Translation of "Raar" in French

0.005 sec.

Examples of using "Raar" in a sentence and their french translations:

Raar.

Bizarre.

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

Ils sont bizarres.

- Vreemd.
- Raar.

Bizarre.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

Étrange.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Vreemd.
- Raar.

- Étrange.
- Bizarre.

Tom is raar.

Tom est un peu bizarre.

Dit is raar.

C'est étrange.

Japan is raar.

Le Japon est bizarre.

Mijn computer doet raar.

Mon ordinateur se conduit de manière bizarre.

- Wat raar!
- Hoe vreemd!

Comme c'est bizarre !

Die melk smaakt raar.

Ce lait a un goût bizarre.

Noord-Korea is raar.

La Corée du Nord est bizarre.

Mijn telefoon doet raar.

Mon téléphone déconne.

- Dat is vreemd.
- Het is vreemd.
- Dat is raar.
- Het is raar.

- C'est bizarre.
- C'est zarbi.

Wat is het leven raar!

Comme la vie est étrange !

Wat ze zei, klinkt raar.

Ce qu'elle dit semble étrange.

Ik heb een raar geluid gehoord.

- J'ai entendu un son étrange.
- J'ai entendu un son bizarre.

Eh, nou is het echt raar...

Euh, là c'est vraiment bizarre...

- Maria is raar.
- Maria is vreemd.

Marie est bizarre.

- Dit is raar.
- Dit is vreemd.

C'est bizarre.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

- C'est bizarre.
- C'est étrange.

- Het is vreemd.
- Het is raar.

C'est bizarre.

Ik vind zijn opinies raar maar interessant.

Je trouve ses opinions étranges mais intéressantes.

- Je bent raar.
- U bent raar.
- Jullie zijn raar.
- Je bent vreemd.
- U bent vreemd.
- Jullie zijn vreemd.
- Je bent apart.
- Jij bent apart.
- Jullie zijn apart.

- Tu es bizarre.
- Vous êtes bizarre.
- Vous êtes bizarres.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal klinkt vreemd.

Son histoire paraît bizarre.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal lijkt vreemd.

Son récit semble étrange.

- Wat een raar verhaal!
- Wat een bizar verhaal!

- Quelle étrange histoire !
- Quelle drôle d'histoire !

- Het was heel raar.
- Het was heel bizar.

C'était très bizarre.

- Tom grijnsde.
- Tom trekkebekte.
- Tom trok een raar gezicht.

Tom fait une grimace.

- Het werd vreemd.
- De dingen werden raar.
- Het liep fout.

Les choses devinrent bizarres.

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

Quel chien étrange !

Het is raar dat onze vrienden er niet bij zijn.

C'est étrange que nos amis ne soient pas ici.

- Jij bent een raar kind.
- U bent een vreemd kind.

- T'es un gamin bizarre.
- Vous êtes un enfant bizarre.

Vindt ge het niet raar dat ze zo gehaast was?

Vous ne trouvez pas bizarre qu'elle était si pressée ?

- Het ziet er vreemd uit.
- Het ziet er raar uit.

Ça parait étrange.

Het lijkt raar, maar hij was nog niet op de hoogte.

C'est étrange à dire, mais il ne connaissait pas la nouvelle.

- Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.
- Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

Son histoire est étrange, mais crédible.

- Dit is verrassend.
- Dat is verrassend.
- Het is raar.
- Dit is vreemd.

- C'est surprenant.
- C'est bizarre.
- Étrange.
- C'est étrange.
- Bizarre.

- O, nou is het echt verwarrend...
- Eh, nou is het echt raar...

Euh, là c'est vraiment bizarre...