Translation of "Haar" in Hungarian

0.021 sec.

Examples of using "Haar" in a sentence and their hungarian translations:

Ze kamde met haar vingers haar haar.

Ujjaival fésülte haját.

Haar haar is lang.

- Hosszú a haja.
- Hosszú haja van.

- Haal haar.
- Pak haar.

Fogd el.

Haar haar is heel kort.

Nagyon rövid haja van.

Ze verfde haar haar blond.

Szőkére festette a haját.

Het meisje waste haar haar.

A lány megmosta a haját.

Traag trekt ze haar slipje, haar bh, haar bloes en haar jurk aan.

Lassan vette fel a bugyiját, a melltartót, a blúzt és a szoknyát.

Haar haar is lang en prachtig.

A haja hosszú és gyönyörű.

Ze had haar haar kort geknipt.

Rövidre vágatta a haját.

- Hij knuffelde haar.
- Hij omhelsde haar.

- Megölelte őt.
- Átölelte őt.

Hij houdt van haar haar, haar glimlach, haar ogen? Wow, hij kan verdomd goed liegen!

Hogy ő szereti a haját, a mosolyát, a szemeit? Azta! Piszok jól hazudozik.

Vergeet haar.

Őt verd ki a fejedből!

Help haar!

Segíts neki!

- Hij sloeg haar.
- Hij heeft haar geslagen.

- Pofon vágta őt.
- Megpofozta őt.
- Adott neki egy pofont.
- Arcon ütötte őt.
- Felképelte.
- Lekent neki egyet.
- Adott neki egy sallert.
- Lezavart neki egyet.
- Adott neki egy maflást.
- Képen vágta őt.
- Arcul vágta.

- Hij berispte haar.
- Hij heeft haar berispt.

Leszidta őt.

Maria bedekte haar gezicht met haar handen.

Mari a kezeivel eltakarta az arcát.

- Wie hielp haar?
- Wie heeft haar geholpen?

Ki segített neki?

Haar zorgen maakten haar tien jaar ouder.

Annyi gondja van, hogy tíz évvel öregebbnek néz ki.

- Zij gaf haar bloed om haar zus te redden.
- Zij gaf haar bloed om haar zuster te redden.

Vért adott, hogy megmentse a testvérét.

- Tom zijn haar is zwart.
- Toms haar is zwart.
- Tom heeft zwart haar.

Tom haja fekete.

Met haar dochter van middelbare leeftijd naast haar

középkorú lánya is vele utazik,

...bevindt zich buiten haar brein, in haar armen.

az agyán kívül, a karjaiban hordozza.

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

Kitűnő volt a beszéde.

- Haar vader is Japanner.
- Haar vader is Japans.

- Az apja japán.
- Az édesapja japán.

- Frans is haar moedertaal.
- Haar moedertaal is Frans.

Az anyanyelve francia.

Haar dokter wil haar naar een specialist verwijzen.

A kezelőorvosa szakemberhez akarja küldeni őt.

Haar vrienden wachtten op haar bij de poort.

A barátai a kapu mellett vártak rá.

- Ik hou van haar.
- Ik houd van haar.

Szeretem őt.

De moeder kamde het haar van haar dochter.

Az anya megfésülte a kislányát.

- Dit is haar huis.
- Dat is haar huis.

- Ez a háza.
- Ez a házuk.
- Ez a ház az övé.
- Ez a ház az övéké.
- Ez a ház az övék.

- Zij heeft haar man vergiftigd.
- Ze heeft haar man vergiftigd.
- Ze vergiftigde haar man.

Megmérgezte a férjét.

Hij bezwendelde haar.

- Rászedte.
- Becsapta.

Hij helpt haar.

Segít neki.

Kende u haar?

Ismerte őt?

Wie helpt haar?

Ki segít neki?

Ik ken haar.

Ismerem őt.

Kennen jullie haar?

- Ismeritek őt?
- Ismeritek őket?

Haar ogen lachen.

Mosolyognak a szemei.

Zij helpt haar.

Segít neki.

Vertrouwen jullie haar?

Megbíztok benne?

Denk aan haar.

Gondolj rá.

Hij omhelsde haar.

Átölelte őt.

Haar vinger bloedt.

Vérzik az ujja.

Ik vroeg haar naar haar plannen en ze zei:

Megkérdeztem tőle, mi a következő lépés, és azt mondta:

Ik wilde haar helpen bij haar hol te komen.

Arra gondoltam, hogy visszasegítem őt az odúba.

Haar uiterlijk is net zo vreemd als haar levensstijl.

Külseje éppoly furcsa, mint az életmódja.

- Ik vind haar niet leuk.
- Ik mag haar niet.

- Nem kedvelem őt.
- Nekem ő nem tetszik.

- Tracy is haar bril kwijt.
- Tracy verloor haar bril.

Tracy elhagyta a szemüvegét.

Piotr heeft zwart haar, maar Lech heeft blond haar.

Piotrnek fekete haja van, Lechnek viszont szőke.

Ik heb haar herkend van zodra ik haar zag.

Amint megláttam, felismertem.

- Betty vermoordde haar moeder.
- Betty heeft haar moeder gedood.

Betti megölte az anyját.

- Morgen is haar verjaardag.
- Morgen is het haar verjaardag.

- Holnap lesz a születésnapja.
- A születésnapja holnap lesz.

Mijn grote zus heeft haar tot op haar schouders.

Idősebb nővéremnek vállig érő haja van.

Zij gaf haar bloed om haar broer te redden.

Vért adott, hogy megmentse a testvérét.

- Ik zou haar willen zien.
- Ik wil haar zien.

Szeretném látni a hölgyet.

- Jouw haar is te lang.
- Uw haar is te lang.
- Jullie haar is te lang.

- A hajad túl hosszú.
- Túl hosszúra nőtt a hajad.

Ik zag haar niet. Ze was niet in haar hol.

Nem találtam őt. Nem volt az odújában.

Ik was zo'n 80 procent van haar leven bij haar.

Élete jó 80 százalékában jelen voltam.

Door haar chemisch receptieve haren ruikt ze haar slachtoffers naderen.

A pók kémiailag érzékeny szőrszálakkal szagolja ki áldozata közeledését.

Ze stopt haar wangzakken vol met 10% van haar lichaamsgewicht.

Pofazacskóiba saját súlyának egytizedét is be tudja préselni.

- Hij zette zich naast haar.
- Hij ging naast haar zitten.

Leült mellé.

- Ik wil met haar spreken.
- Ik wil met haar praten.

Akarok vele beszélni.

- Heb je haar al gebeld?
- Hebben jullie haar al gebeld?

Felhívtad már őt?

- Het spijt me voor haar.
- Ik heb medelijden met haar.

- Sajnálom őt.
- Sajnálatot érzek iránta.

- Ik weet niks van haar.
- Ik weet niets van haar.

Semmit nem tudok róla.

- Waarom zoende je haar niet?
- Waarom kuste je haar niet?

- Miért nem csókoltad meg?
- Miért nem adtál neki egy puszit?

- Ze deed haar zaklantaarn aan.
- Ze deed haar zaklamp aan.

Bekapcsolta a zseblámpáját.

Ze gebruikte haar woorden.

Próbálkozott szavakkal.

Zelfs haar ouders niet.

Még a szülei sem.

Tweederde van haar cognitie...

A kognitív képességeinek kétharmadát

Biggetjes hebben haar voorkeur.

Kedvenc zsákmányai a malacok.

Haar boom raakt op.

A fának lassan vége.

Ik noemde haar Kijiji ...

Úgy hívtam csak: Kijiji.

Hij had lang haar.

Neki hosszú haja volt.

Ken je haar vader?

Ismered az apját?

Tom heeft bruin haar.

- Tomnak barna haja van.
- Tamásnak barna a haja.

Haar nagels zijn rood.

Pirosak a körmei.

Ik wilde haar verrassen.

- Meg akartam lepni.
- Meg akartam lepni őt.
- Meglepetést akartam neki szerezni.

Haar wangen waren rood.

- Piros volt az orcája.
- Piros volt a pofija.

Tom kamde zijn haar.

Tamás megfésülte a haját.

Tom knipte Maria's haar.

Tomi levágta Mari haját.

Spaans is haar moedertaal.

Spanyol az anyanyelve.

Zingen is haar ding.

Imád énekelni.