Translation of "Voelt" in Finnish

0.011 sec.

Examples of using "Voelt" in a sentence and their finnish translations:

...voelt alles goed.

kaikki tuntuu hyvältä.

Dat voelt goed.

Tämä on hyvä tunne.

Dit voelt zijdezacht.

Tämä tuntuu silkiltä.

Deze voelt warmer aan...

Täällä taas tuntuu olevan lämpimämpää ilmaa,

- Hoe voelt ge u?
- Hoe voel je je?
- Hoe voelt u zich?

Miltä sinusta tuntuu?

Hoe voelt het zich aan?

Miltä se tuntuu?

Het voelt als een sinaasappel.

Se tuntuu appelsiinilta.

Tegen middernacht voelt iedereen de kou.

Keskiyöhön mennessä kaikilla on kylmä.

Dat toiletpapier voelt als schuurpapier aan.

Tämän WC:n paperi tuntuu hiekkapaperilta.

President, goedemorgen. Hoe voelt u zich deze laatste minuten als president? Het voelt hetzelfde als elke andere dag.

Huomenta. Mikä on olonne viimeisinä hetkinä presidenttinä? Sama kuin aina.

Je voelt hoe kwetsbaar deze wilde dieren zijn.

Siellä vaistoaa, miten haavoittuvaisia eläimet ovat.

Je voelt al dat het hier koeler is.

Tässä on paljon viileämpää.

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voel je je beter vandaag?

Voitko tänään paremmin?

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voelen jullie je beter vandaag?

Onko tänään yhtään parempi olo?

- Voel je je moe?
- Voelt u zich moe?
- Voelen jullie je moe?
- Voel je je uitgeput?
- Voelt u zich uitgeput?
- Voelen jullie je uitgeput?

- Oletko väsynyt?
- Tunnetko olosi väsyneeksi?

In plaats daarvan voelt ze haar wereld middels een netwerk van struikeldraden.

Näköaistin sijaan se tunnustelee maailmaa ansalankojen verkoston avulla.

En zie je? Het voelt, alsof het ergens op kan slaan, nietwaar?

Ja huomaatteko? Tuntuu kuin se voisi olla järkevää, eikö?

- Voel je je schuldig?
- Voelen jullie je schuldig?
- Voelt u zich schuldig?

Onko sinulla syyllinen olo?

Maar hier voelt de lucht warmer aan... ...en ik heb het vrij koud.

Täällä on lämpimämpää ilmaa, ja minua paleltaa.

- Tom moet zich eenzaam voelen.
- Tom moet eenzaam zijn.
- Tom voelt zich waarschijnlijk eenzaam.

Tom on varmaan yksinäinen.

De Russische Tsaar, Nicholas II, voelt zich eer-gebonden om Servië te verdedigen, een mede Slavische natie, en

Venäjän tsaari Nikolai II ottaa kunnia-asiakseen puolustaa Serbiaa, veljeskansaa,