Translation of "Schreeuw" in French

0.018 sec.

Examples of using "Schreeuw" in a sentence and their french translations:

- Schreeuw.
- Gil!
- Schreeuw!

- Criez !
- Crie !

Schreeuw!

Criez !

Schreeuw.

Criez !

Ik schreeuw.

Je crie.

Schreeuw niet.

Ne pleure pas.

- Gil.
- Schreeuw.

- Criez !
- Crie !

Schreeuw alsjeblieft niet!

Ne crie pas s'il te plaît !

Waarom schreeuw je?

Pourquoi est-ce que tu cries ?

Schreeuw het uit!

- Je veux vous entendre !
- Je veux t'entendre !
- Criez-le !
- Crie-le !

- Heb je geen schreeuw gehoord?
- Hebt ge geen schreeuw gehoord?

N'as-tu pas entendu un hurlement ?

Schreeuw niet tegen me.

Ne me crie pas dessus.

Een schreeuw doorbrak de stilte.

Un hurlement déchira le silence.

Ik schreeuw maar niemand hoort mij.

- Je crie, mais nul ne m'entend.
- Je crie mais personne ne m'entend.

Hij hoorde een schreeuw om hulp.

Il entendit un appel au secours.

- Waarom schreeuw je?
- Waarom schreeuwt u?
- Waarom schreeuwen jullie?

- Pourquoi criez-vous ?
- Pourquoi est-ce que tu cries ?

Pfoe, ik schrok me dood! Schreeuw toch niet zo plotseling.

Tu m’as fait peur ! Ne crie pas comme ça sans prévenir.