
- Ik houd van haar.

我愛她。

Ik ken haar.

我认识她。

Hij bezwendelde haar.

他欺骗了她。

Vertrouwt u haar?

你相信她嗎?

Betty vermoordde haar.

貝蒂殺了她。

Wie helpt haar?

谁帮帮她?

...haar te laten weten dat we van haar houden.

去继续向她展示我们有多爱她。

- Betty vermoordde haar moeder.
- Betty heeft haar moeder gedood.

貝蒂殺了她的母親。

- Tracy is haar bril kwijt.
- Tracy verloor haar bril.

崔西弄丟了她的眼鏡。

- Morgen is haar verjaardag.
- Morgen is het haar verjaardag.

明天是她的生日。

Het haar van mijn zus komt tot haar schouders.

我的姐妹有一头齐肩发。

- Jouw haar is te lang.
- Uw haar is te lang.
- Jullie haar is te lang.

你的頭髮太長了。

- Heb je haar al gebeld?
- Hebben jullie haar al gebeld?

你打電話給她了嗎?

- Ze gelijkt op haar vader.
- Ze lijkt op haar vader.

她像她爸爸。

- Ik weet niks van haar.
- Ik weet niets van haar.

我对她一无所知。

Ik kan haar troosten.

我可以安慰她。

Hij had lang haar.

- 他有長頭髮。
- 他有长头发。

Hij wil haar kussen.

他想亲她。

Zeg haar niets hierover.

別告訴她任何事。

Niemand lette op haar.

- 誰也沒有注意到她。
- 沒有人看緊她。

Haar antwoord was ontkennend.

她的回答是否定的。

Ik wilde haar verrassen.

我想給她一個驚喜。

Haar vader is groot.

她爸爸很高。

Spaans is haar moedertaal.

西班牙语是她的母语。

Haar vader is Japanner.

- 她父亲是日本人。
- 她老爸是日本人。
- 她爸是日本人。
- 她爹是日本人。
- 她老爹是日本人。
- 她父親是日本人。

Ik zag haar zwemmen.

- 我看見她游泳。
- 我看到他们在游泳。

Haar vriend is Turks.

她的男朋友是土耳其人。

Dat is haar vriend.

那是她的男朋友。

Ik sprak met haar.

我跟她谈了话。

Ik moet haar helpen.

我必須幫助她。

Ik ken haar adres.

我知道她的地址。

Heb je haar ontmoet?

你碰见过她了吗?

Haar handtas is gestolen.

她的手提包被偷了。

Laat haar niet rijden.

不要让她开车。

Let niet op haar.

不理她。

Ik haat haar hoed.

我讨厌她的帽子。

Is dit haar paraplu?

这是她的雨伞吗?

Ik zie haar vanavond.

我今晚见她。

Lang haar is ouderwets.

長頭髮落伍了。

Ze nam haar boek.

她拿了她的書。

Iedereen mag haar graag.

大家都喜欢她。

Ze haatte haar echtgenoot.

她恨她的丈夫。

Waar is haar huis?

她家在哪儿?

Dit is haar huis.

这是她的房子。

Was haar verhaal waar?

她的故事是真的吗?

Haar sokken zijn grijs.

她的襪子是灰色的。

Hij werkt voor haar.

他为她工作。

Dat is haar huis.

这是她的房子。

Hij houdt van haar.

他愛她。

Haar dagen zijn geteld.

她時日無多。

Maria heeft lang haar.

瑪利亞有長頭髮。

Haar huid is glad.

她的皮膚光滑。

Ik ken haar niet.

我不認識她。

Hij heeft lang haar.

他的頭髮很長。

Haar ogen zijn donker.

她两眼于墨黑。

Ik hoorde haar zingen.

我听见她唱歌了。

Je haar is vies.

你的頭髮很髒。

Haar bergschoenen zijn zwart.

她的這雙山地靴是黑色的。

Ik liet haar uitslapen.

我让她睡着了。

- Ik speel soms tennis met haar.
- Ik tennis soms met haar.

有時我會跟她打網球。

- Ik zou haar graag willen zien.
- Ik zou haar willen zien.

我愿意去看她。

Ze heeft haar voet bezeerd toen ze van haar fiets viel.

她在从自行车上摔下来时伤到了脚。

- Ik heb haar gezicht niet graag.
- Ik hou niet van haar gezicht.

我不喜歡她的臉。

- Frans is zijn moedertaal.
- Frans is haar moedertaal.
- Haar moedertaal is Frans.

- 她的母语是法语。
- 法語是他的母語。

Hij gaf haar een pop.

他送她一個洋娃娃。

Ik hou niet van haar.

我不愛她。

Susan poetste haar vaders schoenen.

蘇珊擦亮了她父親的鞋。

Haar schoonheid zal mettertijd vervagen.

她的美貌會隨着時間而流逝。

Ik hoop haar te zien.

我希望会看见她。