Translation of "Worden" in Hungarian

0.043 sec.

Examples of using "Worden" in a sentence and their hungarian translations:

- Het moet gewassen worden.
- Dat moet gewassen worden.
- Het moet worden gewassen.

Ezt ki kell mosni.

- Dat moet gewassen worden.
- Dat moet worden gewassen.

Ezt ki kell mosni.

...voor drugs worden.

hogy drogozzanak! Nem.

Hormonen worden actief.

Áradnak a hormonok.

Kikkervisjes worden kikkers.

Az ebihalakból békák lesznek.

Worden we achtervolgd?

Üldöznek minket?

We worden aangevallen!

- Megtámadtak minket!
- Rajtunk ütöttek!

Een common kan niet worden verkocht, kan niet worden weggegeven,

A köztulajdon nem adható el, nem ajándékozható el,

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Minden, ami félreérthető, azt félre fogják érteni.

- Mijn horloge moet gerepareerd worden.
- Mijn horloge moet worden gerepareerd.

Meg kell javíttatnom az órám.

- Deze zin zal vertaald worden.
- Deze zin zal worden vertaald.

Ezt a mondatot le fogják fordítani.

- Het gras moet besproeid worden.
- Het gras moet worden gesproeid.

Meg kell locsolni a pázsitot.

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

- Miért szeretnél nővér lenni?
- Miért akarsz ápoló lenni?
- Miért akarsz ápolónő lenni?

- Waarom wil je dokter worden?
- Waarom wilt u dokter worden?

Miért akarsz orvos lenni?

- De wortels kunnen worden geoogst.
- De wortelen kunnen worden geoogst.

A sárgarépákat fel lehet már szedni.

Bollywood films worden getoond,

Bollywood-filmeket vetítenek benne,

Zal ons gevraagd worden:

elhangzik a kérdés:

De wanden worden nat,

áztatva a falakat,

Tom wou advocaat worden.

Tom jogász akart lenni.

Wat gaan we worden?

Mivé leszünk?

Ik wil dokter worden.

Orvos szeretnék lenni.

Mary wil lerares worden.

Mary tanár szeretne lenni.

Vandaag worden we tien.

Ma 10 évesek lettünk.

Laten we dronken worden.

Rúgjunk be!

Wij willen beroemd worden.

Híresek akarunk lenni.

We worden niet uitgehuwelijkt.

- Nem vagyunk megesketve.
- Nem vagyunk házasok.

Het moet weggehaald worden.

El kell távolítani.

Datums zullen aangekondigd worden.

A dátumokat meg fogják hirdetni.

Hij wilde boer worden.

Földműves akart lenni.

Hij kan jaloers worden.

Lehet, hogy féltékeny lesz.

Wat wil je worden?

Mi akarsz lenni?

De wolken worden donkerder.

A felhők egyre sötétebbek.

Tom wil piloot worden.

Tom pilóta akar lenni.

Hij wil dokter worden.

Orvos szeretne lenni.

Ik wil journalist worden.

Újságíró szeretnék lenni.

Wat moest worden bewezen.

- Amit be kellett bizonyítani.
- Amit demonstrálni kellett.

Afspraken moeten gerespecteerd worden.

Be kell tartani az időpontokat.

Ik wil actrice worden.

Színésznő akarok lenni.

- Hun kinderen worden morgen gedoopt.
- Hun kinderen zullen morgen gedoopt worden.

- A gyermekeiket holnap megkeresztelik.
- Holnap lesz a gyerekeik keresztelője.

- Er moet nog veel gedaan worden.
- Er moet nog veel worden gedaan.

Még sok tennivaló van.

Vrienden worden met de realiteit.

barátkozz meg a valósággal.

Waarom ze geen activisten worden;

miért nem válnak aktivistákká,

Voornamelijk worden we echter ziek.

De sokszor megbetegszünk tőle.

Ontworpen om gedemonteerd te worden,

Szétszedhetőre van tervezve.

Wilde ik opeens ondernemer worden.

megcsípett a vállalkozói bogár.

De baby kon geboren worden.

A baba készen állt a születésre.

...bepaald worden door het maanlicht.

a Hold fénye szabályozza.

De nachten worden snel langer.

Az éjszakák gyorsan hosszabbodnak.

De baby moet gedragen worden.

A legkisebbet még cipelni kell.

En wel honderd jaar worden.

És akár száz évig élhet.

De pasgeborene moet beschermd worden.

Az újszülött védelemre szorul.

Ze worden voor veel verkocht.

Magas áron kelnek el.

Ik wil graag leraar worden.

Tanár szeretnék lenni.

Deze zin zal worden vertaald.

Ezt a mondatot le fogják fordítani.

Mijn fiets moet worden gerepareerd.

- A kerékpáromnak reparálásra van szüksége.
- A kerékpáromat meg kell javítani.

Mijn droom is, kunstenaar worden.

Az az álmom, hogy művész legyek.

Goede tradities moeten behouden worden.

- A jó szokásokat érdemes lenne megőrizni.
- A jó szokásokat érdemes lenne megtartani.

Het begint belachelijk te worden.

- Kezd nevetségessé válni.
- Ez egyre nevetségesebb.

Deze fiets moet gerepareerd worden.

Ezt a kerékpárt meg kell javítani.

We worden oud en grijs.

Megöregszünk és megőszülünk.

Waarom wil je verpleegster worden?

- Miért szeretnél nővér lenni?
- Miért akarsz ápoló lenni?
- Miért akar ön ápolónő lenni?
- Miért akarsz ápolónő lenni?

Ik wil niet neergeschoten worden.

Nem akarom, hogy lelőjenek.

Ik had docent moeten worden.

Tanárnak kellett volna lennem.

Dit begint vermoeiend te worden.

Kezd fárasztani.

Mijn horloge moet gerepareerd worden.

Meg kell javítani az órámat.

Waarom wil je verpleger worden?

Miért szeretnél betegápoló lenni?

Niet alles kan worden verklaard.

Nem mindent lehet megmagyarázni.

Deze potloden moeten geslepen worden.

Ezeket a ceruzákat ki kell hegyezni.

Dromen worden niet altijd waar.

Az álmok nem mindig válnak valóra.

Ik wil niet uitgelachen worden.

- Nem szeretném, ha kinevetnének.
- Nem szeretnék nevetséges lenni.
- Szeretném, ha nem lennék nevetséges.

Hij besloot piloot te worden.

Elhatározta, hogy pilóta lesz.

Ooit wilde ik astrofysicus worden.

- Valamikor asztrofizikus akartam lenni.
- Egykor asztrofizikus akartam lenni.

Eieren worden per twaalf verkocht.

A tojásokat tucatjával árulják.

Zoudt ge graag ruimtevaarder worden?

Szeretnél űrhajós lenni?

Mijn horloge moet worden gerepareerd.

Az órám javításra szorul.

Ik begin benieuwd te worden.

- Lassan már kíváncsi leszek.
- Kezdek kíváncsivá válni.

Tom besloot leraar te worden.

Tom elhatározta, hogy tanár lesz.

Ik wilde eigenlijk leraar worden.

Valójában tanár akartam lenni.

De draak kan verslagen worden.

- Le lehet győzni a sárkányt.
- A sárkányt le lehet győzni.

- Hij besloot om arts te worden.
- Hij heeft besloten om dokter te worden.

Elhatározta, hogy orvos lesz.

- Kan dat ook anders geformuleerd worden?
- Kan het op een andere manier verwoord worden?

Kifejezhetjük másképp is?

Ik wilde moeder worden en echtgenote.

Anya és feleség akartam lenni.

Boeken die langzaam gelezen moeten worden

A könyveket apránként kell élvezni,

Ze moeten worden gevonden en vernietigd.

Meg kell ragadni, és el kell pusztítani őket.

Terwijl visbestanden en landbouwgrond worden uitgeput,

miközben halászatok és termőföldek merülnek ki,

Op dezelfde manier aangepakt moet worden.

pontosan ugyanígy kellene megközelíteni.

En opleiding om priester te worden.

amíg papnak tanultam.

Al deze dingen kunnen worden gemeten.

Mindezek mérhetőek.

Mijn oma wilde thuis begraven worden.

Nagyi kívánsága, hogy otthon temessék el.

Hun botten en spieren worden zwakker

Csontjaik és izmaik gyengülnek,

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

A kicsinyeket éjjel-nappal etetni kell.

Te licht en ze worden opgemerkt.

A túl sok fény leleplezi őket.

...en vrouwen worden verliefd op mannen.

a nő beleszeret egy férfiba.

Ze zijn gevoelig. Ze worden ziek.

Törékenyek. Megbetegedhetnek.

Ze worden dan aan boord geworpen,

Aztán kihajítják őket a fedélzetre,

Als er alleen woorden gebruikt worden,

Pl. mikor csak szavakkal magyarázunk,

Kan dat ook anders geformuleerd worden?

- Mondhatjuk másképp is?
- Kifejezhetjük másképp is?