Translation of "Constant" in Italian

0.004 sec.

Examples of using "Constant" in a sentence and their italian translations:

Ze schrijft constant brieven.

- Scrive costantemente delle lettere.
- Lei scrive costantemente delle lettere.

De wind waait constant.

Il vento soffia costantemente.

Er komen constant nieuwe studies uit

Ci sono nuovi studi pubblicati continuamente

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

Deve nutrire i suoi piccoli di continuo.

Deze oude auto gaat constant kapot.

- Questa vecchia auto si rompe sempre.
- Questa vecchia automobile si rompe sempre.
- Questa vecchia macchina si rompe sempre.

Wat ons constant herinnerde aan hun ongekende macht.

come promemoria della loro forza incalcolabile.

- Tom vergeet altijd dingen.
- Tom vergeet constant dingen.

Tom si dimentica sempre le cose.

- Ik lieg constant tegen hen.
- Ik lieg altijd tegen hen.
- Tegen hen lieg ik altijd.
- Tegen hen lieg ik constant.

Mento a loro in continuazione.

- Ik ben voortdurend in gevaar.
- Ik ben constant in gevaar.

- Sono in pericolo costante.
- Io sono in pericolo costante.

- Hij verliest altijd zijn gsm.
- Hij speelt constant zijn gsm kwijt.

- Perde sempre il suo cellulare.
- Lui perde sempre il suo cellulare.

- Hij praat altijd over geld.
- Hij praat voortdurend over geld.
- Hij heeft het constant over geld.

- Parla sempre di soldi.
- Lui parla sempre di soldi.