Translation of "Sokken" in Hungarian

0.012 sec.

Examples of using "Sokken" in a sentence and their hungarian translations:

De sokken stinken.

A zokninak rossz szaga van.

Mijn sokken ontbreken.

Nincs itt a zoknim.

- Je draagt jouw sokken binnenstebuiten.
- U draagt uw sokken binnenstebuiten.
- Jullie draagt jullie sokken binnenstebuiten.

Fordítva vetted fel a zoknid.

- Heb je schoenen en sokken?
- Heeft u schoenen en sokken?
- Hebben jullie schoenen en sokken?

Van zoknid és cipőd?

Tom draagt geen sokken.

Tomi lábán nincsen zokni.

Ze trok sokken aan.

- Zoknit húzott.
- Zoknit vett fel.

Tom droeg geen sokken.

Tom lábán nem volt zokni.

Ik was mijn sokken.

Kimosom a zoknimat.

Tom draagt witte sokken.

Tom fehér zoknit visel.

Doe je sokken uit.

Húzd le a zoknidat!

Zijn sokken zijn grijs.

A zoknija szürke.

Haar sokken zijn grijs.

Szürke a zoknija.

Mijn sokken zijn vies.

Koszosak a zoknijaim.

Wiens sokken zijn dit?

- Kié ezek a zoknik?
- Ezek meg kinek a zoknijai?

Waar zijn mijn sokken?

- Hol vannak a zoknijaim?
- Hol van a zoknim?
- Hol van az én zoknim?
- Hol vannak az én zoknijaim?

Mijn sokken zijn nat.

- Vizes a zoknim.
- Vizesek a zoknijaim.

Tom droeg witte sokken.

Tomon fehér zokni volt.

Doe je sokken aan.

Vedd fel a zoknidat!

Tom deed zijn sokken uit.

- Tomi levette a zokniját.
- Tomi lehúzta a zokniját.

Mijn sokken zijn hier niet.

Nem itt vannak a zoknijaim.

Zijn mijn sokken al droog?

Megszáradtak már a zoknijaim?

Ze kocht twee paar sokken.

Két pár zoknit vett.

Ik heb nieuwe sokken nodig.

Új zoknik kellenek nekem.

Ik draag nooit witte sokken.

Sosem hordok fehér zoknit.

Maria deed haar sokken uit.

Mari levette a zokniját.

Deze sokken passen niet bij elkaar.

Ezek a zoknik nem passzolnak.

Hij had zijn sokken binnenstebuiten aan.

- Kifordítva volt rajta a zokni.
- Fordítva vette fel a zokniját.

Zij deed haar natte sokken uit.

Levette a nyirkos zokniját.

Tom rolde zijn broekspijpen op, zodat men zijn knalrode sokken kon zien.

Tom felhajtotta a nadrágja szárát, hogy mindenki láthassa az élénkpiros zokniját.

- Zijn mijn sokken al droog?
- Zijn mijn kleren al droog?
- Is mijn kleding al droog?

Szárazak már a ruháim?