Translation of "Verkeerd" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their hungarian translations:

Het is verkeerd.

- Ez hibás.
- Ez helytelen.

- Tom raadde het verkeerd.
- Tom heeft het verkeerd geraden.

Tom hibásan tippelt.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Minden, ami félreérthető, azt félre fogják érteni.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

Egyáltalán nem tévedsz.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

Félreértettem.

Begrijp me niet verkeerd.

Ne értsenek félre!

Je doet het verkeerd.

Rosszul csinálod.

Tom deed het verkeerd.

Tom rosszul csinálta.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

hanem szándékos félrevezetés.

We hebben het helemaal verkeerd.

Az egészet rosszul gondoltuk.

Deze zin is niet verkeerd.

- Ez a mondat nem helytelen.
- Ez a mondat nem hibás.

Tom had het verkeerd begrepen.

Tom félreértette.

Ik heb het verkeerd gelezen.

Félreértettem.

Je hebt me verkeerd begrepen.

Félreértettél engem.

Je hebt het helemaal verkeerd.

- Teljesen rosszul gondolod.
- Ez teljesen máshogy van.

Jullie hebben het allebei verkeerd.

Egyikteknek sincs igaza.

Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Csak az nem téved, aki nem dolgozik.

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

- Tom rosszul ejti ki a nevem.
- Tom nem jól ejti ki a nevemet.

De mevrouw draaide een verkeerd nummer.

- A hölgy rossz számot hívott.
- A hölgy rosszul tárcsázott.

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

Hazudni rossz dolog.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

Férfiak vagyunk. El fogjuk szúrni.

Hoe had je dat zo verkeerd kunnen inschatten?

Hogy tudtad magad így elszámítani?

Ik denk dat we ergens verkeerd zijn afgeslagen.

Azt hiszem, rossz irányba fordultunk valahol.

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

Az ún. szakértők fele felsül.

Hij doet er verkeerd aan van aan te dringen.

Jogtalanul piszkál.

Het kan zijn dat we haar verkeerd begrepen hebben.

Lehet, hogy nem értettük meg őket rendesen.

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

miközben emberek győzködték magukat: "semmi rosszat nem teszünk".

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

Amit mondanak, annak 90%-a téves lehet – szerintünk.

- Deze zin is verkeerd.
- Deze zin is onjuist.
- Deze zin is fout.

Ez a mondat hibás.

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

Minden félresikerült.

- Ik ben bang dat de dingen verkeerd zullen uitdraaien.
- Ik ben bang dat dingen slechter zullen gaan.

Félek, hogy a dolgok rosszabbodnak.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

- Csak az nem hibázik, aki sosem csinál semmit.
- Csak az nem téved, aki nem dolgozik.